Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 12 từ ngày 18/03/2019 đến 24/03/2019

18/03/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 12 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 3 THÁNG 03 NĂM 2019

(Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Thực hiện đồng phục áo khoa, dây đeo khoa

Thực hiện Áo trắng đầu tuần

Trực lầu học tự quản

Thực hiện Văn hoá UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

Đoàn – Hội khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

 

Thực hiện văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH

Tham dự Hội thao UEH 2019

Thực hiện chương trình “Thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”

Chuẩn bị chương trình tuyển Cộng tác viên đợt 01/2019

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Lên kế hoạch Tập huấn Lý thuyết năm 2019

Lên kế hoạch Tập huấn dã ngoại viện Du lịch tháng 4 năm 2019

Khởi động cuộc thi ảnh “Before and After Challenge” năm 2019

Chuẩn bị chương trình khu quân sự cho sinh viên khóa 44

Đoàn viện Du lịch

 

 

Trực tiếp sinh viên và dọn bàn vpđ Khoa KET

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Công tác tổ chức Hội thao Khoa và Hội thao truyền thống sinh viên UEH 2019.

Công tác chuẩn bị Hội diễn cấp trường

Công tác tuyên truyền sức trẻ kinh tế 2019

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Thu danh sách nạp cán bộ Đoàn-Hội suất sắc UEH năm 2018

Phát triển Đoàn viên đợt 1

BCH Khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Hướng dẫn học viên UYLP thực tập các công tác tại đơn vị

Tập luyện các nội dung thi đấu cho Hội thao cấp trường

Triển khai các hoạt động phong trào thi đua tháng Thanh niên 2019

Chuẩn bị Hội trại truyền thống khoa KQM

Trực Văn phòng Đoàn - Hội Khoa

Thăm Cộng tác viên ban chuyên môn khoa

Xây dựng kế hoạch chuỗi tập huấn lý thuyết cán bộ đoàn - hội khoa KQM

Lên kế hoạch chương trình “Nghe sinh viên nói - nói sinh viên nghe”

Triển khai và tiếp nhận báo cáo sinh hoạt chủ điểm tháng 03/2019

Triển khai và tiếp tục thực hiện công tác Phát triển đoàn viên

Tích cực hưởng ứng chương trình “Bình chọn cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2018”

Triển khai đề án thực hành nghiên cứu khoa học Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Đề xuất tiêu chí trong phong trào Sinh viên 5 tốt khoa KQM 2019

Tổ chức chương trình Thứ 7 tình nguyện hưởng ứng tháng thanh niên khoa

Đoàn – Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

 

Đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn-Hội

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và thúc đẩy nghiên cứu khoa học - Nhà Kinh tế trẻ 2019

Triển khai và thực hiện Tháng Thanh niên năm 2019

Tổ chức chương trình tình nguyện cấp khoa: “Sẻ chia từng khoảnh khắc”

Tổ chức tập huấn lý thuyết khoa Kinh tế lần 1 năm 2019

Nhận hồ sơ xét Bộ tiêu chí Sinh viên tiêu biểu khoa Kinh tế 2018

Tổ chức chương trình Review Sách khoa Kinh tế 2019

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Triển khai lớp phát triển Đoàn viên đợt 1 năm 2019

Tham gia Hội thao truyền thống UEH năm 2019

Chuẩn bị chương trình STBI for Student

Chuẩn bị chương trình Hội thảo Đồng hành cùng sinh viên

Hưởng ứng bình chọn Tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH năm 2018

Hưởng ứng và thực hiện “Thứ 7 tình nguyện - Chủ nhật xanh”

Triển khai và thực hiện sinh hoạt chủ điểm tháng 3

Triển khai Văn hóa UEH

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Tủ sách sẻ chia

Tủ sách Saigon Books

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH tại KTX135

Đẩy mạnh phong trào xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Đẩy mạnh phong trào xây dựng

“Phòng ở sạch đẹp kiểu mẫu”

Phát động Hội thao truyền thống sinh viên UEH 2019

Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “KTX không khói thuốc”

Thực hiện công trình thanh niên

"Bồn nước không bã mì"

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “Giữ gìn và bảo quản máy giặt, máy sấy”

Thực hiện công trình thanh niên

 “Giữ gìn vệ sinh bồn lấy nước”

Thực hiện công trình thanh niên “Sinh viên KTX quẹt thẻ nội trú khi ra vào cổng KTX”

Thực hiện công trình thanh niên 

"An toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin lầu kiểu mẫu – Giới thiệu KTX mới”

Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “Giữ gìn thang máy”

Thực hiện mô hình “KTX xanh sạch đẹp”

Thực hiện mô hình Chủ nhật xanh

LCH SV KTX135

KTX135

 

Thực hiện KTX xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Lầu học tự quản tại phòng tự học và TV lầu"

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì"

Phát động phong trào “Giữ gìn trật tự KTX”

Tủ sách tự quản

Phát động chương trình cán bộ nghiêm túc, văn phòng sạch đẹp

Tủ sách sẻ chia

Truyền thông Sinh viên 5 tốt cấp trường

Đẩy mạnh công cuộc xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Hội thao KTX 2019

Chuẩn bị Hội thao trường 2019

Chuẩn bị tháng thanh niên 2019

LCH SV KTX 43 - 45

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn – Hội khoa Lí luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Hội thao truyền thống sinh viên UEH 2019
Tọa đàm “Sinh viên nói – Nói sinh viên nghe”

Công tác truyền thông Prom Ngoại ngữ kinh tế 2019

Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH

Thực hiện CTTN “Lầu học tự quản”

Văn minh giảng đường:  “Áo trắng đến trường”, “Giảng đường không rác”

Triển khai chương trình tháng thanh niên

Đoàn – Hội khoa Ngân hàng

CS B

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019.

Chuẩn bị Lễ Tuyên dương SV5T 2018 và Phát động SV5T 2019.

Chuẩn bị Công tác Công trình thanh niên khoa Quản trị 2019.

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tác ứng xử trong UEH.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị” năm 2019.

Thực hiện Hội thao UEH 2019 trong khoa Quản trị.

Thực hiện Hội diễn UEH 2019 trong khoa Quản trị.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Thực hiện chương trình Khu quân sự 2019 “Thanh xuân ta…có nhau”

Thực hiện chương trình của mô hình “Thứ 7 Tình nguyện – Chủ nhật xanh”

Đoàn – Hội khoa Quản trị

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH

Thực hiện “Văn minh giảng đường”

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường”  

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện công trình thanh niên “Thùng Rác Xanh”
Thực hiện công trình thanh niên “Lầu học tự quản”

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn - Hội khoa Tài Chính các thời kỳ

Hướng dẫn UYLP công tác tại đơn vị

Thực hiện Phát triển Đoàn viên

Triển khai phong trào thi đua Sinh viên 5 tốt khoa Tài Chính

Chuẩn bị chương trình Khu quân sự 2019

Tổ chức Hội thao cấp khoa bộ môn Cờ Xuân 2019

Chuẩn bị luyện tập để tham gia Hội thao cấp trường 2019

Tham gia Hội thao cấp trường 2019

Luyện tập đội văn nghệ khoa – Chuẩn bị tham gia Hội diễn cấp trường 2019

Casting đội ca khoa – Chuẩn bị tham gia Hội diễn cấp trường 2019

Triển khai Sinh hoạt chủ điểm cho cơ sở

Đẩy mạnh đăng ký ý tưởng sáng tạo về cơ sở trực thuộc khoa

Họp cơ sở Đoàn-Hội khoa Tài Chính

Tuyên truyền bình chọn tuyên dương cán bộ đoàn hội tiêu biểu UEH 2019

Tổ chức và tuyên truyền chương trình Thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh

Đoàn – Hội khoa Tài chính

 

Thứ 2 (18/03/2019)

11h00

Họp BCH LCH Khoa

Đoàn – Hội BIT

Cơ sở B, UEH

 

Họp BCH Khoa

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp ban chấp hành

Đoàn viện ISB

I3.02 - Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

 

Họp BCH Khoa

BCH Khoa KET

B215

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội NH

CS B

 

Họp Ban Thường vụ và thư ký

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Tổ chức hội thao cấp khoa bộ môn “Cờ Xuân 2019”

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h30

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Công viên 23/9

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCM khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

18h00

Hội thao trường môn bóng bàn, bóng đá

Đoàn – Hội KET

 

 

Casting đội ca khoa – Chuẩn bị cho Hội diễn cấp trường 2019

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

20h00

Tổ chức tập luyện thể thao các bộ môn Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, bóng bàn cho đổi tuyển của khoa

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

Thứ 3 (19/03/2019)

08h00

Họp Prom Core Team

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở B

11h30

Ban phong trào họp ban

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 (CSB)

 

Họp thường vụ thư kí

Đoàn – Hội NH

CS D

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Học tập

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành Đoàn – Hội khoa

Đoàn – Hội TCC

Phòng thư viện

12h00

Bóng đá hội thao ISB

Đoàn viện ISB

I3.02 - Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

17h00

Hội thao trường môn bóng bàn

Đoàn – Hội KET

 

 

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân bóng đá

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 – 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h30

Vòng Bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 19 - năm 2019

Thành phần: Đ/c Thương Nhớ

Phòng Công tác chính trị

HT A.116

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện DL

Trà sữa

 

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở A

21h30

Sinh hoạt đội CTV

LCH SV KTX135

Lầu 5

Thứ 4 (20/03/2019)

11h00

Họp tổ chức chương trình khu quân sự 2019 đợt 2

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp BCH cơ sở

Đoàn viện DL

B.112

 

Họp cập nhật kết quả và công tác tổ chức

Ban phong trào đoàn viện ISB

I3.01 Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

 

Họp Bí Thư - Chi Hội Trưởng

Đoàn – Hội KET

 

 

Họp Ban Học Tập

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 4

 

Ban Tình nguyện họp ban

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 (CSB)

 

Họp Ban Tổ chức xây dựng khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Phong trào

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành chi đoàn chi hội

Đoàn – Hội TCC

B213

17h00

Họp Ban Phong trào

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp ban TV-TK khoa

Đoàn – Hội TCC

Bobabop

18h00

Hội thao trường môn bóng bàn

Đoàn – Hội KET

 

20h00

Tổ chức tập luyện thể thao các bộ môn Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, bóng bàn cho đổi tuyển của khoa

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

21h00

Tủ sách sẻ chia

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH, BCH Lầu

LCH SV KTX135

Lầu 9

 

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng LCH-104, KTX 43-45

Thứ 5 (21/03/2019)

 

07h30

Hội thao truyền thống UEH 2019

Đoàn-Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Hội nghị bỏ phiếu bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2018

Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; Đại diện thường trực Đoàn khoa/viện; Đại diện thường trực LCH SV khoa/KTX; Đại diện thường trực  CLB/CĐ/ cấp trường.

Trang phục: Áo thanh niên Việt Nam, áo Hội Sinh viên.

Dương Minh Mẫn A.103

 

Họp Ban phong trào đoàn viện

Ban phong trào đoàn viện

I3.01 Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

 

Họp Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn - Hội

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3

Cơ sở B

 

Họp BCH Cơ sở

Đoàn – Hội NH

CS B

 

Họp Cơ sở Chi Đoàn-Chi Hội khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chuyên môn

Đoàn – Hội TCC

B215

17h30

Hội thao trường môn bóng bàn

Đoàn – Hội KET

 

 

Thăm cộng tác viên ban chuyên môn khoa

Đoàn – Hội KQM

Khu quân sự

 

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Công viên 23/9

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

 

Họp Ban Quan hệ doanh nghiệp Khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Tổ chức

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện DL

Trà sữa

 

Đội CTV tổ chức thu gom chai lọ, sách báo

LCH SV KTX135

KTX135

 

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở A

21h00

Nhóm SV yêu thích Tiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

21h30

Họp BCH Lầu KTX 43-45

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV Lầu 3, KTX 43-45

Cả ngày

Thực hiện đồng phục khoa Ngân hàng

Đoàn – Hội NH

CS B,D,E

Thứ 6 (22/03/2019)

09h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH (thông qua các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018)

Thầy Nguyễn Đông Phong

A.205

 

     

11h30

Họp Ban Marketing - Truyền thông

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thư viện lầu 1

 

Họp BCH Cơ sở khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp Ban Học tập, Ban phong trào khoa

Đoàn – Hội QT

Thư viện cơ sở B

12h00

Họp các hoạt động cho cuộc thi Business Challenge

Đoàn viện ISB

I3.02 - Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

15h30

Họp Ban Truyền thông khoa

Đoàn – Hội QT

Lup Coffee

16h30

Họp BCH Đoàn viện Du lịch

Đoàn viện DL

Trà sữa

17h00

Vòng Chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 19 - năm 2019

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Thương Nhớ

Phòng Công tác chính trị

HT.A116

17h00

Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội, Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

 

Hội thao trường môn bóng bàn

Đoàn – Hội KET

 

 

Họp tiến độ Sinh viên 5 tốt

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

18h00

Buổi gặp mặt trò chuyện với Chi Ủy – Ban chấp hành Khoa

Đoàn- Hội TCC

Bobabop

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

20h00

Tổ chức tập luyện thể thao các bộ môn Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, bóng bàn cho đổi tuyển của khoa

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 2, KTX 43-45

Thứ 7 (23/03/2019)

07h00

 

Tổ chức chương trình tình nguyện hưởng ứng tháng thanh niên

 

Đoàn – Hội KQM

Dự kiến tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM

Dự kiến tại cơ sở A

09h00

Tổ chức cast văn nghệ hội trại khoa

Đoàn – Hội KQM

Dự kiến tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM

Dự kiến tại cơ sở A

11h30

Xem xét cập nhật các hoạt động trong tuần vừa qua và tuần kế tiếp

Đoàn viện ISB

 

 

Họp Thường vụ - Thư ký

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

13h30

Tổ chức thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h00

Họp Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân bóng đá

 

Tọa đàm “Sinh viên nói – Nói sinh viên nghe”

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện DL

Trà sữa

21h00

Sinh hoạt CLB Ghitar

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 4, KTX 43-45

21h30

CLB Guitar tập luyện

LCH SV KTX135

Lầu 5

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện-chủ nhật xanh

Đoàn – Hội KET

 

Chủ nhật (24/03/2019)

08h00

Thực hiện mô hình Chủ nhật xanh

LCH SV KTX135

KTX 135

10h00

Họp mặt và ra mắt Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn - Hội UEH

Thành phần: Ban Thường vụ  Đoàn trường; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Thầy Phạm Văn Năng

HT. A103

17h00

Họp Ban Truyền thông – Kỹ thuật

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30 Đêm hội truyền thống "Sức trẻ Kinh tế 2019" và Tuyên dương cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH năm 2018 Dương Minh Mẫn HT.A116

18h00

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ

Đoàn – Hội TC

Sân bóng đá 367

19h00

Chủ nhật xanh

LCH SV KTX 43 - 45

Các lầu của KTX 43-45 NCT

21h00

Nhóm SV yêu thích Tiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

Cả ngày

Thứ 7 tình nguyện-chủ nhật xanh

Đoàn – Hội KET

 


 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 18/03/2019  đến ngày: 24/03/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18/03

19/03

20/03

21/03

22/03

23/3

24/03

A2C

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham

dự: Ban chủ nhiệm

Chủ trì: Chủ

nhiệm

Họp Ban nhân sự

Thời gian:18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban nhân sự

Chủ trì: Trưởng ban nhân sự

Địa điểm: LUP cafe

Họp CLB

Thời gian: 17h45 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham dự: toàn thể CLB

Chủ trì:Chủ nhiệm

Địa điểm: cơ sở B

Họp Ban kỹ thuật

Thời gian:18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban kỹ thuật

Chủ trì: Trưởng ban kỹ thuật

 

Họp Ban truyền thông

Thời gian:18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban truyền thông

Chủ trì: Trưởng ban truyền thông

Địa điểm: Betea

Họp Ban sự kiện

Thời gian:18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban sự kiện

Chủ trì: Trưởng ban sự kiện

Địa điểm: Lup cafe

Họp nhóm chuyên môn

Thời gian:18h – 21h00

Nội dung: Chuẩn bị cho các chương trình kì sắp tới

Chủ trì:

Phó chủ nhiệm chuyên môn

BELL

Họp ban Chuyên môn

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

 

 

Họp ban Đối ngoại

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

 

 

Họp ban Nhân sự

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

 

 

Họp ban Truyền thông

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Truyền Thông

 

Họp ban Chủ nhiệm

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

Thăm Nuôi Quân Sự

Thời gian: 17h30

Địa điểm: TT GDQP

Nội dung: Tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi các thành viên CLB đang trong kỳ học quân sự

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

Speaking Group

Thời gian: 17hh30

Địa điểm: Direct English

Nội dung: Modern English

Chủ trì: Trưởng ban Chuyên Môn

Gathering

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Lup

Nội dung: CLB phổ biến những nội quy, phương hướng phát triển của CLB cho thành viên mới

Chủ trì: Ban Chủ Nhiệm

CHUYỆN TO NHỎ

 

 

Sinh hoạt định kỳ CLB

Thời gian: 11h30-12h30

Địa điểm: cơ sở B
Nội dung:

Thông báo hoạt động sắp tới CLB

Thành phần tham dự: Thành viên, cộng tác viên CLB

Chủ trì: Thành viên BCN

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 8h30 – 11h30

Địa điểm: Trà sữa GOGO MK

Nội dung: Kế hoạch chương trình tháng 3

Thành phần tham dự: Thành viên BCN

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

 

Bán kết chương trình MC – “MIC”

Thời gian: 17h

Địa điểm: Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 03/2019

 

 

 

 

Họp Ban Truyền

thông

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần:

Thành viên BTT

 

 

 

 

 

Bán kết chương trình Nét đẹp chiến sĩ

Thời gian: 17h

Địa điểm: Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 03/2019

 

Họp Ban Kỹ năng

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BKN

 

Họp Ban Sự kiện

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BSK

 

Chung kết chương trình MC – “MIC”

Thời gian: 17h

Địa điểm: Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 03/2019

Họp Mảng Tổ chức

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên MTC

 

Họp Ban Điều hành             

Thời gian: 19h30     

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10     

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

Chung kết Chương trình Nét đẹp chiến sĩ

Thời gian: 17h

Địa điểm: Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 03/2019

 

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

CTXH

 

Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Khu quân sự

Tham gia:

  • Toàn Đội.
  •  

   Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

  • Toàn Đội.

Thăm Lớp học tình thương thầy Hùng

Thời gian: 17g00 – 21g00

Địa điểm: 166 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Tham gia:  Đội viên + Các bạn sinh viên trong và ngoài Trường.

  •  
  • Thăm Mái ấm Hoa hồng nhỏ:
  • Thời gian: 7g00 – 11g00
  • Địa điểm: 30/31 Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7.
  • Tham gia:  Đội viên + Các bạn sinh viên trong và ngoài Trường.

DÂN CA

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

 

 Sinh hoạt CTV CLB Dân Ca

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

 Sinh hoạt đội Múa

Thời gian: 17h15 đến 18h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Múa

 

Tổ chức thăm CTV K44 ở khu quân sự

Thời gian: 16h30

Địa điểm: Khu Quân sự Đại học Quốc gia TPHCM

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

 Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

Sinh hoạt đội Múa

Thời gian: 17h15 đến 18h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Múa

 

 

 

HR

Họp Bộ phận Operations

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc,P14, Q10

Tham dự: 20 TV/CTV

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00

Địa điểm: Lotteria 3 tháng 2, Q10

Tham dự: 11 TV/CTV

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B

Tham dự: 18 TV/CTV

 

 

 

Thăm khu quân sự

Thời gian: 17h00-21h00

Địa điểm: Khu quân sự Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tham dự: 50 TV/CTV

 

Họp Bộ phận Communications

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm:Flour No.8, 59/4 Đào Duy Từ, P5, Q10

Tham dự: 15 TV/CTV

 

Training Mail, Google Drive cho CTV mới

Thời gian: 08h30-11h30

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc,P14, Q10

Tham dự: 22 TV/CTV

PL

Họp team công tác xã hội

Thời gian: 13h-17h

Địa điểm:

279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Chủ trì:

Trưởng team CTXH

Họp nội dung

Thời gian:

9h-11h30

Địa điểm:

279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Chủ trì:

Trưởng Ban Nội Dung

 

Họp ban truyền thông

Thời gian:

9h-12h

Địa điểm:

59C Nguyễn Đình Chiểu p.6, Q.3

Chủ trì:

Trưởng Ban Truyền Thông

Họp ban điều hành Thời gian: 8h-11h

Địa điểm:

59C Nguyễn Đình Chiểu p.6, Q.3

Chủ trì:

Chủ nhiệm CLB

 

Sinh hoạt câu lạc bộ

Thời gian:

11h30-12h30

Địa điểm:

279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Chủ trì:

Chủ Nhiệm CLB

 

Họp ban nhân sự

Thời gian:

13h-17h

Địa điểm:

59C Nguyễn Đình Chiểu p.6, Q.3

Chủ trì:

Trưởng Ban Nhân Sự

 

 

SCUE

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm
Thời gian: 17h30-21h
Địa điểm: Happy Life Café
Thành phần tham dự: Thành viên BCN
Chủ trì: Chủ nhiệm CLB
Nội dung: Lên kế hoạch và chuẩn bị chương trình HKĐ 2019

 

 

 

 

 

 

Họp CTV:
Thời gian: 17h30 – 21h
Địa điểm: cơ sở B
Nội dung: Phổ biến kế hoạch
Chủ trì: Chủ nhiệm CLB
Thành phần tham dự: Tất cả CTV

 

 

SFR

 

 

 

Training ban Tài chính định lượng: Từ 17h30 đến 20h30 - CS B

 

 

 

SSG

 

 

 

 

 Họp BĐH định kỳ

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

2/Thăm khu quân sự

Thời gian:

19h - 21h

Địa điểm:

Kh quân sự

Số lượng: 30

Chủ trì: Ban HR

 

 

Họp BĐH định kỳ

Thời gian:

17h30 - 21h30

Địa điểm: Cơ sở B

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm.

 

Họp Ban Ev định kỳ

Thời gian:

17h30 - 21h30

Địa điểm: Cơ sở B

Số lượng: 20

Chủ trì: Trưởng Nhóm.

 

 

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 17h30.

Địa điểm: Cơ sở B.

 

Sinh hoạt nội bộ định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Họp Ban điều hành định kì

Thời gian: 17h30

Địa điểm: trà sữa Hoa Hướng Dương

 

 

Tổ chức vòng 2 cuộc thi “Kiến thức Thuế - Vận dụng trong kinh doanh”

Địa điểm: Cơ sở B

Thời gian: 7h30

TRAVEL

Họp ban truyền thông

Thời gian:

17h - 19h30

Địa điểm:

Ba Lá Trà, 515A Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Truyền Thông

 

 

Họp core team ban chuyên môn Thời gian:

8h30-10h30

Địa điểm:

Comebuy 682 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Chuyên Môn

 

Họp team nội dung travel photorun

Thời gian:

Từ 17h - 19h

Địa điểm:

HUI Lau Shan 680 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng team nội dung

 

Họp bộ phận sự kiện travel photorun

Thời gian:

 14h30-16h

Địa điểm:

Flour No.8 59 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng Bộ phận Sự kiện

Họp ban sự kiện

Thời gian:

18h - 20h30

Địa điểm:

The tea garden 149 Nguyễn Duy Dương, quận 10

Chủ trì:

Trưởng ban Sự kiện

 

 

 

Họp coreteam travel photorun

Thời gian:

18h30-21h30

Địa điểm:

Tocotoco 306 Nguyễn Tri Phương, quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Nhân Sự

Họp ban điều hành

Thời gian:

17h30 – 21h

Địa điểm:

LAVIDA 509 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng phó Nhóm

 

 

 

 

 

Họp bộ phận cuộc thi travel photorun

Thời gian:

13h30-15h30

Địa điểm:

The garden tea 149 Nguyễn Tri Phương, quận 10

 

 

Họp toàn thể travel

Thời gian:

11h30-12h30

Địa điểm:

CƠ SỞ B, PHÒNG B111

Chủ trì:

Trưởng phó nhóm

 

 

 

 

 

Họp ban sự kiện

Thời gian:

18h-21h30

Địa điểm:

Flour No.8 59 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Sự kiện

 

 

Họp team care travel photorun

Thời gian:

8h -11h

Địa điểm:

LAVIDA 509 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng bộ phận CT

 

Họp toàn thể bđhts

Thời gian:

17h – 21h

Địa điểm:

Ba Lá Trà, 515A Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng phó nhóm

 

 

 

VT

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00-20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00-20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00-20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

8h00-10h00

Địa điểm:

Sảnh A

YoRE

 

 

 

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cở sở B

 

 

 

 

CTXH đến mái ấm yêu thương.

Địa chỉ: 232 Nguyễn Thị Nghỉ, Hóc Môn, TPHCM.

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: BIT, DL, ISB, KET, KQM, KT, KTX135, KTX 43-45, LLCT, NNKT, NH, QT, TC, TCC . CLB- Đội- Nhóm: A2C, BELL, CTN, CTV, CTXH, DÂN CA, HR, PL, SCUE, SFR, SSG, TAXGROUP, TRAVEL, VT, YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.

 

TIN NỔI BẬT