TB V/v mời sinh viên tham gia sự kiện Giới thiệu Chương trình thứ 2 “Tốt nghiệp hai bằng – Tại sao không”

03/08/2018

HSV VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 21-TB/ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 08 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v mời sinh viên tham gia sự kiện Giới thiệu Chương trình thứ 2

“Tốt nghiệp hai bằng – Tại sao không?”

------------------

 

Căn cứ chủ trương của Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về việc thực hiện công tác truyền thông và tư vấn Chương trình thứ 2 dành cho sinh viên, Trường tổ chức sự kiện Giới thiệu Chương trình thứ 2 “ Tốt nghiệp hai bằng – Tại sao không?”.

 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thông báo đến các cơ sở Hội và mời sinh viên tham gia sự kiện Giới thiệu Chương trình thứ 2 “ Tốt nghiệp hai bằng – Tại sao không?”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 18g30, ngày 06/8/2018 (Thứ hai)

2. Địa điểm: Hội trường A.116 (Cơ sở A, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3)

3. Nội dung chương trình:

- Văn nghệ mở màn

- Chia sẻ của khách mời về Chương trình thứ 2 và kinh nghiệm học 2 bằng;

- Trả lời thắc mắc của sinh viên;

- Tư vấn của các khoa/ viện đào tạo theo khu vực;

- Quay số trúng thưởng, giao lưu ca sĩ khách mời;

4. Số lượng phân bổ:

STT

ĐƠN VỊ

SÔ LƯỢNG

1

Kinh doanh quốc tế - Marketing

30

2

Quản trị

30

3

Ngân hàng

30

4

Kế toán

30

5

Tài chính

30

6

Tài chính công

25

7

Viện đào tạo quốc tế

10

8

Ngoại ngữ kinh tế 

15

9

Viện Du lịch

10

10

KTX 43 - 45

25

11

KTX 135A

25

12

Công nghệ thông tin kinh doanh

20

13

Luật

25

Phân công đồng chí Nguyễn Trần Dân Sinh – UVTK HSV trường (số điện thoại: 01653 287 889; email: sinhnguyen.ntds@gmail.com) phụ trách lực lượng.

            Ban Thư ký HSV trường đề nghị các đơn vị có tên nêu trên chuẩn bị lực lượng và phân công đồng chí là UVTV Đoàn khoa – UVTK Liên chi hội Sinh viên khoa phụ trách lực lượng của đơn vị mình và gửi danh sách sinh viên tham gia cho người phụ trách lực lượng đúng như thông báo trước 20h00 ngày 04 tháng 08 năm 2018.

            Đề nghị các đơn vị thực hiện và mời Hội viên, sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT