QĐ V/v Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

19/06/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 95 -QĐ/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

----------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

          - Căn cứ vào kế hoạch số 134-KH/ĐHKT-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ngày 27/02/2018 về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2018;

          - Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Thành lập Ban Chỉ huy cấp trường Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2018 gồm các đồng chí có tên sau: (danh sách đính kèm)

          Điều 2: Công nhận các đồng chí có tên sau giữ chức vụ Đội trưởng, Đội phó các đội hình cơ sở: (danh sách đính kèm)

          Điều 3: Các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch số 134-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 27/02/2018 về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2018.

          Điều 4: Văn phòng Đoàn – Hội trường, các Ban Chuyên môn trực thuộc Đoàn trường, các đơn vị cơ sở Đoàn khoa/viện/KTX và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH;

- BCH Đoàn, BCH HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn


 

 

Danh sách Ban Chỉ huy cấp trường

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

(Kèm theo quyết định số 95- QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 18/06/2018)

 

1.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Chỉ huy trưởng

2.

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Chỉ huy phó

Chỉ huy trưởng MT TP.HCM

3.

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Phó BT Đoàn – Chủ tịch HSV trường

Chỉ huy phó

Chỉ huy trưởng MT VL

4.

Đ/c Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên BCH

Chỉ huy phó MT VL

5.

Đ/c Nguyễn Lê Nhã Trúc

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 1 MT VL

6.

Đ/c Văn Minh Hoàng Vương

TV Ban PT-TN Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 1 MT VL

7.

Đ/c Lê Thị Kim Anh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 2 MT VL

8.

Đ/c Nguyễn Tiến Triển

TV Ban PT-TN Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 2 MT VL

9.

Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 3 MT VL

10.

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Quyên

TV Ban PT-TN Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 3 MT VL

11.

Đ/c Nguyễn Thị Thương Nhớ

CV VP Đảng – Đoàn thể

Phó Ban TC-XD Đoàn trường

Thành viên BCH

Chỉ huy phó MT TP.HCM

12.

Đ/c Đỗ Ngọc Yến Ngân

TV Ban TC-XD Đoàn trường

Thành viên BCH

13.

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Phương

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 1TP.HCM

14.

Đ/c Lê Tấn Anh Kiệt

TV Ban TC-XD Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 1 TP.HCM

15.

Đ/c Trần Thị Mĩ Trang

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 2 TP.HCM

16.

Đ/c Bùi Nhựt Linh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 2 TP.HCM

17.

Đ/c Trần Tuấn Minh

UVTV Đoàn trường

Phó Ban TC-XD Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 3 TP.HCM

18.

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Loan

TV Ban TC-XD Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 3 TP.HCM

19.

Đ/c Phạm Nguyễn Khánh Linh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên BCH

Cụm trưởng cụm 4 TP.HCM

20.

Đ/c Lê Thiện Bình

Phó Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường

Thành viên BCH

Cụm phó cụm 4 TP.HCM

 

Danh sách gồm có 20 cá nhân

 

Danh sách Đội trưởng, đội phó các đội hình cơ sở

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

(Kèm theo quyết định số 95- QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 18/06/2018)

Đội hình

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Xã Bình Ninh

(Vĩnh Long)

Phan Thúy Thảo Nguyên

Đội trưởng

Phạm Minh Trí

Đội phó

Xã Mỹ Thạnh Trung

 (Vĩnh Long)

Phạm Anh Trung

Đội trưởng

Nguyễn Thị Bích Nga

Đội phó

Nguyễn Hùng Kiệt

Đội phó

Xã Tường Lộc (Vĩnh Long)

Nguyễn Trọng Minh

Đội trưởng

Nguyễn Thị Khánh Hà

Đội phó

Xã Hậu Lộc

(Vĩnh Long)

Ngô Thị Cẩm Thi

Đội trưởng

Phạm Vũ Khánh Trình

Đội phó

Xã Hòa Thạnh (Vĩnh Long)

Nguyễn Thu Hương

Đội trưởng

Phạm Hải Cường

Đội phó

Xã Tân Lộc

(Vĩnh Long)

Trần Ngọc Huy

Đội trưởng

Phạm Thị Loan

Đội phó

Xã Song  Phú (Vĩnh Long)

Nguyễn Quang Huy

Đội trưởng

Huỳnh Thanh Nhân

Đội phó

Xã Tân Phú

(Vĩnh Long)

Huỳnh Ngọc Tú

Đội trưởng

Lê Thị Ngọc Thanh

Đội phó

Chuyên Thông tin

(Vĩnh Long)

Đinh Thị Diễm Thúy

Đội trưởng

Phùng Đức Mạnh

Đội phó

Chuyên Pháp luật

(Vĩnh Long)

Ngô Thị Gia Linh

Đội trưởng

Thới Ngọc Hằng

Đội phó

Chuyên Tin học (Vĩnh Long)

Trần Trí Dũng

Đội trưởng

Trần Hữu Lộc

Đội phó

Chuyên Văn nghệ xung kích

(Vĩnh Long)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Đội trưởng

Phan Minh Hoàng

Đội phó

 

Khoa Kế toán

(TP. Hồ Chí Minh)

Hoàng Hải Yến

Đội trưởng

Đoàn Thanh Vân

Đội phó

Nguyễn Minh Tiến

Đội phó

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

(TP. Hồ Chí Minh)

Trần Vân Nhi

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Mai

Đội phó

Viện Đào tạo quốc tế

(TP. Hồ Chí Minh)

Nguyễn Thùy Dung

Đội trưởng

Trần Gia Huy

Đội phó

CLB Anh văn

(TP. Hồ Chí Minh)

Nguyễn Trần Phương Hiếu

Đội trưởng

Dương Thị Kiều Oanh

Đội phó

Ký túc xá

(TP. Hồ Chí Minh)

Hà Thị Thu Tâm

Đội trưởng

Trần Thị Thơ

Đội phó

Khoa Tài chính

(TP. Hồ Chí Minh)

Nguyễn Trâm Anh

Đội trưởng

Huỳnh Thụy Bích Thủy

Đội phó

Khoa Toán – Thống kế

(TP. Hồ Chí Minh)

Phạm Ngọc Tường Vi

Đội trưởng

Châu Thanh Tú

Đội phó

Khoa Tài chính công

(TP. Hồ Chí Minh)

Hồ Vủ Đang

Đội trưởng

Dương Công Quý

Đội phó

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

(TP. Hồ Chí Minh)

Lâm Thanh Trúc

Đội trưởng

Phạm Thị Minh Phương

Đội phó

Đội Công tác xã hội

(TP. Hồ Chí Minh)

Huỳnh Ngọc Tài

Đội trưởng

Lê Trang Anh

Đội phó

Khoa Lý luận chính trị

(TP. Hồ Chí Minh)

Lê Hồng Trung Kiên

Đội trưởng

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Đội phó

CLB Võ thuật

(TP. Hồ Chí Minh)

Hồ Thị Như Quỳnh

Đội trưởng

Nguyễn Thị Thanh Nhi

Đội phó

Khoa Ngân hàng

(TP. Hồ Chí Minh)

Trương Thị Phương Linh

Đội trưởng

La Đức Thịnh

Đội phó

Khoa Kinh tế

(TP. Hồ Chí Minh)

Lê Tuấn Anh Khoa

Đội trưởng

Lương Thế  Ánh

Đội phó

Khoa Quản trị

(TP. Hồ Chí Minh)

Trương Minh Tuyến

Đội trưởng

Châu Văn Lợi

Đội phó

CLB Chuyện to nhỏ

(TP. Hồ Chí Minh)

Nguyễn Gia Huy

Đội trưởng

Chuyên Thông tin

 (TP. Hồ Chí Minh)

Ngô Hà Vy

Đội trưởng

Đỗ Dương Hoàng Minh

Đội phó

 

Danh sách gồm có 60 cá nhân

 

 

 

TIN NỔI BẬT