TB đăng ký tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017

18/05/2017

Xem file thông báo chi tiết tại đây

Tải mẫu đăng ký tại đây

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 281 /TB-ĐHKT-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham giaChương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017 

 

Căn cứ kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016-2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức), Ban Học tập- Nghiên cứu khoa hoc- Quan hệ quốc tế Đoàn trường thông báo về việc đăng ký tham gia dự thi chương trình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: 

- Cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người (viết tắt là “Tác giả) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

2. Cách thức tham gia:

- Tác giả gửi hồ sơ tham gia chương trình gồm các tài liệu:

+ 01 bản đăng kỹ theo mẫu của chương trình (đính kèm theo Thông báo này).

+ 01 bản tóm tắt về công trình sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

+ 04 bản toàn văn (không giới hạn độ dài, dung lượng) và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

3. Thời gian tổ chức chương trình

- Lễ Khởi động Chương trình năm 2017: 25/4/2017 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Kết thúc nhận hồ sơ: 17h00 ngày 10/10/2017

- Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn: từ ngày 15-25/10/2017

- Chấm sơ khảo và công bố công trình sáng kiến lọt vào chung khảo : trước ngày 01/11/2017

4. Cơ cấu giải thưởng:

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Tối đa 15 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng 10.000.000đ/1 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hàng năm:

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo)

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng 10.000.000đ/1 công trình, sáng kiến.

+ 01 công trình hoặc sáng kiến được đánh giá chất lượng cao bởi nhiều độc giả nhất trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng: Giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ.

5. Nội dung chi tiết:

(Thông báo đính kèm)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Trần Lê Minh Ngọc- Thành viên Ban Học tập- Nghiên cứu khoa học- Quan hệ quốc tế Đoàn trường (SĐT: 0968120198, Email: minhngoc120198@gmail.com).

    

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

ThS. Đặng Thị Bạch Vân