KH Tổ chức “Chương trình Sinh viên tình nguyện trợ giảng”

02/07/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:142-KH/ĐHKT-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chương trình Sinh viên tình nguyện trợ giảng”

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 • Chương trình sinh viên tình nguyện trợ giảng là hoạt động tình nguyện của sinh viên, hỗ trợ cho giảng viên thực hiện công tác tổ chức, quản lý và hỗ trợ sinh viên tại lớp học. Chức năng công việc này được tiếp thu và học hỏi từ mô mình trợ giảng tại các trường đại học trên thế giới;
 • Nội dung chương trình này nhằm phục vụ và hỗ trợ của sinh viên cho giảng viên trong điều kiện lớp học thực tế tại UEH như: lớp đông sinh viên, sinh viên học theo quy chế tín chỉ nên nhiều công việc quản lý lớp học phát sinh…;
 • Chương trình sẽ đóng góp vào việc giúp giảm tải áp lực công việc cho giảng viên tại lớp, giúp sinh viên thể hiện trách nhiệm tình nguyện trong sự phát triển và hình thành “Văn hóa của cộng đồng sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 1. Mục tiêu về hỗ trợ trong nâng cao chất lượng đào tạo:

      Chương trình yêu cầu sinh viên tình nguyện thực hiện hỗ trợ giảng viên trong các nội dung công việc như sau:

 • Tổ chức lớp học: giúp giảng viên tổ chức lớp học theo nhóm, phân chia các công việc theo nhóm, theo dõi làm việc nhóm, đánh giá nhóm theo yêu cầu giảng viên…
 • Quản lý lớp học: tổng hợp thông tin, điểm danh, hỗ trợ thu bài, nắm bắt tình hình học tập của sinh viên trong giảng đường…
 • Hỗ trợ sinh viên: định hướng công việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp và hoàn thành bài tập về nhà, hỗ trợ tài liệu tham khảo, giúp sinh viên chủ động hơn trong môn học và nâng cao năng lực tự nghiên cứu và học tập chuyên sâu.
 1. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn với sự phát triển của trường:
 • Chương trình được tổ chức như một hoạt động tình nguyện tại chỗ, là ý tưởng sáng tạo thể hiện trách nhiệm của Đoàn Thanh Niên trường trong sự nghiệp phát triển chung của trường;
 • Khuyến khích đóng góp cho trường khi còn là Sinh viên;
 • Chương trình này còn khuyến khích sinh viên học tập, nâng cao kiến thức chuyên sâu, hỗ trợ cho việc nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

III. NỘI DUNG

 1. Tên gọi của chương trình
 • Tên tiếng Việt của chương trình: “Chương trình Sinh viên tình nguyện hỗ trợ Giảng viên tại lớp học”;
 • Tên tiếng Anh của chương trình: “UEH - Tutor Volunteer Program”;
 • Tên viết tắt: “UEH - TVP”.
 1. Mô tả nội dung của chương trình.
 • Chương trình sẽ được tổ chức hàng năm, và sinh viên đăng ký tham gia chương trình tình nguyện hỗ trợ giảng viên sẽ chọn môn mình muốn theo tiêu chuẩn và gửi về Ban tổ chức;
 • Mỗi đầu học kỳ theo niên học của Trường (học kỳ đầu và học kỳ cuối), Ban tổ chức sẽ xét chọn trong vòng một tháng và công bố kết quả trước khai giảng học kỳ hai tuần làm việc và thông báo kết quả làm việc cho sinh viên;
 • Sau khi nhận được kết quả, sinh viên phải chủ động liên hệ giảng viên mình đăng ký và thảo luận các công việc yêu cầu cần làm trong môn học;
 • Sau khi gặp gỡ giảng viên, sinh viên tình nguyện phải gửi bản “kế hoạch làm việc” trong môn học mà mình thực hiện hỗ trợ về cho Ban tổ chức;
 • Sau khi kết thúc môn học (một tuần làm việc), sinh viên phải gửi báo cáo đánh giá kết quả công việc có xác nhận giảng viên về cho Ban tổ chức quản lý và đánh giá;
 • Trong quá trình làm việc, nếu có phát sinh vấn đề công việc hoặc sinh viên không thể tham gia được tiếp tục công việc phải báo về Ban tổ chức theo dõi và xử lý;
 • Sinh viên có thể tham gia bằng hai cách để thực hiện công việc: 1./ Nộp đơn về Ban tổ chức và xét từng học kỳ, 2./ Sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên và gửi giấy đề nghị của giảng viên về cho Ban tổ chức.

 

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

 1. Ban chỉ đạo chương trình

1. GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2. ThS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó Ban

3. ThS. Nguyễn Văn Đương

P.Trưởng phòng phụ trách phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

4. ThS. Bùi Quang Hùng     

Trưởng phòng TC-KT

Thành viên

 

 

 

 1. Ban tổ chức chương trình

1. Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn TN trường

Trưởng Ban

2. ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Phó Ban

3. Nguyễn Hoàng Nam

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

4. Lê Thiện Bình      

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5. Phạm Duy Đạt

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6. Nguyễn Tấn Phát 

TV Ban HT-NCKH-QHQT 

Thành viên

Các đ/c là thành viên, CTV Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường đồng thời là thành viên Ban tổ chức.

 

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

02/01/2018 – 31/01/2018:

Thành lập chương trình

01/02/2018 – 31/03/2018:

Trình dự thảo và thu thập ý kiến đóng góp

01/04/2018 – 21/06/2018:

Thống nhất ý kiến, thông qua chương trình chính thức

21/06/2018 – 11/07/2018:

Tổ chức họp và trao đổi với giảng viên đăng ký

11/07/2018 – 27/07/2018:

Xét chọn sinh viên và thông báo kết quả với giảng viên trợ giảng và tổ chức trao đổi trực tiếp với giảng viên

30/07/2018 – 31/12/2018:

Thực hiện chương trình giai đoạn: Học kì cuối 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động toàn chương trình.

Nơi nhận:

- Đảng Ủy, BGH (để báo cáo);

- Lãnh đạo các Khoa/Ban (để thông tin);

- Các sơ sở (để triển khai);

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Dương Minh Mẫn

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRỢ GIẢNG

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM                                   

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT