V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

20/05/2019