KH Tổ chức “Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2018

05/06/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 141 - KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2018   

 

 

                       

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2018

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 • Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành.
 • Rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, làm việc nhóm trong sinh viên.
 • Khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể.
 • Tôn vinh sự học nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH.
 • Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc; từ đó chuyển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học trong sinh viên.

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Thời gian dự kiến
 • Từ tháng 05/2018 đến tháng 08/2018.
 1. Đối tượng tham gia
 • Đoàn viên, thanh niên hệ Đại học chính quy khóa 41,42,43 đang theo học tại trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG CỦA GIẢI THƯỞNG

 1. Hình thức công nhận giải thưởng
 • Tên giải thưởng:

+ Tên tiếng Việt là: Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH năm 2018

+ Tên tiếng Anh là: UEH excellent assignment awards 2018

 • Số lượng giải thưởng : Mỗi một năm đánh giá sẽ không có quá 500 sinh viên được đoạt giải.
 • Danh hiệu công nhận:

+ Giấy khen Đoàn TNCS trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;

+ Cộng điểm vào môn học gần ngành và cùng số tín chỉ (nếu có). (một lần duy nhất trong suốt thời gian học tại trường).

+ Nhận được giấy xác nhận tham dự nghiên cứu khoa học.

 1. Loại đề tài môn học dự thi
 • Đề tài môn học (sau đây được gọi chung) có thể dưới hình thức là bài tập nhóm, đề tài tiểu luận nghiên cứu, một công trình nghiên cứu môn học, hay một hình thức tương tự nhằm phục vụ cho yêu cầu hoàn thành môn học do giảng viên yêu cầu tại giai đoạn chuyên ngành, đại cương ;
 • Đề tài môn học phải đã được trình bày, báo cáo, chấm điểm trong thời gian tham dự của giải thưởng. Để tham dự, nhóm sinh viên phải có xác nhận của giảng viên giảng dạy (hướng dẫn) trực tiếp của môn học đó.

3. Yêu cầu của đề tài môn học khi dự thi

 • Là một đề tài môn học nằm trong giai đoạn chuyên ngành hoặc đại cương;
 • Đề tài môn học được hoàn thành sau khi chương trình học đã chấm dứt hoặc trình bày trong quá trình học, không tự phát sinh đề tài, phải có ý kiến phản hồi của giảng viên, khuyến khích sinh viên hoàn thiện, đầu tư có chiều sâu trước khi gửi dự thi;
 • Đề tài môn học phải đảm bảo yêu cầu về tác quyền, trích dẫn nghiên cứu, thông tin dữ liệu và những quy tắc chuẩn mực học thuật khác;
 • Đề tài môn học chỉ chấp nhận tối đa 5 sinh viên trong một đề tài;
 • Đề tài môn học được thực hiện trong khoảng thời gian từ học kỳ đầu năm 2017, học kỳ cuối năm 2017 và học kỳ đầu năm 2018;
 • Sinh viên cùng nhóm trong đề tài phải cùng chung một lớp học phần;
 • Trình bày theo chuẩn mực yêu cầu của Ban tổ chức khi nộp về tham dự giải thưởng.

4. Tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả

 • Tiêu chuẩn công nhận giải thưởng đề tài môn học xuất sắc: Bất cứ đề tài môn học nào cũng phải đạt tiêu chuẩn theo thang điểm tham chiếu của Hội đồng giám khảo đưa ra hàng năm, và dựa trên những tiêu chuẩn sau:

+ Giá trị học thuật trong nghiên cứu ;

+  Có khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn ;

+  Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài ;

+  Tính mới, sáng tạo, khám phá mới và những bài học;

+  Khả năng trình bày, làm việc nhóm và phản biện.

 • Tước quyền và danh hiệu đã cấp: Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ tước danh hiệu của nhóm sinh viên (hay 1 sinh viên), hình thức tước danh hiệu được thể hiện bằng văn bản trên các phương tiện truyền thông đại chúng của trường. Vi phạm sau sẽ bị tước danh hiệu khi:

+ Có tranh chấp về quyền tác giả với một sinh viên khác hay một tập thể nào đó bên trong và ngoài trường;

+ Không tuân thủ những quy định về sử dụng kết quả giải thưởng (nếu có) mà có thể dẫn đến gây ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng.

+ Sau vòng phản biện, BTC sẽ tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các đề tài tham dự, đề tài có mức độ tương đồng trên 50% sẽ bị loại (trừ khi chứng minh được quyền sở hữu của mình).

5. Quy trình đánh giá và công nhận kết quả

 • Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cấp Khoa chịu trách nhiệm tổ chức nhận đề tài và thành lập Ban giám khảo cấp Khoa để chấm sơ khảo các bài tham gia. Từ đó chọn các đề tài đủ tiêu chuẩn công nhận “tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên”, đồng thời chọn các đề tài tham gia vòng phản biện. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng dựa trên khung chấm chung thống nhất các vòng.
 • Vòng trình bày phản biện: Nhóm đề tài nào được qua vòng sơ khảo sẽ được mời trình bày phản biện tại một Hội đồng giám khảo chính thức gồm Hội đồng giám khảo chuyên môn, chuyên gia, lãnh đạo và giám khảo sinh viên. Tiêu chí đánh giá là dựa trên đạt và không đạt so với tiêu chuẩn chung mà Hội đồng giám khảo đặt ra.
 • Vòng xem xét kết quả và công nhận giải thưởng: Sau khi có kết quả từ cấp khoa, Ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên kết quả nộp về, thẩm định đề tài. Sau khi có kết quả thẩm định, Ban tổ chức sẽ đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định công nhận kết quả giải thưởng UEH500 năm 2018.
 • Các hoạt động tôn vinh và trao giải thưởng đề tài môn học xuất sắc “UEH500 2018” cho sinh viên đạt giải.

6. Hội đồng giám khảo

 1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo
 • Hội đồng giám khảo sẽ được thành lập theo đề xuất của Ban tổ chức cấp khoa, sự thống nhất của Ban tổ chức cấp trường và theo quyết định của Đoàn trường.
 • Nhiệm vụ của Hội đồng là xây dựng tiêu chí chấm điểm theo từng đơn vị Ban tổ chức cấp Khoa; ra quyết định công nhận sinh viên đạt tiêu chuẩn “tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên” và đạt giải thưởng trình Ban Giám hiệu quyết định dựa theo tiêu chuẩn chung được thống nhất; thực hiện việc đánh giá các đề tài môn học một cách khách quan, công tâm nhằm tìm ra những đề tài có giá trị; có thể đề nghị hủy bỏ công nhận danh hiệu nếu phát hiện các dấu hiệu sai phạm dưới bất cứ hình thức nào.
 1. Thành phần của Hội đồng giám khảo
 • Hội đồng giám khảo đại diện Lãnh đạo: là quý thầy cô đang công tác tại vị trí Lãnh đạo Khoa/Ban.
 • Hội đồng giám khảo chuyên môn - học thuật: là các giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Ban và Bộ môn của trường, Hội đồng giám khảo này ưu tiên là các giảng viên có uy tín trong lĩnh vực, 1 giám khảo trong 1 lĩnh vực (Số lượng ít nhất là 1 trong 1 Hội đồng).
 • Hội đồng giám khảo chuyên gia: là các chuyên gia, chuyên viên, doanh nhân đang công tác tại các công ty và các tổ chức có liên quan. Ưu tiên những giám khảo có kinh nghiệm thực tiễn.  
 • Hội đồng giám khảo sinh viên chuyên ngành: Đây là nhóm sinh viên gần hay cùng chuyên ngành được chọn ngẫu nhiên. Điều kiện tham dự: điểm tích lũy trong suốt thời gian học > 7.7 (riêng Khoa Luật > 7.5), là sinh viên năm 3,4 (ngoại trừ khoa Lý luận chính trị). Số lượng tối đa là 10 sinh viên trong 1 Hội đồng.
 • Hội đồng giám khảo phải có ít nhất là 2 giám khảo giảng viên hoặc chuyên gia và 5 giám khảo sinh viên.

7. Các hoạt động chuyên đề UEH500 liên kết

 • Nhằm giúp sinh viên ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn, cơ hội trao đổi thông tin với các chuyên viên trong từng lĩnh vực cụ thể và từ đó giúp sinh viên có động lực học tập, nghiên cứu. Các hoạt động chuyên đề liên kết UEH500 bao gồm:
 • UEH500 và chuyên đề về Các thành tựu công nghệ 4.0;
 • UEH500 và chuyên đề về Tư duy phản biện;
 • UEH500 và chuyên đề về Kỹ năng Tìm kiếm;
 • UEH500 và chuyên đề về Các phương pháp và quy trình nghiên cứu.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo giải thưởng

1

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó ban

3

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Văn Đương

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

6

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

2. Thường trực Ban tổ chức giải thưởng

1.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.

ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên

UV Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó ban

3.

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

4.

SV Nguyễn Hoàng Nam

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5.

SV Lê Thiện Bình

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6.

SV Nguyễn Khánh Uyên

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7.

SV Nguyễn Tấn Phát

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8.

SV Võ Nguyễn Châu Hân

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

9.

SV Trương Nhật Huy

CTV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

10.

SV Hà Minh Trúc Anh

CTV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

Cùng các SV là thành viên, CTV Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường và Ban Chấp hành Đoàn khoa/viện đồng thời là thành viên Ban tổ chức.

 

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

03/05/2018 – 20/05/2018

:

Thông qua Kế hoạch và Giải thưởng năm 2018.

21/05/2018 – 30/07/2018

:

Tuyên truyền giải thưởng đến các cơ sở Đoàn TN, Hội SV các Khoa và sinh viên toàn trường.

01/07/2018 – 05/08/2018

:

Chuẩn bị công tác tổ chức cho giải thưởng.

06/08/2018 – 09/08/2018

:

Sinh viên nộp đề tài về cho Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường

10/08/2018 – 15/08/2018

:

Kiểm tra văn phong của các đề tài. Lập Hội đồng chấm sơ khảo và chấm sơ loại

16/08/2018 – 03/09/2018

:

Lập Hội đồng khoa học, tổ chức đánh giá phản biện và chọn giải thưởng cấp khoa

04/09/2018 – 08/09/2018

:

Hội đồng các Khoa gửi kết quả về trường

09/09/2018 – 24/09/2018

:

Xem xét, đánh giá cấp trường và công bố kết quả.

25/09/2018 – 03/2019

:

Chuẩn bị cho Lễ trao giải “UEH500 2018”

Tháng 03/2019

:

Tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc năm 2018.

 

V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GIẢI THƯỞNG

 • Nguồn tài chính giải thưởng lấy từ kinh phí ngân sách Đoàn trường, và nguồn tài trợ từ các tổ chức xã hội.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Đảng Ủy, BGH (để báo cáo);
 • Thành Đoàn (để báo cáo);
 • Lãnh đạo các Khoa/Ban (để thông tin);
 • Các sơ sở (để triển khai);
 • Lưu VP.

    

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

THỂ LỆ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

 

TIN NỔI BẬT