TB Số 4 Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1 Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

01/06/2018

ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2018

------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 4

Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

----------------

I. DANH SÁCH CHIẾN SĨ CHÍNH THỨC CỦA CHẶNG 1 CDTN SV KINH TẾ 2018:

- Danh sách chiến sĩ của các đội hình Bán thường trực tại TP. Hồ Chí Minh (tải tại đây)

- Danh sách chiến sĩ của các đội hình chuyên tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (tải tại đây)

- Danh sách chiến sĩ của các đội hình thường trực tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (tải tại đây)

II. THỜI GIAN TẬP HUẤN CHIẾN SĨ:

- Thời gian: 13g00 ngày 17/6/2018 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường A.116

- Trang phục: lịch sự

III. ĐÓNG GÓP KINH PHÍ THAM GIA CHIẾN DỊCH:

- Theo tinh thần của thông báo số 1 ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ban chỉ huy CDTN SV Kinh tế 2018 mong muốn đáp ứng nhu cầu cho nhiều sinh viên của trường hơn tham gia chiến dịch tình nguyện so với các năm trước, Ban Chỉ huy chiến dịch kêu gọi tất cả chiến sĩ cùng tham gia đóng góp cho chiến dịch để cùng Ban Chỉ huy chia sẻ phần chi phí vận chuyển chiến sĩ trong chiến dịch, cụ thể:

+ Mỗi chiến sĩ tham gia đội hình thường trực và chuyên tại mặt mặt trận tỉnh Vĩnh Long sẽ đóng góp mức kinh phí là 200.000 đồng;

+ Mỗi chiến sĩ tham gia đội hình bán thường trực và chuyên tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp mức kinh phí là 100.000 đồng.

Sinh viên xác nhận tham gia chiến dịch và đóng góp kinh phí từ ngày 11/06 đến ngày 15/06/2018 tạiVP Đoàn TN - Hội SV trường, Phòng B.109 - 279 NTP, P.5 Q.10

Nếu chiến sĩ có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tại VP Đoàn TN - Hội SV trường B.109, các Khoa-KTX-Viện và các CLB-Đội-Nhóm hoặc qua email của Đoàn – Hội trường: chiendichtinhnguyen@ueh.edu.vn

 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

(Bí thư Đoàn trường)

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT