TB V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

06/01/2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------------

Số: 01/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên

 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

---------------

I.CÔNG TÁC KẾT NẠP HỘI VIÊN.

 • Rà soát và tổng hợp số lượng sinh viên đã gia nhập Hội Sinh viên đối với sinh viên khóa 44, 45 và danh sách sinh viên là Hội viên bị mất thẻ Hội;
 • Tiến hành quy trình kết nạp Hội viên mới (theo của hướng dẫn số 02/HD-ĐHKT-HSV ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường).
 • Đối với sinh viên khóa 46 có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Đối với sinh viên các khóa 44, 45 chưa là Hội viên có mong muốn tham gia Hội Sinh viên.

Lưu ý: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành cấp lại thẻ Hội viên đối với Hội viên bị mất thẻ hội sau khi hoàn chỉnh hệ thống quản lý Hội viên mới.

 

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.Tuyên truyền và lập danh sách

Liên Chi hội Sinh viên các khoa tích cực tuyên truyền, giới thiệu về tầm quan trọng của thẻ Hội viên đến sinh viên, sau đó hoàn thành hồ sơ gửi về địa chỉ mail tochucsv@ueh.edu.vn và gửi văn bản tại Văn phòng Đoàn – Hội trường B2.604 – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đề nghị kết nạp Hội viên và cấp lại thẻ Hội viên (nếu có)
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng kết nạp Hội viên
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng cấp lại thẻ Hội viên

2.Nộp Hội phí và nhận thẻ Hội viên

 • Liên Chi hội Sinh viên các khoa tiến hành thu hội phí (theo Hướng dẫn số 02/HD-ĐHKT-HSV ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường) và nộp kèm theo khi đi nhận thẻ.
 • Các đơn vị chỉ nhận thẻ một lần và đúng số lượng theo danh sách đã đăng kí, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo lại số lượng thẻ hỏng, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.

3.Đóng mộc

 • Các đơn vị chủ động liên hệ Thành viên/Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường để đăng ký thời gian đóng mộc thẻ Hội viên mới sau khi đã dán ảnh và điền đầy đủ thông tin.
  1. Ép nhựa
 • Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành ép nhựa cho tất cả thẻ Hội viên và phát về cho Liên Chi hội Sinh viên khoa phụ trách.

5.Lễ kết nạp Hội viên (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

 

III.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 04/02/2021

Thời gian

Nội dung thực hiện

04/01/2021 – 13/01/2021

Các đơn vị triển khai, tuyên truyền đợt công tác, hoàn thành hồ sơ và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp

13/01

Đóng link đăng ký kết nạp Hội viên mới

 

14/01 – 16/01

Từ danh sách tổng hợp đăng ký kết nạp, Liên Chi hội Sinh viên khoa lọc ra danh sách của đơn vị mình, hoàn thành hồ sơ và gửi về địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn, đồng thời thu Hội phí đúng với số lượng đăng kí

17/01 – 19/01

Rà soát lại hồ sơ và phản hồi chỉnh sửa sai sót (nếu có)

20/01

Phát thẻ Hội viên và thu Hội phí

23/01

Thu lại thẻ Hội viên từ Liên Chi hội Sinh viên khoa

23/01 – 27/01

Đóng mộc và ép nhựa thẻ Hội viên.

28/01

Phát trả thẻ Hội viên.

29/01 – 03/02

Tiến hành kết nạp Hội viên

04/02

Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên

 

Báo cáo: Các Liên Chi hội Sinh viên khoa sau khi hoàn thành công tác kết nạp Hội viên mới phải gửi ít nhất 03 tấm hình chất lượng ít nhất 1Mb báo cáo về lễ kết nạp của đơn vị và gửi về địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn và chuyển tiếp qua địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn chậm nhất 23h59 ngày 03/02/2021.

Lưu ý: Các Liên Chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ. Nếu tình hình dịch bệnh có chuyển biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động và công tác Hội, Ban Tổ chức - Xây dựng Hội sẽ có thông báo kịp thời đến các đơn vị để có những giải pháp cụ thể cho những bước tiếp theo của công tác Phát triển Hội viên.

Ban Thư ký HSV trường đề nghị các Liên Chi hội Sinh viên khoa chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

Mọi thắc mắc liên hệ: Nguyễn Thị Kim Ngân – 0917923360 – ngan06.kg@gmail.com hoặc Huỳnh Thị Diệu Hiền – 0949292590 – dieuhien03062001@gmail.com hoặc Khưu Nguyễn Lan Anh - 0936217427 - lananh2032001@gmail.com (Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường).

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Cơ sở Hội;
 • Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT