Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 11/06/2018 đến 17/06/2018

10/06/2018

 

 

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

  

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

TUẦN LỄ THỨ 24 NĂM 2018

TUẦN LỄ THỨ 3 THÁNG 6 NĂM 2018

(Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN
THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Cả ngày

Thực hiện Văn hóa UEH

Lên kế hoạch Công trình thanh niên

Chuẩn bị “Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2018” ở 02 mặt trận

Cuộc thi Ấn phẩm tình nguyện

Tiến hành công tác quyết toán

Đoàn – Hội KQM

 

 

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Gian hàng tự quản

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội KT

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Thực hiện truyền thông CDTNSVKT 2018

Chuẩn bị Chiến dịch Tình nguyện sinh viên kinh tế năm 2018

Đoàn – Hội QT

 

 

Thực hiện văn minh giảng đường

Thực hiện công trình thanh niên: Thùng rác Xanh

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường”

Đẩy mạnh văn hóa UEH

Thực hành công trình thanh niên lầu học tự quảnThực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Lên kế hoạch chương trình CTXH 1/6

Triển khai công tác phát triển Hội viên

Triển khai đề án SV5T

Hoàn thiện ý tưởng Công trình thanh niên

Triển khai nội dung chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2018

Đoàn – Hội TC

 

 

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Tập huấn chiến sĩ Chặng 1 Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2018

Đoàn - Hội TCC

 

 

Triển khai “Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2018

Đẩy mạnh gây quỹ CDTN SVKT năm 2018

Đẩy mạnh truyền thông CDTN SVKT năm 2018

Chuẩn bị Chiến dịch Tình nguyện sinh viên kinh tế năm 2018

Đoàn - Hội TTK

 

 

Công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Prom Chia tay K40

Thực hiện truyền thông và gây quỹ CDTN SV Kinh tế 2018

Thực hiện truyền thông Phong trào SV5T

Thực hiện công trình thanh niên “Giữ gìn vệ sinh bồn lấy nước”

Thực hiện công trình thanh niên “Tiết kiệm điện lầu tự học”

Đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH tại KTX135

Thực hiện công trình thanh niên “Sinh viên KTX quẹt thẻ nội trú khi ra vào cổng KTX”

Thực hiện mô hình “KTX xanh sạch đẹp”

LCH SV KTX 135

 

 

Thực hiện KTX xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì, an toàn điện phòng chống cháy nổ "

Truyền thông CDTNSVKT chặng 1 2018

Thực hiện cuộc vận động gây quỹ phục vụ cho CDTNSVKT

LCH SV KTX 43-45

 

 

Triển khai chương trình Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018

Triển khai giải đấu bóng rỗ “Summer Slam Tournament 5x5”

Đoàn viện ISB

 

Thứ 2 (11/6/2018)

11h00

Họp lên kế hoạch Mùa hè xanh

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h30

Họp TV-TK

Đoàn – Hội TC

Trà sữa Go Go

 

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Lầu 8

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học Lầu 7

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Phòng LCH lầu 9

Thứ 3 (12/6/2018)

09h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH mở rộng lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Thành phần: Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong

HT. A116

11h30

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp BTK – BTV khoa

Đoàn – Hội TCC

Phòng tự học

 

Họp Ban chấp hành Đoàn viện

Đoàn viện ISB

I3.02- Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

13h00

 Chuẩn bị MHX

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

14h00

Ban Chấp hành Đảng bộ UEH lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo

Thành phần: Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong

P. A101

17h30

 Họp BTK – BTV khoa

Đoàn – Hội TTK

Cơ sở B

17h30

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân thể dục Q.8

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học Lầu 7

21h30

Sinh hoạt Đội CTV

LCH SV KTX135

KTX135

Thứ 4 (13/6/2018)

09h00

Họp về công tác PCCC tại UEH

Thành phần: Mẫn

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt P. A101

11h30

Họp mảng phong trào khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

13h00

 Chuẩn bị MHX

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

21h00

Tủ sách chia sẻ

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH, BCH Lầu

LCH SV KTX 135

Phòng LCH lầu 9

 

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43-45

Phòng LCH-104, KTX 43-45

Thứ 5 (14/6/2018)

Cả ngày

Chuẩn bị Mùa hè xanh

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

8h00

Hội nghị Tổng kết công tác Hội và Phong trào Sinh viên thành phố năm học 2017 - 2018

Thành phần: Thành phần: BCH Hội Sinh viên trường; Đại diện  Ban Thư ký LCH Sinh viên khoa/KTX; Đại diện BCH, BĐH CLB/Đ/N trực thuộc Hội Sinh viên trường.

HSV Thành phố Hội trường NVH Thanh niên

11h30

Họp mảng Tổ chức – Xây dựng Hội

Đoàn – Hội TC

Phòng học nhóm lầu 2

11h30

Họp Ban phong trào đoàn viện

Đoàn viện ISB

I3.01Cơ sở 17 Phạm Ngọc Thạch

17h30

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Lầu 8

20h00

Đội CTV tổ chức thu gom chai lọ, sách báo

LCH SV KTX135

KTX135

21h30

Nhóm sinh viên yêu thích Tiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Phòng LCH lầu 9

 

Họp BCH Lầu

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 3

Thứ 6 (15/6/2018)

Cả ngày

Chuẩn bị Mùa hè xanh

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

11h30

Họp mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn

Đoàn – Hội TC

B.415

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Phòng LCH lầu 9

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 2

21h00

Họp kiểm tra tiến độ MHX

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 1, KTX 43-45

Thứ 7 (16/6/2018)

Cả ngày

Tập huấn chiến sĩ Chặng 1 Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2018

Đoàn – Hội TCC

Cơ sở B

7h00

Tập huấn chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2018

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

14h00

Tham dự Lễ Khởi công xây dựng Cầu Thanh niên CDTN Sinh viên Kinh tế 2018

Thành phần: Mẫn, Hoàng; Thu Thủy, Cẩm Thi (NH)

Xe khởi hành lúc 10h30 tại cơ sở A

UBND xã Hậu Lộc Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long

17h00

Họp mảng học tập Khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

17h30

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân bóng đá

21h00

Sinh hoạt CLB Guitar

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 4, KTX 43-45

21h30

CLB Guitar tập luyện

LCH SV KTX135

Lầu 8

Chủ nhật (17/6/2018)

8h00

Thực hiện mô hình Chủ nhật xanh

LCH SV KTX135

KTX 135

8h30

Tập huấn quản trò cho chiến sĩ đội hình khoa Toán – Thống kê mặt trận tỉnh

Đoàn – Hội TTK

Cơ sở B

 

     

19h00

Chủ nhật xanh

LCH KTX 43-45

Các lầu KTX

 

Bóng đá giao lưu giữa các thời kì

Đoàn – Hội TC

Sân Phú Thọ

21h00

Nhóm sinh viên yêu thíchTiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV  KTX135

Phòng LCH lầu 9

 

 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 11/6/2018 đến ngày: 17/6/2018)

Đơn vị

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

11/6

12/6

13/6

14/6

15/6

16/6

17/6

BELL

 

   

Họp ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

 

 

 

Tập huấn quy trình tổ chức chương trình

Thời gian: 8h00

Địa điểm: Cơ sở B

Nội dung: Tập huấn về quy trình công tác tổ chức chương trình

Chủ trì: Ban chủ nhiệm CLB

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

 

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Điều hành

Thời gian: 17h     

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10     

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

Vận động tài trợ MHX 2018

Thời gian: 18h

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Toàn Đội

 

 

Tập huấn dã ngoại lần 2

Thời gian: 7h ngày 27/05 – 14h ngày 28/05

Địa điểm: Vũng Tàu

Thành phần: Toàn Đội

 

CTXH

 

Sinh hoạt định

kỳ

Thời gian:17h30 – 20h30

Địa điểm:Sảnh cơ sở A

Tham gia:Toàn Đội

 

Sinh hoạt định

kỳ

Thời gian:17h30 – 20h30

Địa điểm:

Sảnh cơ sở A

Tham gia: Toàn Đội

     

HR

Họp Bộ phận Operations Thời gian: 18h00-21h00. Địa điểm: trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc,P14, Q10, tham dự: 20 thành viên.

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00. Địa điểm:Lotteria 3 tháng 2, Q10, tham dự: 11 thành viên.

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B

Tham dự: 18 TV/CTV

 

Họp Bộ phận ER

Thời gian: 18h00-21h00. Địa điểm: trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc,P14, Q10, tham dự: 18 thành viên.

 

Họp Bộ phận Communications

Thời gian: 18h00-21h00.

Địa điểm:Flour No.8, 59/4 Đào Duy Từ, P5, Q10, tham dự: 15 thành viên.

 

 

Margroup

Họp bộ phận SMAG.

Địa điểm: Cơ sở B, Đại học Kinh Tế

Thời gian: 11h30.

Số lượng: 10 bạn

Họp bộ phận HR

Địa điểm: Khu tự học cơ sở A, Đại học Kinh Tế

Thời gian: 19h00

Nội dung: Lên kế hoạch training sắp tới cho CTV toàn Margroup

Họp bộ phận Event

Địa điểm: 540/20/4 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

Thời gian: 11h00

Số lượng 11 CTV

Nội dung: Họp mặt CTV, cập nhật tình hình hoạt động

Họp ban điều hành của nhóm Margroup:

+Địa điểm: 540/20/4 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp.HCM.

+Thời gian: 19h00

+ Số lượng:11 BDH

+ Nội dung: Cập nhật lại tiến độ các chương trình sắp diễn ra.

Họp bộ phận COM.

Địa điểm: Sảnh B, Đại học Kinh Tế.

Thời gian: 11h30 trưa.

Số lượng: 11 bạn.

 

 

Họp ban điều hành của nhóm Margroup:

Địa điểm: 540/20/4 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp.HCM.

Thời gian: 9h00

Số lượng:10 BDH

Nội dung: cập nhật tình hình từng bộ phận và các chương trình đang diễnra

 

REC

 

 

 

Họp BĐH

Địa điểm: Story 3/2

Thời gian: 18h00 – 21h00

Nội dung: Triển khai các chương trình T8, 9

 

Chủ trì: Chủ Nhiệm CLB

 

 

 

SFG

Lễ phát động Nghiên cứu hè 2018

Thời gian: 8h-10h30

Địa điểm: cơ sở B

           

SSG

 

Họp ban Event

Thời gian: 17h30 – 19h30

Địa điểm: Trà sữa GOGO

Số lượng: 25

Chủ trì Trưởng ban Event

Họp định kỳ BĐH

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

Họp ban tổ chức Chương trình tháng 9

Thời gian: 17h30 – 19h30

Địa điểm: Trà sữa GOGO

Số lượng: 12

Chủ trì Trưởng ban Event

 

Họp định kỳ BĐH

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

TaxGroup

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

 

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

 

 

 

TravelGroup

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Online

Nội dung: Họp Ban điều hành

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

Thời gian:  17h30-21h

Địa điểm:

LUP coffee 97L1 Nguyễn Duy Dương

Nội dung: Họp ban sự kiện

Chủ trì: Trưởng Ban Sự Kiện

Thời gian:

17h30-21h00

Địa điểm:

The tea Garden, Nguyễn Duy Dương

Nội dung: Họp ban chuyên môn

Chủ trì:

Trưởng Ban Chuyên Môn

Thời gian: 17h30-21h00

Địa điểm: Mr Thành 386/15 Hòa Hảo

Nội dung: Họp ban nhân sự

Chủ trì:

Trưởng Ban Nhân Sự

Thời gian: 9h00 – 11h00

Địa điểm: Mewhite Coffee, 273/1 Tô Hiến Thành

Nội dung: Họp Ban điều hành tập sự

Chủ trì: Trưởng Nhóm

Thời gian:17h30-21h00

Địa điểm: Mr Thành 386/15 Hòa Hảo

Nội dung: Họp ban truyền thông

Chủ trì:

Trưởng Ban Truyền Thông

Thời gian: 13h30-17h30

Địa điểm:

The tea Garden, Nguyễn Duy Dương

Nội dung: Họp ban chuyên môn tập sự

Chủ trì:

Trưởng Ban Chuyên Môn

 

Thời gian:13h30-17h00

Địa điểm: Mr Thành 386/15 Hòa Hảo

Nội dung: Họp ban điều hành

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

 

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm: Online

Nội dung:

Workshop Tiếng Anh

Chủ trì: Trưởng Ban SựKiện

 

 

 

 

 

 

Võ Thuật

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 18h00-20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 18h00-20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 18h00-20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian: 8h00-10h00

Địa điểm: Sảnh A

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: KQM, KT, QT, TC, TCC, TTK, KTX135, KTX4345, ISB. CLB- Đội- Nhóm: BELL, CTV, CTXH, HR, Margroup, REC, SFG, SSG, TaxGroup, TravelGroup, VT. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A.116, A.103 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.

 

TIN NỔI BẬT