TB V/v góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2022

12/09/2019

- DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI: Tại đây

- LINK GÓP Ý: https://bitly.vn/ae-j