TB V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

27/04/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------------

Số: 12/TB-ĐHKT-HSV

 

Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

---------------

I.CÔNG TÁC KẾT NẠP HỘI VIÊN

 • Rà soát và tổng hợp danh sách sinh viên là Hội viên bị mất thẻ Hội, số lượng sinh viên gia nhập Hội Sinh viên đối với sinh viên khóa 43, 44, 45.
 • Tiến hành quy trình kết nạp Hội viên mới theo của hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.
 • Đối với sinh viên khóa 45 có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Đối với sinh viên các khóa 43, 44 chưa là Hội viên có mong muốn tham gia Hội Sinh viên (Kết hợp công tác rà soát và phổ biến đợt kết nạp mới).

Lưu ý: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành cấp lại thẻ Hội viên đối với Hội viên bị mất thẻ hội sau khi hoàn chỉnh hệ thống quản lý Hội viên mới.

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.Tuyên truyền và lập danh sách

Liên Chi hội Sinh viên các khoa tích cực tuyên truyền, giới thiệu về tầm quan trọng của thẻ Hội viên đến sinh viên, sau đó hoàn thành hồ sơ gửi về địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ giấy sẽ được thông báo sau khi có lịch học trở lại của sinh viên.

Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đề nghị kết nạp Hội viên và cấp lại thẻ Hội viên (nếu có)
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng kết nạp Hội viên
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng cấp lại thẻ Hội viên
 • Nộp Hội phí và nhận thẻ Hội viên
 •   Liên Chi hội Sinh viên các khoa tiến hành thu hội phí (theo Hướng dẫn cụ thể của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường) và nộp kèm theo khi đi nhận thẻ.
 •  Các đơn vị chỉ nhận thẻ một lần và đúng số lượng theo danh sách đã đăng ký, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo lại số lượng thẻ hỏng, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.
 •  Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường sẽ thông báo đến các đơn vị  thời gian nhận thẻ Hội viên khi có thông báo sinh viên được trở lại trường học.

2.Đóng mộc

 •  Các đơn vị chủ động liên hệ Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường để đăng ký thời gian đóng mộc thẻ Hội viên mới sau khi đã dán ảnh và điền đầy đủ thông tin.
 •  Thực hiện trong vòng 05 ngày kể từ khi sinh viên được trở lại trường học.
  1. Ép nhựa
 •  Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành ép nhựa cho tất cả thẻ Hội viên và phát về cho Liên Chi hội Sinh viên khoa phụ trách.

4.Lễ kết nạp Hội viên (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

III.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ ngày 27/04 – 07/05: Các đơn vị triển khai, tuyên truyền đợt công tác, hoàn thành hồ sơ và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.
 • 17g00 Ngày 07/05: Đóng link đăng ký kết nạp Hội viên mới.
 • Từ ngày 08/05 – 11/05: Lọc hồ sơ và gửi về Liên Chi hội Sinh viên khoa.
 • Ngày 11/05 – 15/05: Liên Chi hội Sinh viên khoa hoàn thành hồ sơ và gửi về địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn, đồng thời thu Hội phí đúng với số lượng đăng ký.
 • Thời gian thực hiện các bước tiếp theo của công tác phát triển Hội viên bao gồm: phát thẻ Hội viên, đóng mộc, ép nhựa thẻ Hội viên, tiến hành lễ kết nạp Hội viên, tổng kết và báo cáo Hội viên sẽ được thông báo sau khi sinh viên được trở lại trường học.

Lưu ý: Các Liên Chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

Ban Thư ký HSV trường đề nghị các Liên Chi hội Sinh viên khoa chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

            Mọi thắc mắc liên hệ: Nguyễn Lê Thu Uyên – 0941624100 – nglethuuyen@gmail.com hoặc Nguyễn Thảo Nhi – 0824252277 – nguyenthaonhi387@gmail.com (Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường).

 

 

 

Nơi nhận:

 • Cơ sở Hội;
 • Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT