Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Vũng Tàu thông báo tuyển dụng

15/07/2019

Nhằm hoàn thiện Bộ máy tổ chức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); SHB Chi nhánh Vũng Tàu thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc như sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Mã số

Điều kiện ứng tuyển

01

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

VTA.QHKHCN

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối Kinh tế,  hoặc chuyên ngành tương đương;
 • Tin học văn phòng trình độ B trở lên,
 • Tư duy tốt, có khả năng phân tích và đánh giá vấn đề;
 • Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế;
 • Địa điểm làm việc tại TP.Vũng Tàu.

02

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

VTA.QHKHDN

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối Kinh tế,  hoặc chuyên ngành tương đương;
 • Tin học văn phòng trình độ B trở lên;
 • Tư duy tốt, có khả năng phân tích và đánh giá vấn đề;
 • Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế;
 • Địa điểm làm việc tại TP.Vũng Tàu.

03

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

VTA.TĐCN

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối Kinh tế,  hoặc chuyên ngành tương đương;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kinh doanh tín dụng trực tiếp /thẩm định tín dụng;
 • Có hiểu biết về pháp luật ngành ngân hàng, các đối tượng KHCN phổ biến;
 • Có kiến thức về tài chính ngân hàng có liên quan đến hoạt động tín dụng;
 • Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế;
 • Địa điểm làm việc tại TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.

04 

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

VTA.TĐDN

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối Kinh tế,  hoặc chuyên ngành tương đương;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kinh doanh tín dụng trực tiếp /thẩm định tín dụng.
 • Tư duy phân tích : Yêu cầu có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin
 • Trình bày, giao tiếp, diễn đạt : Khả năng trình bày, giao tiếp thông thường, phù hợp với môi trường làm việc
 • Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế;
 • Địa điểm làm việc tại TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.

05

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

VTA. HTTD

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế/luật hoặc tương đương...
 • Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc;
 • Có kiến thức về luật pháp, các quy định, quy trình có liên quan đến nhiệm vụ được giao;
 • Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế;
 • Địa điểm làm việc tại TP.Vũng Tàu và Xuyên Mộc.
 • File thông tin ứng viên theo mẫu của SHB từ website: https://shbjobs.com/;
 • Ứng viên ứng tuyển có thể nộp theo 02 hình thức:
 1. Gửi file mềm thông tin ứng viên về địa chỉ mail:  an.ttn@shb.com.vn/;
 2. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính Quản trị tại số 12G3 Nguyễn Thái Học, phường 7. Tp. Vũng Tàu
 • Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/9/2019./.

TIN NỔI BẬT