TB V/v công bố kết quả lớp phát triển Đoàn viên đợt 2 năm 2018 Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018)

12/12/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 167-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả lớp phát triển Đoàn viên đợt 2 năm 2018

Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018)

-----------

Căn cứ vào kế hoạch số 101-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức lớp phát triển đoàn viên năm 2018 và kết quả lớp học ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường công bố kết quả bài thu hoạch như sau:

- Số lượng thanh niên đăng ký tham gia lớp học: 85

- Số lượng thanh niên thực tế tham gia lớp học: 78

- Số lượng thanh niên có kết quả đánh giá đạt yêu cầu: 43

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa thông báo kết quả đến từng chi đoàn, đoàn viên có kết quả đạt yêu cầu (danh sách đính kèm), đồng thời hoàn thành các thủ tục còn lại liên quan đến công tác phát triển đoàn viên dựa trên Thông báo số 161 - TB/ĐHKT-ĐTN ngày 21/10/2018 về việc tổ chức lớp phát triển Đoàn viên đợt 2 năm 2018.

Các đồng chí cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên các khoa, tham gia họp hướng dẫn công tác tổ chức kết nạp Đoàn vào 11h30 ngày 03/12/2018 tại phòng B.109 và hoàn thành hồ sơ đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới và sổ đoàn đã có đầy đủ thông tin về mail bantochuc@ueh.edu.vnquachnhukhoa@gmail.com, file giấy nộp tại văn phòng Đoàn Hội trường A.217 chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 10/12/2018 (thứ 2).

Lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ được tổ chức vào lúc: 8h00 ngày 15/12/2018, tại: phòng A.103, cơ sở A . Trang phục yêu cầu: Áo sơ mi trắng, quần dài tối màu, mang giày có quai hậu, đeo thẻ sinh viên.

Mọi thắc mắc liên hệ: Đ/c Quách Như Khoa – Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường theo số điện thoại: 0912.126.906 hoặc email quachnhukhoa@gmail.com

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn Khoa/Viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

TIN NỔI BẬT