Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 17 từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019

21/04/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Thực hiện văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH;

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị;

Workshop nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên - Giao tiếp trong kinh doanh bằng tiếng Anh;

Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023”.

Đoàn viện Du lịch

 

 

Trực tiếp sinh viên và dọn bàn VPĐ Khoa KET

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh Tế

Công tác chuẩn bị Hội diễn cấp trường

Phát động các phong trào và thông tin cho sinh viên trên youth.ueh.edu.vn

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Làm thẻ hội viên cho sinh viên Khoa

BCH Khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Hướng dẫn học viên UYLP thực tập các công tác tại đơn vị

Trực Văn phòng Đoàn - Hội Khoa
Tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch truyền thông phong trào Sinh viên 5 tốt
Chuẩn bị hội diễn trường
Tích cực đẩy mạnh truyền thông cuộc thi Ánh sáng soi đường
Công tác chuẩn bị Hội nghị Khoa
Đội múa tập luyện cho hội diễn trường
Thực hiện công tác gây quỹ cho chương trình tình nguyện  Liên Giảng đường 2019 “An Hòa Tây - Xanh màu gắn kết”

 

 

 

 

Đoàn - Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

 

 

 

Các phòng tập và cs B

 

Đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn - Hội

Tổ chức chương trình Review Sách khoa Kinh tế 2019

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Kinh tế

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Chuẩn bị Hội diễn truyền thống UEH năm 2019

Chuẩn bị Hôị nghị Tổng kết hoạt động Đoàn – Hội khoa Kinh Tế 2017 – 2019

Triển khai Văn hóa UEH

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Tủ sách sẻ chia

Tủ sách Saigon Books

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Quầy báo sinh viên

 

 

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn - Hội khoa Lí luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Chuẩn bị hội diễn văn nghệ 2019

Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2019

Đoàn – Hội Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019.

Chuẩn bị Lễ Tuyên dương SV5T 2018 và Phát động SV5T 2019.

Chuẩn bị Công tác Công trình thanh niên khoa Quản trị 2019.

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tác ứng xử trong UEH.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị” năm 2019.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Chuẩn bị Chuỗi tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và Ban chuyên môn cấp khoa 2019

Đoàn - Hội khoa Quản trị

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH

Thực hiện “Văn minh giảng đường”

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường”

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện công trình thanh niên “Thùng Rác Xanh”
Thực hiện công trình thanh niên “Lầu học tự quản”

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn - Hội khoa Tài Chính các thời kỳ

Hướng dẫn UYLP công tác tại đơn vị

Triển khai phong trào thi đua Sinh viên 5 tốt khoa Tài Chính

Đội văn nghệ khoa luyện tập chuẩn bị tham gia Hội diễn cấp trường 2019

Truyền thông Cuộc thi và Hội thảo “CFA – Passport to Professionalism”

Tổ chức Vòng 2 cuộc thi “CFA – Passport to Professionalism”

Tổ chức tiền trạm cho chuyến CTXH 1/6

Chuẩn bị chương trình CTXH Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Tổ chức Tập huấn lý thuyết cán bộ đoàn hội khoa Tài Chính

Đoàn - Hội khoa Tài chính

 

Thứ 2 (22/04/2019)

06h00

Tổ chức tiền trạm cho chuyến CTXH 1/6

Đoàn - Hội TC

Trà Vinh

9h30

Họp giao ban Văn phòng trường

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng, Thương Nhớ

Thầy Nguyễn Thiện Duy

P. A101

11h00

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp BCH Khoa

BCH Khoa KET

B215

 

Họp Ban Thường vụ và thư ký

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp ban tổ chức xây dựng

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

17h30

Tổ Chức đêm chung kết chương trình “Tài năng chiến sĩ UEH 2019”

Đoàn – Hội LLCT

Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

18h00

Tổ chức luyện tập cho đội văn nghệ của khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở A

Thứ 3 (23/04/2019)

11h00

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CsA

11h30

Ban phong trào họp ban

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 ( CSB)

 

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp chuẩn bị hội trại

Đoàn – Hội TCC

B216

13h30

Họp thường vụ - Thư ký khoa

Đoàn – Hội TCC

Bobabop

17h00

Họp Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Họp BCH khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

17h45

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: BCH Đoàn trường; Đ/c Nhựt Linh (HSV); Như Khoa, Hữu Tiến (TC-XD Đoàn); Như Ý, Hạnh Nguyên (KQM); Trí Tín (NNKT); Hương Thy (VDL); Khánh Quỳnh (QT); Ban Tổ chức Hội nghị.

Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam

Dương Minh Mẫn

P.A204

18h00

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở A

 

Buổi gặp mặt nói chuyện giữa chi ủy – BCN khoa với BCH khoa

Đoàn- Hội TCC

 

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện DL

Trà sữa

Thứ 4 (24/04/2019)

08h00

Chuẩn bị văn nghệ hội diễn

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

9h30

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm việc với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường sơ kết công tác quý 1 và báo cáo công tác quý 2 năm 2019

Thành phần: Thường trực Đoàn TN- Hội SV

Thầy Nguyễn Đông Phong

P A101

11h00

Họp ban học tập

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

11h30

Họp Bí Thư - Chi Hội Trưởng

BT - CHT khoa KET

B215

 

Họp Ban Học Tập

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 4

 

Ban Tình nguyện họp ban

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3 ( CSB)

 

Họp Ban Tổ chức xây dựng khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp mảng Phong trào

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

13h00

Tổ chức Vòng 2 cuộc thi “CFA – Passport To Professionalism”

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

17h00

Offline Ban chấp hành khoa và Thành viên Ban Chuyên môn khoa Kinh Tế

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

 

17h30

Họp triển khai chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019

Thành phần: Đại diện Thường trực Đoàn - Hội các khoa/viện/KTX; Đại diện thường trực CLB/Đ/N: CTXH, CTV, BELL, SCOMS, VNXK, CTN, Dân ca, Võ thuật.

Dương Minh Mẫn Cơ sở A

18h00

Tổ chức luyện tập cho đội văn nghệ của khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở A

Thứ 5 (25/04/2019)

 

8h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH mở rộng lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019 - 2024

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Hán Xương, Nhật Hoàng

Thầy Nguyễn Đông Phong

HT. A116

11h00

Họp ban phong trào tình nguyện

Đoàn- Hội TCC

B216

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CsA

 

Họp Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn - Hội

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thang máy lầu 3

Cơ sở B

 

Chuẩn bị Văn nghệ Hội diễn

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

 

Họp Thường vụ - Thư ký

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

 

Họp ban chấp hành chi đoàn, Họp chuẩn bị hội trại

Đoàn – Hội TCC

B216

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Đ/c Hương

Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Hội trường Thành Đoàn

16h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019 - 2024

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong

A101

17h30

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

 

Họp Ban Quan hệ doanh nghiệp Khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Tổ chức Tập huấn lý thuyết cán bộ đoàn hội khoa Tài Chính

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

18h00

Tổ chức tập luyện cho đội văn nghệ khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở A

20h00

Họp Thường vụ - Thường trực Đoàn viện

Đoàn viện DL

Trà sữa

Thứ 6 (26/04/2019)

8h00

Họp triển khai phân công thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2019 và Hướng dẫn đánh giá, xếp hạng thi đua cơ sơ Đoàn các Trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2018 – 2019

Thành phần: Đ/c Thương Nhớ

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Hội trường Thành Đoàn

11h30

Họp Ban Marketing - Truyền thông

Đoàn - Hội KQM

Sảnh thư viện lầu 1

 

Họp BCH Cơ sở khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

 

Họp Ban Học tập Khoa

Đoàn – Hội QT

Thư viện cơ sở B

 

Họp Ban Phong trào khoa

Đoàn – Hội QT

Thư viện cơ sở B

 

Họp ban tổ chức hội trại khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

15h30

Họp Ban Truyền thông khoa

Đoàn – Hội QT

Lup Coffee

17h00

Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Họp tiến độ Sinh viên 5 tốt

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

20h00

Tổ chức tập luyện thể thao cho đổi tuyển của khoa

Đoàn - Hội TC

Các sân tập

Thứ 7 (27/04/2019)

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn - Hội KET

CS.A

 

Họp mảng Học tập

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

 

Họp BTC Hội Trại Khoa, chuẩn bị hội trại

Đoàn – Hội TCC

B216

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT – CHT khoa KET

 

Chủ nhật (28/04/2019)

17h30

Họp mảng Tổ chức

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

18h00

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ

Đoàn - Hội TC

Sân bóng đá 367

Cả ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT – CHT khoa KET

 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 22/04/2019  đến ngày: 28/04/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

27/04

28/04

A2C

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp báo cáo Akkology 2019

Thành phần tham

dự: Ban chủ nhiệm

Chủ trì: Chủ

nhiệm

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị chung kết Akkology 2019

Thành phần tham

dự: Ban chủ nhiệm

Chủ trì: Chủ

nhiệm

 

 

 Họp Ban kỹ thuật

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho chung kết

Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban kỹ thuật

Chủ trì: Trưởng ban kỹ thuật

Địa điểm: Lup cafe

Họp Ban nhân sự

Thời gian:

18h00 – 21h00

Nội dung: Họp chuẩn bị cho chung kết

Akkology 2019

Thành phần tham dự: ban nhân sự

Chủ trì: Trưởng ban nhân sự

Địa điểm: Lup cafe

 

BELL

Họp ban Chuyên môn

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

Họp ban Đối ngoại

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Café

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

Họp ban Nhân sự

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Nhân Sự

 

 

Họp ban Truyền thông

Thời gian: 17h30

Địa điểm: LUP Cafe

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Trưởng ban Truyền Thông

 

Họp ban Chủ nhiệm

Thời gian: 17h30 

Địa điểm: Cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

Speaking Group

Thời gian: 17hh30

Địa điểm: Direct English

Nội dung: Holiday

Chủ trì: Trưởng ban Chuyên Môn

 

BÓNG CHUYỀN

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Họp Ban Chủ Nhiệm.

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Flour No 8

Thành phần: Thành viên BCN

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 06h00 – 10h00

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

CTN

 

 

 

Đại Hội CLB Chuyện To Nhỏ

Thời gian: 17h30

Địa điểm cơ sở B

Nội dung :Báo cáo nhiệm kì cũ, phương hướng nhiệm kì mới và bầu cử BCN mới Thành phần tham dự : Đoàn trường, Thành viên, Cộng tác viên CLB

Chủ trì : Chủ Nhiệm CLB

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 7h30-9h

Địa điểm: Phòng tự học cơ sở B

Nội dung: Chuẩn bị cho Đại hội CLB, tổng kết các hoạt động đã thực hiện

Thành phần tham dự: Thành viên BCN

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Truyền

thông

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần:

Thành viên BTT

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Kỹ năng

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BKN

 

Họp Ban Sự kiện

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BSK

Họp Mảng Tổ chức

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên MTC

 

Họp Ban Điều hành              

Thời gian: 19h30      

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10      

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

CTXH

 

- Chạy văn nghệ chương trình công tác: Hát cùng đồng bào tối

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

- Toàn Đội.

Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

- Toàn Đội.

- Chương trình công tác tháng 4: Hát cùng đồng bào tôi

- Thời gian: Từ 22h ngày 26/04  đến 22h ngày 28/04/2019.

- Địa điểm: Xã Đăk N’Drot, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông..

- Tham gia: 100 bạn Đội viên Đội CTXH và anh chị cựu.

- Chương trình công tác tháng 4: Hát cùng đồng bào tôi

- Thời gian: Từ 22h ngày 26/04  đến 22h ngày 28/04/2019.

- Địa điểm: Xã Đăk N’Drot, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông..

- Tham gia: 100 bạn Đội viên Đội CTXH và anh chị cựu.

LÝ LUẬN TRẺ

 

Họp ban sự kiện

Địa điểm: trà sữa Hoa Hướng Dương

Thời gian 18h

 

Hội thảo TOUCH EMPLOYEE’S HEART

Địa điểm: A103

Thời gian: 17h

 

 

 

SSG

 

 

 

 

 

 Họp BĐH định kỳ

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

Họp nhóm định kỳ

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

Số lượng: 30

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

Họp BĐH định kỳ

Thời gian:

17h30 - 21h30

Địa điểm: Cơ sở B

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm.

 

 

 

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 17h30.

Địa điểm: Cơ sở B.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Họp Ban Điều Hành định kì

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Trà sữa hoa hướng dương.

 

 

VT

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A 

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A

YoRE

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cơ sở B

 

 

Họp Ban sự kiện.

Thời gian: 12h00

Địa điểm: cơ sở B

 

Họp Ban học thuật

Thời gian: 12h00

Địa điểm: cơ sở B

 

 

 

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa:  DL,KET, KQM, KT, LLCT, NNKT, QT, TC, TCC . CLB - Đội - Nhóm: A2C, BELL, BÓNG CHUYỀN, CTN, CTV, CTXH, HR, LÝ LUẬN TRẺ, SSG, TAXGROUP, VT, YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo. 

TIN NỔI BẬT