TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017

08/04/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 304-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017

_________

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở kết quả đánh giá từ các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc; được sự phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cán bộ Đoàn – Hội trường về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu năm 2017 (danh sách đính kèm) như sau:

1. Đối tượng được nhận và căn cứ tính mức phụ cấp như sau:

Đối tượng

Quy chế chi tiêu

Đối với sinh viên là UVBCH Đoàn – Hội trường, Phó Bí thư Đoàn Khoa/Viện, Liên chi hội trưởng LCH SV Khoa/KTX

650.000đ/sinh viên/năm

Đối với sinh viên là UVBCH Đoàn – Hội khoa (trừ Phó Bí thư và Liên chi hội trưởng), Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng, Trưởng các CLB/Đội/Nhóm cấp khoa và cấp trường

500.000đ/sinh viên/năm

Lưu ý:

- Chỉ tính 1 chức vụ cao nhất hoặc tương đương.

- Dựa vào thời gian công tác mà từng cán bộ Đoàn - Hội sẽ nhận được mức phụ cấp khác nhau (toàn năm học hoặc 01 Học kỳ)

 

2. Cách thức thực hiện:

Các đồng chí có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn – Hội trường – Phòng B.109, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 (gặp đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên văn phòng Đoàn trường) để trực tiếp ký nhận và nhận tiền phụ cấp trong thời gian từ ngày 14/08/2017 đến 16g00, ngày 25/8/2017 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Khi đến nhận phụ cấp cần mang theo Thẻ SV và CMND để đối chiếu thông tin. Sau thời hạn trên, các khoản không có người nhận sẽ được hoàn trả lại nhà trường.

Đề nghị các đồng chí liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

  

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn