TB V/v mời sinh viên tham gia chương trình “Hành trình sáng tạo xã hội với TS. Belinda Bell, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh”

08/10/2018

 

HSV VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 35-TB/ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v mời sinh viên tham gia chương trình

“Hành trình sáng tạo xã hội với TS. Belinda Bell, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh”

------------------

            Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thông báo đến các cơ sở Hội và mời sinh viên tham gia Hội thảo “Xu hướng phát triển Sáng tạo xã hội và doanh nghiệp xã hội tại Vương quốc Anh”, thuộc chương trình “Hành trình sáng tạo xã hội với TS. Belinda Bell, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh” với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 13h30 – 17h, ngày 11/10/2018 (Thứ 5)

2Địa điểm: Hội trường A.116 (Cơ sở A, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3)

3. Số lượng phân bổ: Mỗi Khoa/Viện/KTX huy động 50 sinh viên

4. Quyền lợi khi tham gia: được ghi nhận tham gia hoạt động trên hệ thống mã vạch

            Ban Thư ký HSV trường đề nghị các đơn vị có tên nêu trên chuẩn bị lực lượng và phân công đồng chí là UVTV Đoàn khoa – UVTK Liên chi hội Sinh viên khoa phụ trách lực lượng của đơn vị mình và gửi danh sách sinh viên tham gia qua mail cho Đ/c Trần Nhật Hoàng (email: nhathoang@ueh.edu.vn) đúng như thông báo trước 22h00 ngày 10 tháng 10 năm 2018.

            Đề nghị các đơn vị thực hiện và mời Hội viên, sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT