TB V/v tham gia viết bài cho chương trình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

08/06/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

---------------

Số: 16-TB/ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia viết bài cho chương trình

 “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

----------------------

Nhằm chia sẻ thông tin giúp cho sinh viên có thêm lựa chọn tin cậy trước những nguồn thông tin rất đa dạng hiện nay. Lan tỏa những giá trị đẹp, những hành động đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống giúp các bạn sinh viên hiểu ý nghĩa của cuộc vận động, hướng đến thực hiện các tin tốt, câu chuyện đẹp.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã nhận được những đánh giá tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình của các Khoa/viện/KTX cũng như các bạn sinh viên thông qua rất nhiều tin tức, bài viết, tâm tư được gửi về. Bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều Đơn vị chưa thực hiện đúng chỉ tiêu đã đề ra.

Chính vì vậy, Ban thư ký Hội sinh viên trường nhắc nhở các Đơn vị Khoa/viện/KTX tham gia viết, gửi bài trước ngày 25 hàng tháng về địa chỉ email: tintotcauchuyendepUEH@gmail.com.vn đồng thời tuyên truyền, vận động các bạn sinh viên tham gia để chương trình được lan tỏa.

Để tiếp tục hoàn thiện và lan tỏa chương trình, nắm bắt kịp thời các thông tin, chia sẻ các tấm gương sáng, những câu chuyện đẹp trong môi trường UEH, ngoài các Khoa/viện/KTX, các CLB/Đội/Nhóm các cấp thời gian tới cũng sẽ tham gia gửi bài về cho chương trình theo các thông tin trên bài đăng ra mắt sau: https://bitly.com.vn/9Mw0A

Ban Thư ký HSV trường rất trân trọng những chia sẻ, đóng góp của các đơn vị đã tham gia gửi bài trong suốt thời gian qua, cũng như nghiêm túc nhắc nhớ các đơn vị chưa tham gia một cách nghiêm túc, cụ thể như sau:

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TIN TÔT

SỐ CÂU CHUYỆN ĐẸP

SỐ BÀI VIẾT SINH VIÊN GỬI VỀ

 

1

Khoa Kinh tế

 

 

1

 

2

Khoa Quản trị

1

 

2

 

3

Khoa Tài chính

 

 

1

 

4

Khoa Kinh doanh Quốc tế Marketing

1

 

9

 

5

Khoa Toán Thống kê

1

 

 

 

6

Khoa Kế toán

2

 

3

 

7

Khoa Lý luận chính trị

1

1

1

 

8

Khoa Luật

 

 

 

 

9

Khoa Tài chính công

1

1

 

 

10

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

1

1

2

 

11

Khoa Ngân hàng

 

 

2

 

12

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

1

 

 

13

Viện du lịch

 

1

1

 

14

Viện Đào tạo Quốc tế

1

1

1

 

15

KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 

2

1

 

16

KTX 135 Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Hội trực thuộc;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu vp

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT