Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 36 từ ngày 02/8/2019 - 08/9/2019

01/09/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 36 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 01 THÁNG 09 NĂM 2019

(Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì & đại diện tham dự

Địa điểm

Thứ 2 - 02/09/2019

Cả ngày

NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

 

17:30

Sinh hoạt CLB Taewondo
Thành phần: Thành viên CLB Taewondo KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

20:30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC
Thành phần: Thành viên CLB ESC KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tivi lầu 2

Thứ 3 - 03/09/2019

9:00

Chuẩn bị hậu cần và văn nghệ cho Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 chặng 2 - Vui hội trăng rằm
Thành phần: Chiến sĩ tham gia của 2 mặt trận

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng trệt cơ sở B

17:30

Họp BCH Đoàn - Hội khoa
Thành phần: BCH Đoàn - Hội khoa

Đoàn - Hội khoa Luật

A107

17:30

Họp Ban Tổ chức UEH500
Thành phần: Ban Tổ chức UEH500

Đoàn - Hội khoa KQM

Phòng tự học tầng 1 cơ sở B

17:30

Họp Ban Điều hành
Thành phần: thành viên BĐH

SSG

Trà sữa GO GO, 154 Nguyễn Ngọc Lộc

Thứ 4 - 04/09/2019

9:00

Chuẩn bị hậu cần và văn nghệ cho Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 chặng 2 - Vui hội trăng rằm
Thành phần: Chiến sĩ tham gia của 2 mặt trận

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng trệt cơ sở B

11:40

Họp Ban Tình nguyện - Hỗ trợ sinh viên
Thành phần: Trưởng phó Ban và các thành viên

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thang máy tầng 3 cơ sở B

17:00

Duyệt văn nghệ "Vui hội trăng rằm 2019"
Thành phần: Ban chỉ huy và chiến sĩ tham gia

Đoàn - Hội khoa NNKT

Cơ sở B

17:30

Họp mặt giao lưu, triển khai nội dung chương trình Hành trình lịch sử với top 30 thí sinh vượt qua vòng 1
Thành phần: BTC chương trình và top 30 thí sinh vượt qua vòng 1

Đoàn - Hội khoa LLCT

Cơ sở B

17:30

Họp Ban Phong trào
Thành phần: Trưởng phó ban và các thành viên

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thang máy tầng 3 cơ sở B

 

Họp Ban Marketing - Truyền thông
Thành phần: Trưởng phó ban và các thành viên

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng 1 cơ sở B

18:00

Họp Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn - Hội
Thành phần: Trưởng phó ban và các thành viên

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng 2 cơ sở B

21:00

Tủ sách sẻ chia
Thành phần: Sinh viên KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21:30

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT
Thành phần: BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng LCHSV

Thứ 5 - 05/09/2019

11:35

Gặp mặt sinh viên tham gia UEH 500
Thành phần: Các nhóm vào vòng phản biển

Đoàn - Hội khoa KQM

B115

17h30

Họp kiểm tra vấn đề Phát triển thành viên CLB/Đội/Nhóm

Thành phần: Đ/c Nhật Hoàng, Nhựt Linh (BTK); Ban TC - XD Hội; Thường trực CLB/Đội/Nhóm trực thuộc

Trần Nhật Hoàng

Thông báo sau

18h30

Họp góp ý Chương trình năm Hội Sinh viên Thành phố

Đ/c Nhật Hoàng, Ban Thư ký, Thường trực LCHSV khoa/KTX, Thường trực CLB/Đội/Nhóm trực thuộc

Trần Nhật Hoàng

Thông báo sau

21:30

Họp BCH lầu KTX 43-45 NCT
Thành phần : BCH lầu KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tivi lầu 3

Thứ 6 - 06/09/2019

10h00

Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ X (2017 – 2022) và quy hoạch Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ XI (2022 – 2027)

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh

Hội trường Thành Đoàn

14:00

Họp Ban Tổ chức Ngày hội Sắc Cam
Thành phần: Ban Tổ chức Ngày hội

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thang máy tầng 3 cơ sở B

17:30

Sinh hoạt CLB Taekwondo
Thành phần : Thành viên CLB Taekwondo KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

17:30

Họp nhóm định kỳ

Thành phần: Thành viên, Cộng tác viên

SSG

Trà sữa Go Go

Thứ 7 - 07/09/2019

5:00

Chiến dịch tình nguyên Sinh viên kinh tế 2019 – Chặng 2 Vui hội trăng rằm

Thành phần: 55 chiến sĩ tham gia chiến dịch
Xuất phát: 5h30 tại cơ sở B UEH

SSG

Bình Thắng, Bù Gia Mập

5:30

Chiến dịch tình nguyên Sinh viên kinh tế 2019 – Chặng 2 Vui hội trăng rằm
Thành phần: 60 chiến sĩ khoa NNKT - QT
Xe xuất phát lúc 5h30

Đoàn - Hội khoa NNKT

Cơ sở B

Chủ nhật - 08/09/2019

6:30

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 chặng 2 - Vui hội trăng rằm
Thành phần: Ban Chỉ huy và Chiến sĩ cả 2 mặt trận

Đoàn - Hội khoa KQM

Bình Phan và Gò Công Đông

7:00

Vòng 2 - chương trình Hành Trình Lịch Sử lần VIII
Thành phần: BCH Đoàn - Hội Khoa Lý luận Chính trị; top 30 thí sinh vòng 1
Xe xuất phát lúc 06h30, cơ sở A UEH

Đoàn - Hội khoa LLCT

Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Quận 9, TP Hồ Chí Minh