Thông báo mời đoàn viên, sinh viên tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Dynamic – Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai 2019”

16/09/2019

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 227 –TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Mời đoàn viên, sinh viên tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Dynamic – Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai 2019”

---------------

Trải qua gần 01 năm thực hiện cuộc thi tại 03 khu vực, cuộc thi “Dynamic – Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai 2019” đã xác định được 04 dự án thuộc 04 trường: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Huế cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc vào ngày 21/09/2019 tại Hội trường A.116 – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, nhằm tổ chức thành công Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Dynamic – Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai 2019”, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông tin đến các cơ sở Đoàn – Hội và thân mời các bạn sinh viên tham gia Vòng chung kết toàn quốc, cụ thể như sau

  1. Thời gian: 07h30 – 11h30 ngày 21/09/2019 (Thứ Bảy).
  2. Địa điểm: Hội trường A.116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3
  3. Phân bổ lực lượng tham dự:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

1

Kinh doanh quốc tế - Marketing

60

2

Tài chính

60

3

Kinh tế

60

4

Quản trị

60

5

Kế toán

60

6

Tài chính công

60

7

Ngân hàng

60

8

Toán – Thống kê

30

9

Công nghệ thông tin kinh doanh

30

10

Lý luận chính trị

30

11

Ngoại Ngữ Kinh tế

30

12

Luật

30

13

Viện Đào tạo quốc tế

30

14

Viện Du lịch

30

15

KTX135 Trần Hưng Đạo

30

16

KTX43-45 Nguyễn Chí Thanh

30

17

CLB Dynamic UEH

30

18

CLB Nhân sự - Khởi nghiệp

30

TỔNG CỘNG

750

 

Các Lưu ý:

  • Sinh viên trang phục lịch sự và mang thẻ Sinh viên khi tham gia sự kiện.
  • Sinh viên tham gia được cập nhật mã vạch theo quy định.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị mỗi đơn vị phân công 01 đồng chí Ban Chấp hành Đoàn – Hội Khoa/Viện/KTX, thành viên BĐH/BCN phụ trách lực lượng của đơn vị mình, gửi thông tin đồng chí phụ trách lực lượng (họ tên; chức vụ; Số điện thoại liên lạc) về email youth@ueh.edu.vn trước 11h00 ngày 19/09/2019.

Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội triển khai rộng rãi cho sinh viên và đảm bảo đúng số lượng theo phân bổ.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn – Hội cơ sở;

- BĐH/BCN CLB/Đ/N;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn