Thông báo công bố thể lệ tuyển học viên Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Progamme” lần III – năm 2018

03/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 159-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Công bố thể lệ tuyển học viên Chương trình đào tạo và phát triển

đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH

“UEH Youth Leaders Progamme” lần III – năm 2018

----------

Thực hiện kế hoạch số 158-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 02/10/2018 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần III – năm 2018, nay Ban Tổ chức chương trình thông báo về việc công bố thể lệ tuyển học viên của chương trình. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Cán bộ Đoàn THPT, Đảng viên trẻ, sinh viên năm nhất (khóa 44) có nguyện vọng tham gia công tác Đoàn – Hội.

2. Tiêu chí tuyển chọn:

- Có khát vọng và lý tưởng của người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi.

- Am hiểu kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; kiến thức về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Có khả năng tập hợp thanh niên, sinh viên.

- Có mong muốn được rèn luyện và trưởng thành tại môi trường Đoàn – Hội UEH.

3. Các vòng thi tuyển

3.1. Vòng 1: Đánh giá hồ sơ

Ứng viên đăng ký thông tin dự tuyển tại: http://bit.ly/UYLP-Register, hoàn thành hồ sơ và gửi về Văn phòng Đoàn – Hội trường B.109 – cở sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển: 16g00 ngày 12/10/2018.

Hồ sơ dự tuyển:

+ CV ứng tuyển chương trình. Tải mẫu hồ sơ (tại đây)

+ Các tài liệu chứng nhận, khen thưởng thành tích hoạt động Đoàn, xã hội, học tập làm việc, ngoại ngữ,…

3.2. Vòng 2: Thi trắc nghiệm và tự luận

- Hình thức dự thi:

Thi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp tại phòng thi máy tính.

Đề thi gồm 50 câu, trả lời trong vòng 40 phút.

Gợi ý nội dung:

+     Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

+     Nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+     Kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

+     Kiến thức về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới;

+     Kỹ năng thực hành xã hội: kỹ năng làm việc nhóm, đặt mục tiêu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp,…;

+     Kỹ năng tập hợp thanh niên, sinh viên;

+     Nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên;

+     Khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

Thi tự tuận: Ứng viên thực hiện bài thi viết tại Hội đồng thi. Thời gian làm bài thi từ 60 – 90 phút. Đề thi được bảo mật đến trước giờ làm bài.

- Thời gian diễn ra: 15 & 16/10/2018 (dự kiến)

3.3. Vòng 3:

Phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển chọn.

Thời gian và địa điểm của buổi phỏng vấn sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.

         II.   TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Vì số lượng suất tham dự học tập tại chương trình hạn chế, nên mỗi một bạn được chọn đồng nghĩa với một bạn trẻ khác mất đi cơ hội rèn giũa trong chương trình. Do đó, khi trở học viên của chương trình, các học viên cần có cam kết nghiêm túc và có sự thể hiện xứng đáng với cơ hội mà mình được nhận. Cụ thể, học viên có trách nhiệm:

(1) Học tập nghiêm túc, rèn luyện và phát triển chính mình;

(2) Sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho phong trào thanh niên, sinh viên tại môi trường Đoàn – Hội UEH và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong thanh niên, sinh viên.

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn, BTV HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Ban tổ chức chương trình;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

TIN NỔI BẬT