Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 34 từ ngày 19/058/2019 đến 25/08/2019

19/08/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 34 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 04 THÁNG 08 NĂM 2019

(Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Trực tiếp sinh viên và dọn bàn VPĐ Khoa KET

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Phát động các phong trào và thông tin cho sinh viên trên youth.ueh.edu.vn

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Làm thẻ hội viên cho sinh viên Khoa

Thực hiện chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2019 chặng 2

Chuẩn bị cho hội diễn truyền thống “Giấc Mơ Bay” Khoa Kế Toán

Tìm BT – CHT lâm thời cho khóa K44 vào chuyên ngành

Thu thập ý tưởng “ xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ “

Chuẩn bị giấy tờ đại hội hội – đoàn Khoa

Chuẩn bị cho chương trình hội trại chào đón tân sinh viên 2019

BCH Khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Trực Văn phòng Đoàn – Hội Khoa

Tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt

Chuẩn bị cho Chặng 2 Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 - Vui Hội Trăng Rằm.

Chuẩn bị cho Trung thu Giảng đường.

Chuẩn bị cho Đại hội Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kì 2019 - 2022

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019

Chuẩn bị cho Đại hội Liên chi hội Sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing.

Đoàn – Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Các phòng tập và cs B

 

Tuyển chiến sĩ Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh Tế - chặng 2

Tổ chức Đại hội Chi Hội, Chi Đoàn K44 chuyên ngành

Tổ chức Đại hội Đoàn khoa Kinh Tế

Triển khai Văn hóa UEH

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Quản lý các tủ sách và quầy báo sinh viên

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Thực hiện KTX xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Lầu học tự quản tại phòng tự học và TV lầu"

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì"

Phát động phong trào “Giữ gìn trật tự KTX”

Tủ sách tự quản

Phát động chương trình cán bộ nghiêm túc, văn phòng sạch đẹp

Tủ sách sẻ chia

Truyền thông Sinh viên 5 tốt cấp trường

Đẩy mạnh công cuộc xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Chuẩn bị chương trình chào đón tân sinh viên

LCH SV KTX 43 - 45

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

 

Đoàn – Hội khoa Lý luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2019

Chuẩn bị chiến dịch “Vui hội trăng rằm 2019”

Chuẩn bị “Orientation Day 2019”

Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019.

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH.

Chuẩn bị Hội trại truyền thống khoa Quản trị 2019.

Chuẩn bị Hội diễn truyền thống khoa Quản trị “Sắc màu cảm xúc” 2019.

Chuẩn bị Cuộc thi nghiên cứu khoa học khoa Quản trị - lần 2 năm 2019.

Chuẩn bị Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên khoa Quản trị lần thứ XXI – năm 2019.

Chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Quản trị Nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Chuẩn bị tổ chức các Đại hội Đoàn cơ sở chuyên ngành K44.

Triển khai Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2019.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Chuẩn bị Chuỗi tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và Ban chuyên môn cấp khoa 2019.

Đoàn – Hội khoa Quản trị

 

Thứ 2 (19/08/2019)

11h00

Họp liên tịch Đại hội Đoàn khoa Kinh Tế

Đoàn - Hội KT

H.001

11h30

Họp BCH Khoa

BCH Khoa KET

 

 

Hộp đội hình “Vui hội trăng rằm 2019”

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở B

11h45

Họp Ban Học Tập

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3

17h00

Họp ban Phong Trào

Đoàn - Hội KT

The Tea Garden (149 Nguyễn Duy Dương, quận 10)

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

Cả ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Thứ 3 (20/08/2019)

11h00

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

17h00

Họp ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn - Hội KT

The Tea Garden (149 Nguyễn Duy Dương, quận 10)

17h30

Họp Ban Phong trào

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy tầng 3

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

Cả Ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Thứ 4 (21/08/2019)

11h00

Họp ban Truyền thông – Kỹ thuật

Đoàn - Hội KT

Văn phòng Đoàn – Hội khoa Kinh Tế

11h30

Họp BT - CHT

Đoàn – Hội KET

 

11h40

Họp Ban Tình Nguyện

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3

12h00

Họp Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn - Hội

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thư viện tầng 2

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp Ban Học tập

Đoàn – Hội QT

Betea Coffee

21h00

Tủ sách sẻ chia

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

BCH LCH SV KTX 43 - 45

Phòng LCH-104, KTX 43-45

Cả ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Thứ 5 (22/08/2019)

 

13h00

Họp chuẩn bị “Orientation Day 2019”

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

18h00

Họp BTC chương trình “Chuỗi Bình luận sự kiện kinh tế” khoa Quản trị năm 2019

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

21h30

Họp BCH Lầu KTX 43-45

BCH LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV Lầu 3, KTX 43-45

Cả Ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Thứ 6 (23/08/2019)

8h30

Chương trình "Trải nghiệm tại UEH" dành cho học sinh Trường THPT Thanh Bình. 

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Phòng TT và QHCC 

HT.A116

13h00

Tập văn nghệ “Vui hội trăng rằm 2019”

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

17h00

Họp ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội khoa Kinh Tế

Đoàn - Hội KT

The Tea Garden (149 Nguyễn Duy Dương, quận 10)

17h30

Họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2019-2022

Thành phần: Ban Tổ chức Đại hội, trưởng/phó các tiểu Ban theo KH: 184-KH/ĐHKT-ĐTN

Dương Minh Mẫn

A.105

17h30

- Tập huấn công tác quyết toán tài chính năm 2019

- Triển khai và tiến hành bốc thăm giải bóng đá cán bộ Đoàn – Hội UEH 2019

Thành phần: Đại diện Thường trực Ban chuyên môn, Đại diện Thường trực Đoàn – Hội khoa/viện/KTX.

Nguyễn Thị Thương Nhớ

A.307

19h30

Họp phân công CDTN SVKT chặng 2 – Vui hội trăng rằm; Phân công Lễ tổng kết Chiến dịch tình nguyện SVKT 2019

Thành phần: Ban Chỉ huy cấp trường CDTN SVKT 2019

Dương Minh Mẫn

A.105

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 2, KTX 43-45

Cả Ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Thứ 7 (24/08/2019)

08h00

Họp ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

Đoàn - Hội KT

Văn phòng Đoàn – Hội khoa Kinh Tế

16h00

Gây quỹ “Vui hội trăng rằm 2019”

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở B

17h30

Họp Thường trực BCH khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

18h00

Họp BTC -t riển khai một số nội dung chương trình Hành trình lịch sử

Đoàn – Hội LLCT

Cơ sở B

21h00

Sinh hoạt CLB Ghitar

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 4, KTX 43-45

Cả Ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 

Chủ nhật (25/08/2019)

13h00

Tổ chức Đại hội Đoàn khoa Kinh Tế

Đoàn - Hội KT

A.103

19h00

Chủ nhật xanh

LCH SV KTX 43 - 45

Các lầu của KTX 43-45 NCT

Cả ngày

Gây quỹ CDTNSVKT chặng 2

Đoàn – Hội KET

 


LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 19/08/2019  đến ngày: 25/08/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

19/08

20/08

21/08

22/08

23/08

24/08

25/08

CTN

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h-20h

Địa điểm: Family Mart Nguyễn Tri Phương

Nội dung: Chuẩn bị, triển khai các hoạt động tháng 9, 10

Thành phần tham dự: Thành viên BCN

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

 

Sinh hoạt định kỳ CLB

Thời gian: 14h - 17h

Địa điểm: Nhà riêng Thành viên BCN
Nội dung: Sinh hoạt, tập huấn kĩ năng, kiến thức SKSS, tâm sinh lí
Thành phần tham dự: Thành viên, cộng tác viên CLB

Chủ trì: Thành viên BCN

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

 

 

 

 

Họp Ban Truyền

thông

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần:

Thành viên BTT

 

 

 

 

 

Họp Mảng Tổ chức

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên MTC

 

Họp Ban Kỹ năng

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BKN

 

Họp Ban Sự kiện

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BSK

Họp Ban Điều hành             

Thời gian: 19h30     

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10     

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

DÂN CA

Sinh hoạt đội múa

Thời gian: 11h30 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, 0TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội múa

 

 

 

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

HR

Họp Bộ phận Operations

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 20 TV/CTV

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00.

Địa điểm:Lotteria 3 tháng 2, Q10.

Tham dự: 11 TV.

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00.

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B.

Tham dự: 18 TV/CTV.

 

 

Họp Bộ phận ER

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 18 TV/CTV

 

Họp Bộ phận Communications

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm:Flour No.8, 59/4 Đào Duy Từ, P5, Q10

Tham dự: 15 TV/CTV

 

Họp Câu lạc bộ

Thời gian: 08h00 – 10h00

Địa điểm: : Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10.

Tham dự: 18 TV/CTV.

 

REC

 •  Họp Ban Sự kiện
 • Địa điểm: LUP coffee
 • Thời gian: 17h30
 • Nội dung:

- Tiến hành chuẩn bị cho chương trình dã ngoại ở Đầm Sen.

- Lên kế hoạch đặt bàn cho chương trình “Khám phá thế giới Bất động sản năm 2019”

 • Chủ trì: Trưởng Ban Sự kiện
 • Họp Ban HR
 • Địa điểm: CsB Nguyễn Tri Phương
 • Thời gian: 17h30

 

 • Nội dung: Hoàn thiện nội dung, định hướng nhân sự
 • Chủ trì: Trưởng Ban Nhân sự
 • Sinh hoạt CLB
 • Địa điểm: CsB
 • Thời gian: 11h30 đến 12h30
 • Nội dung:

- Sinh hoạt CLB, training kiến thức nền về Bất dộng sản.

- Phổ biến về chương trình dã ngoại của CLB.

 • Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

 • Họp BĐH
 • Địa điểm: CsB Nguyễn Tri Phương
 • Thời gian: 17h30
 • Nội dung: Lên kế hoạch chương trình “Khám phá thế giới BĐS 2019”
 • Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

 • Họp Ban PR
 • Địa điểm: CsB Nguyễn Tri Phương
 • Thời gian: 17h30
 • Nội dung: Training kĩ năng tuyên truyền.
 • Chủ trì: Trưởng Ban PR

 

 • Họp Ban Nghiên cứu
 • Địa điểm: LUP Coffee
 • Thời gian: 17h30
 • Nội dung:

-  Tiếp tục hoàn thiện nội dung bản tin BĐS Quý II/2019.

- Hoàn thiện nội dung cuộc thi “Khám phá thế giới BĐS 2019”

 • Chủ trì: Trưởng Ban Nghiên cứu

 

 

 

 

SSG

 

 

 

Họp BĐH định kỳ

Thời gian: 17h30 - 19h

Địa điểm: Họp online

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

 

 

Phỏng vấn ĐHTS

Thời gian: 17h đến 21h

Địa điểm: trà sữa GoGo

Chủ trì: Phó nhóm

 

 

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online

Thời gian: 19h

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Sinh hoạt nội bộ

định kì: ACCA F6

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Sinh hoạt nội bộ định

kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

Hộp thư tư vấn thuế online

Thời gian: 19h

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

Họp Ban Điều Hành định kì

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Trà sữa hoa hướng dương

 

 

 

 

 

 

TRAVEL

Họp ban điều hành

Thời gian: 18h00 – 22h00

Địa điểm: RoyalTea Sư Vạn Hạnh

Chủ trì:

Trưởng Phó Nhóm

 

Họp team nội dung dlcs19

Thời gian: 19h00 – 22h00

Địa điểm: RoyalTea Sư Vạn Hạnh

Chủ trì: Trưởng Phó Team Nội Dung

Họp core team dlcs19

Thời gian: 18h00 - 21h00

Địa điểm:TooCha CMT8

Chủ trì: Trưởng Phó BTC DLCS19

Họp ban nhân sự

Thời gian: 18h00 - 21h00

Địa điểm: Betea 97L1 Nguyễn Duy Dương

Chủ trì: Trưởng Phó Ban Nhân Sự

Họp core team ban chuyên môn

Thời gian: 18h00 - 21h00

Địa điểm: RoyalTea Sư Vạn Hạnh

Chủ trì: Trưởng Phó Ban Chuyên Môn

Họp ban truyền thông

Thời gian: 18h00 – 21h30

Địa điểm: Toocha Võ Thị Sáu

Chủ trì: Trưởng Phó Ban Truyền Thông

 

Đại hội chuyển giao nhiệm kỳ

Thời gian: 08h00 – 10h30

Địa điểm:279 Nguyễn Tri Phương

Chủ trì: Trưởng Phó Nhóm

VT

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 18h00 -20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:18h00 -20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 18h00 - 20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 8h00 - 10h00

Địa điểm: Sảnh A

YoRE

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cơ sở B

 

 

 

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: KET, KQM, KT, KTX 43 – 45, LLCT, NNKT, QT. CLB - Đội - Nhóm: CTN, CTV, DC, HR, REC, SSG, TAXGROUP, TRAVEL, VT, YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn – Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn – Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn – Hội trong tuần tiếp theo.