Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 16 từ ngày 15/04/2019 đến 21/04/2019

15/04/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 16 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 3 THÁNG 04 NĂM 2019

(Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Thực hiện đồng phục áo khoa, dây đeo khoa

Thực hiện Áo trắng đầu tuần

Trực lầu học tự quản

Thực hiện Văn hoá UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

 

Thực hiện văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH;

Tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống UEH 2019;

Chương trình KQS “Thiên sứ là ai ?”;

Công tác hậu tập huấn dã ngoại;

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Đoàn viện Du lịch

 

 

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Tham gia Hội thao truyền thống sinh viên UEH 2019.

Công tác chuẩn bị Hội diễn cấp trường

Phát động các phong trào và thông tin cho sinh viên trên youth.ueh.edu.vn

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Tham gia hội thao Trường

BCH khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

 Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Hướng dẫn học viên UYLP thực tập các công tác tại đơn vị

Trực Văn phòng Đoàn - Hội Khoa
Tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch truyền thông phong trào Sinh viên 5 tốt
Chuẩn bị hội diễn trường
Tích cực đẩy mạnh truyền thông cuộc thi Ánh sáng soi đường
Vận động truyền thông English Camp - Ngày sinh viên với ngoại ngữ

Công tác chuẩn bị Hội nghị Khoa
Đội múa tập luyện cho hội diễn trường
Tổ chức chương trình Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nghe
Tổ chức buổi 2 - Chuỗi tập huấn lý thuyết cán bộ Đoàn - Hội KQM 2019 “
Gây quỹ chương trình tình nguyện Liên giảng đường

Đoàn - Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

 

Các phòng tập và cs B

 

Đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn-Hội

Tổ chức chương trình Review Sách khoa Kinh tế 2019

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Kinh tế

Tham gia Hội thao truyền thống UEH năm 2019

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Chuẩn bị Hội diễn truyền thống UEH năm 2019

Chuẩn bị Hôị nghị Tổng kết hoạt động Đoàn – Hội khoa Kinh Tế 2017 – 2019

Chuẩn bị cho cuộc thi “Tìm hiểu về Sinh viên 5 tốt”

Chuẩn bị chương trình Ngày hội chuyên ngành Khoa Kinh tế 2019

Triển khai Văn hóa UEH

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Tủ sách sẻ chia

Tủ sách Saigon Books

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH tại KTX135

Đẩy mạnh phong trào xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Đẩy mạnh phong trào xây dựng

“Phòng ở sạch đẹp kiểu mẫu”

Đẩy mạnh truyền thông phong trào

SV5T cấp KTX

Tham gia Hội thao truyền thống sinh viên UEH 2019

Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “KTX không khói thuốc”

Thực hiện công trình thanh niên

"Bồn nước không bã mì"

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “Giữ gìn và bảo quản máy giặt,

máy sấy”

Thực hiện công trình thanh niên

 “Giữ gìn vệ sinh bồn lấy nước”

Thực hiện công trình thanh niên “Sinh viên KTX quẹt thẻ nội trú khi ra vào cổng KTX”

Thực hiện công trình thanh niên 

"An toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin lầu kiểu mẫu – Giới thiệu KTX mới”

Đẩy mạnh thực hiện phong trào

 “Giữ gìn thang máy”

Thực hiện mô hình “KTX xanh sạch đẹp”

Thực hiện mô hình Chủ nhật xanh

Chuẩn bị Hội diễn Truyền thống

UEH 2019

Chuẩn bị Chương trình

Tập huấn KTX 2019

LCH SV KTX135

KTX135

 

Thực hiện KTX xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Lầu học tự quản tại phòng tự học và TV lầu"

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì"

Phát động phong trào “Giữ gìn trật tự KTX”

Tủ sách tự quản

Phát động chương trình cán bộ nghiêm túc, văn phòng sạch đẹp

Tủ sách sẻ chia

Truyền thông Sinh viên 5 tốt cấp trường

Đẩy mạnh công cuộc xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Truyền thông chiến

dịch Kế Hoạch Nhỏ

Chuẩn bị hội diễn trường năm 2019

Truyền thông chương trình Sinh Viên Nói

LCH SV KTX 43 - 45

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn – Hội khoa Lí luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Chuẩn bị hội diễn văn nghệ 2019

Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2019

Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH

Thực hiện CTTN “Lầu học tự quản”

Văn minh giảng đường:  “Áo trắng đến trường”, “Giảng đường không rác”

Đoàn – Hội khoa Ngân hàng

CS B

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019

Chuẩn bị Hội diễn truyền thống UEH năm 2019

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tác ứng xử trong UEH.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị” năm 2019.

Thực hiện Hội thao UEH 2019 trong khoa Quản trị.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Đoàn – Hội khoa Quản trị

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH

Thực hiện “Văn minh giảng đường”

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường”  

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện công trình thanh niên “Thùng Rác Xanh”
Thực hiện công trình thanh niên “Lầu học tự quản”

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn - Hội khoa Tài Chính các thời kỳ

Hướng dẫn UYLP công tác tại đơn vị

Triển khai phong trào thi đua Sinh viên 5 tốt khoa Tài Chính

Luyện tập chuẩn bị tham gia Hội thao cấp trường 2019

Tham gia Hội thao cấp trường 2019

Đội văn nghệ khoa luyện tập chuẩn bị tham gia Hội diễn cấp trường 2019

Tổ chức Hội thao truyền thống khoa Tài Chính tháng 3 năm 2019

Chuẩn bị chương trình “Ứng Viên Toàn Cầu 2019”

Truyền thông Cuộc thi và Hội thảo “CFA – Passport to Professionalism”

Hội thảo “CFA – Passport to Professionalism”

Chuẩn bị chương trình CTXH Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Đoàn – Hội khoa Tài chính

 

Thứ 2 (15/04/2019)

11h00

Họp BCH LCH Khoa

Đoàn - Hội BIT

Cơ sở B

 

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp Thường vụ - Thư ký

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban tổ chức - xây dựng

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

17h30

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Công viên 23/9

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 – 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCM khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ sở B

18h00

Tổ chức tập luyện thể thao cho đổi tuyển của khoa

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

Thứ 3 (16/04/2019)

11h00

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CsA

11h30

Ban phong trào họp ban

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 ( CSB)

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

13h30

Họp thường vụ - Thư ký khoa

Đoàn – Hội TCC

Bobabop

17h00

Họp Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

17h30

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân bóng đá

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 – 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

18h00

Hội thao trường môn bóng đá nữ

Đoàn - Hội KET

Sân thể dục Q8

 

Chung kết đá banh nữ hội thao trường

Đoàn - Hội KQM

Cơ sở thể dục quận 8

 

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở A

 

Buổi gặp mặt nói chuyện giữa chi ủy – BCN khoa với BCH khoa

Đoàn- Hội TCC

 

19h00

Hội thao trường môn bóng đá nam

Đoàn - Hội KET

Sân thể dục Q8

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện Du lịch

Trà sữa

21h30

Sinh hoạt đội CTV

LCH SV KTX135

Lầu 5

Cả ngày

Phỏng vấn chiến sĩ tham gia chuyến CTXH Vì đàn em 2019

Đoàn – Hội NH

G105

Thứ 4 (17/04/2019)

11h00

Họp ban học tập

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

11h30

Họp Bí Thư - Chi Hội Trưởng

BT - CHT các lớp khoa KET

B215

 

Họp Ban Học Tập

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 4

 

Ban Tình nguyện họp ban

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 ( CSB)

 

Họp Ban Tổ chức xây dựng khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Phong trào

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

15h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong P. A101

17h00

Họp Ban Phong trào

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Hội thảo “CFA – Passport To Professionalism”

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

19h00

Hội thao trường môn bóng đá nữ

Đoàn - Hội KET

Sân thể dục Q8

 

Tham gia Hội thao cấp trường – môn Bóng đá Nam

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

21h00

Tủ sách sẻ chia

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH, BCH Lầu

LCH SV KTX135

Lầu 9

 

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

BCH LCH SV KTX 43 – 45

Phòng LCH - 104, KTX 43 - 45

Thứ 5 (18/04/2019)

 

08h30

Vòng 3: “LIGHT UP” Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị” năm 2019

Đoàn – Hội QT

 

11h00

Họp Ban Truyền thông – Kỹ thuật

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

 

Họp ban phong trào tình nguyện

Đoàn- Hội TCC

B216

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CsA

 

Họp Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn - Hội

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3

Cơ sở B

 

Họp chuẩn bị Văn nghệ Hội diễn

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

 

Họp BCH Cơ sở

Đoàn – Hội NH

CS B

 

Họp BCH cơ sở

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành chi đoàn

Đoàn – Hội TCC

B216

17h00

Thăm khu quân sự đợt 2

LCH SV KTX 43 - 45

Trung tâm Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

17h30

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Công viên 23/9

 

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

 

Họp Ban Quan hệ doanh nghiệp Khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Tổ chức

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

18h00

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở A

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện Du lịch

Trà sữa

 

Đội CTV tổ chức thu gom chai lọ, sách báo

LCH SV KTX135

KTX135

21h00

Nhóm SV yêu thích Tiếng Anh KTX

sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

21h30

Họp BCH Lầu KTX 43-45

BCH Lầu KTX 43-45 và BCH LCH SV KTX 43 – 45

Phòng TV Lầu 3, KTX 43-45

Cả ngày

Thực hiện đồng phục khoa Ngân hàng

Đoàn – Hội NH

CS B,D,E

Thứ 6 (19/04/2019)

11h30

Họp Ban Marketing - Truyền thông

Đoàn – Hội KQM

Sảnh thư viện lầu 1

 

Họp BCH Cơ sở khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp Ban Học tập Khoa

Đoàn – Hội QT

Thư viện cơ sở B

 

Họp Ban Phong trào khoa

Đoàn – Hội QT

Thư viện cơ sở B

 

Họp ban tổ chức hội trại khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

15h30

Họp Ban Truyền thông khoa

Đoàn – Hội QT

Lup Coffee

17h00

Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

17h30

Đêm GALA Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai” lần thứ 9

Đoàn – Hội QT

Hội trường A.116

 

Họp tiến độ Sinh viên 5 tốt

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

20h00

Tổ chức tập luyện thể thao cho đổi tuyển của khoa

Đoàn – Hội TC

Các sân tập

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 2, KTX 43-45

Thứ 7 (20/04/2019)

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CsA

 

Họp mảng Học tập

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Triển khai chuẩn bị hội trại khoa

Đoàn – Hội TCC

B216

17h00

Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nghe

Đoàn - Hội KQM

Phòng A.103, cơ sở A

 

Họp Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

17h30

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX135

Sân bóng đá

21h00

Sinh hoạt CLB Ghitar

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 4, KTX 43-45

21h30

CLB Guitar tập luyện

LCH SV KTX135

Lầu 5

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT - CHT khoa KET

 

Chủ nhật (21/04/2019)

08h00

Chung kết bóng đá nữ

Đoàn - Hội KET

Sân thể dục Q8

 

Họp Ban chấp hành Đoàn – Hội khoa Kinh Tế

Đoàn – Hội KT

Trà sữa

 

Thực hiện mô hình Chủ nhật xanh

LCH SV KTX135

KTX 135

09h00

Chung kết bóng đá nam

Đoàn - Hội KET

Sân thể dục Q8

12h00

Chuỗi tập huấn lý thuyết cán bộ Đoàn - Hội khoa KQM 2019

Th.S Dương Minh Mẫn; Đoàn - Hội KQM

Phòng A.103; Cơ sở A

18h00

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ

Đoàn – Hội TC

Sân bóng đá 367

19h00

Chủ nhật xanh

LCH SV KTX 43 - 45

Các lầu của KTX 43-45 NCT

21h00

Nhóm SV yêu thích Tiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX135

Lầu 5

Cả ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT - CHT khoa KET

 

 

Cuộc thi “CFA – Passport To Professionalism” – Vòng 1

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B


LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 15/04/2019  đến ngày: 21/04/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

15/04

19/03

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

A2C

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp báo cáo Akkology 2019

Thành phần tham

dự: Ban chủ nhiệm

Chủ trì: Chủ

nhiệm

 

 

 Họp Ban kỹ thuật

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho chung kết

Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban kỹ thuật

Chủ trì: Trưởng ban kỹ thuật

Địa điểm: Lup cafe

Họp Ban nhân sự

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho chung kết

Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban nhân sự

Chủ trì: Trưởng ban nhân sự

Địa điểm: Lup cafe

Vòng 3 cuộc thi Akkology 2019

Thời gian:

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Địa điểm: E506

 

BELL

Họp ban Chuyên môn

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

Họp ban Đối ngoại

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

Họp ban Nhân sự

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

 

 

Họp ban Truyền thông

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Truyền Thông

 

Họp ban Chủ nhiệm

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

Speaking Group

Thời gian: 17hh30

Địa điểm: Direct English

Nội dung: 4.0 Era

Chủ trì: Trưởng ban Chuyên Môn

 

CTN

 

 

Sinh hoạt định kỳ CLB

Thời gian:
11h30-12h30

Địa điểm: cơ sở B
Nội dung:

Thông báo hoạt động sắp tới CLB

Thành phần tham dự: Thành viên, cộng tác viên CLB

Chủ trì: Thành viên BCN

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 7h30-9h

Địa điểm: Phòng tự học cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị cho Đại hội CLB, tổng kết các hoạt động đã thực hiện

Thành phần tham dự: Thành viên BCN

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Truyền

thông

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần:

Thành viên BTT

 

 

 

 

 

Chung kết chương trình MC

Thời gian: 17h30

Địa điểm:  Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 04/2019

 

Họp Ban Kỹ năng

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BKN

 

Họp Ban Sự kiện

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BSK

 

 

 

 

 

 

Họp Mảng Tổ chức

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên MTC

 

Họp Ban Điều hành             

Thời gian: 19h30     

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10     

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

 

Chung kết chương trình Nét đẹp chiến sĩ

Thời gian: 17h30

Địa điểm:  Khu quân sự

Thành phần: CaTV Đội CTV và sinh viên UEH tham gia KQS tháng 04/2019

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

CTXH

 

  • Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

  • Toàn Đội.
  •  
  • Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

  • Toàn Đội.
  •  
  •  
  •  

HR

Họp Bộ phận Operations

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 20 TV/CTV

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00

Địa điểm: Lotteria 3 tháng 2, Q10

Tham dự: 11 TV/CTV

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B

Tham dự: 18 TV/CTV

 

 

Họp Bộ phận ER

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 18 TV/CTV

Họp Bộ phận Communications

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm:Flour No.8, 59/4 Đào Duy Từ, P5, Q10

Tham dự: 15 TV/CTV

 

Họp CLB

Thời gian: 8h30-11h30

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK  - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 50 TV/CTV

MARGROUP

Họp BĐH Margroup

Địa điểm: Betea Coffee, 97L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

Thời gian:18h30

Số lượng: 12 BĐH.

Nội dung: Báo cáo hoạt động. Chuẩn bị cho các chương trình sắp tới.

Họp bộ phận HR

Địa điểm: Sweet Home Bakery.

Thời gian: 18h30

Số lượng 12 CTV

Nội dung: Cập nhật tiến độ các hoạt động các dự án.

Họp bộ phận R&D

Địa điểm: Betea Coffee, 97L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

Thời gian: 18h30

Số lượng 8 CTV

Nội dung: Cập nhật tiến độ các hoạt động.

Họp thương hiệu SMAG

Địa điểm: Crush coffee, 173/10 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

Thời gian: 18h30.

Số lượng: 17 bạn.

Nội dung: Cập nhật và thông báo các hoạt động sắp tới.

 

Họp BĐH Margroup

Địa điểm: Betea Coffee, 97L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

Thời gian: 18h30.

Số lượng: 13 BĐH.

Nội dung: Chuẩn bị cho các chương trình sắp tới.

 

 

SCUE

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h30-21h
Địa điểm: Happy Life Café
Thành phần tham dự: Thành viên BCN
Chủ trì: Chủ nhiệm CLB
Nội dung: Lên kế hoạch và chuẩn bị chương trình HKĐ 2019

 

 

 

 

 

 

Họp CTV
Thời gian: 17h30 – 21h
Địa điểm: cơ sở B
Nội dung: Triền khai công việc chuẩn bị cho chương trình talkshow
Chủ trì: BCN CLB
Thành phần tham dự: Tất cả CTV

 

Chương trình Talkshow “Chứng khoán – Cơ hội đầu tư nào cho sinh viên”

Thời gian: 7h00 - 12h00

Địa điểm: cơ sở G

Thành phần tham dự: sinh viên UEH

SSG

 

Họp BĐH định kỳ Thời gian: 17h30 - 19h

Địa điểm: Trà sữa Gogo Số lượng: 07

 

 

Training vòng 2 chương trình FBA Thời gian:7h - 17h Địa điểm: cơ sở B

Số lượng: 40

 

Tiến hành thi vòng 3 chương trình FBA

Thời gian: 7h - 17h

Địa điểm: Jolo english

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 17h30.

Địa điểm: Cơ sở B.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Chung kết cuộc thi Kiến thức Thuế - Vận dụng trong kinh doanh 2019

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở A

Tổng kết rút kinh nghiệm hậu chương trình

Thời gian: 7h30

Địa điểm: trà sữa Hoa hướng dương.

VT

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm: Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

8h00 - 10h00

Địa điểm: Sảnh A

YoRE

Đặt bàn: Chung kết: Kinh tế học Tầm nhìn bạn và tôi

Địa điểm: cơ sở B

Đặt bàn: Chung kết: Kinh tế học Tầm nhìn bạn và tôi

Địa điểm: cơ sở B

Đặt bàn: Chung kết: Kinh tế học Tầm nhìn bạn và tôi

Địa điểm: cơ sở B.

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cơ sở B

Chung kết: Cuộc thi Kinh tế học tầm nhìn bạn và tôi.

Thời gian: 17h30

Địa điểm: A116

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 17h30

Địa điểm: cơ sở B

 

 

 

 

 

 

 

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: BIT, DL, KET, KQM, KT, KTX135, KTX 43 - 45, LLCT, NNKT, NH, QT, TC, TCC . CLB- Đội- Nhóm: A2C, BELL, CTN, CTV, CTXH, HR, MARGROUP, SCUE,  SSG, TAXGROUP, VT, YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.