Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 20 từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019

12/05/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 20 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 3 THÁNG 05 NĂM 2019

(Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Thực hiện đồng phục áo khoa, dây đeo khoa

Thực hiện Áo trắng đầu tuần

Trực lầu học tự quản

Thực hiện Văn hoá UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

 

Trực tiếp sinh viên và dọn bàn vpđ Khoa KET

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh Tế

Công tác chuẩn bị Hội diễn cấp trường

Phát động các phong trào và thông tin cho sinh viên trên youth.ueh.edu.vn

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Làm thẻ hội viên cho sinh viên Khoa

Chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2019

BCH Khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Hướng dẫn học viên UYLP thực tập các công tác tại đơn vị

Trực Văn phòng Đoàn - Hội Khoa

Tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch truyền thông phong trào Sinh viên 5 tốt
Chuẩn bị hội diễn trường
Đội múa tập luyện cho hội diễn trường

Thực hiên công tác Phát triển hội viên đợt 1 năm 2019

Triển khai chương trình tình nguyện 1.6 “Hậu Thành - Tô điểm tuổi thơ”

 

 

 

 

 

Đoàn - Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

 

 

 

 

 

Các phòng tập và cs B

 

Đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn-Hội

Tổ chức chương trình Tìm hiểu Sinh viên 5 tốt 2019

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Tham gia chương trình Hội diễn truyền thống UEH 2019

Chuẩn bị Hôị nghị Tổng kết hoạt động Đoàn – Hội khoa Kinh Tế 2017 – 2019

Triển khai Văn hóa UEH

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Tủ sách sẻ chia

Tủ sách Saigon Books

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Thực hiện KTX xanh -  sạch - đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Lầu học tự quản tại phòng tự học và TV lầu"

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì"

Phát động phong trào “Giữ gìn trật tự KTX”

Tủ sách tự quản

Phát động chương trình cán bộ nghiêm túc, văn phòng sạch đẹp

Tủ sách sẻ chia

Truyền thông Sinh viên 5 tốt cấp trường

Đẩy mạnh công cuộc xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Chuẩn bị hội diễn trường năm 2019

LCH SV KTX 43 - 45

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn – Hội khoa Lí luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH
Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2019

Họp triển khai “Chiến dịch Tình nguyện sinh viên Kinh tế 2019”

Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019.

Chuẩn bị Công tác Công trình thanh niên khoa Quản trị 2019.

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tác ứng xử trong UEH.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị” năm 2019.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Chuẩn bị Chuỗi tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và Ban chuyên môn cấp khoa 2019.

Chuẩn bị các công tác cho Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế chặng 1/2019

Đoàn – Hội khoa Quản trị

 

 

Đẩy mạnh Văn hóa UEH và quy tắc ứng xử trong UEH

Thực hiện “Văn minh giảng đường”

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường”

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện công trình thanh niên “Thùng Rác Xanh”
Thực hiện công trình thanh niên “Lầu học tự quản”

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn - Hội khoa Tài Chính các thời kỳ

Hướng dẫn UYLP công tác tại đơn vị

Triển khai phong trào thi đua Sinh viên 5 tốt khoa Tài Chính

Vòng 2 và đêm chung kết cuộc thi “CFA – Passport to Professionalism”

Chuẩn bị chương trình CTXH Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Truyền thông Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2019

Đoàn  - Hội khoa Tài chính

 

Thứ 2 (13/05/2019)

11h00

Họp BCH LCH Khoa

Đoàn - Hội BIT

Cơ sở B, UEH

 

Họp Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

11h30

Họp BCH Khoa

BCH Khoa KET

B215

 

Họp ban tổ chức xây dựng

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

 

Họp Thường vụ - Thư ký

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

Thứ 3 (14/05/2019)

11h00

Họp BCH Khoa

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp bàn nội dung cho Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế chặng 1/2019 của khoa

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

17h00

Họp rút kinh nghiệm chương trình Tìm hiểu phong trào Sinh viên 5 tốt

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCH khoa

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

18h00

Họp TV - TK

Đoàn - Hội TCC

 

Thứ 4 (15/05/2019)

11h00

Họp ban học tập

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

11h30

Họp Bí Thư - Chi Hội Trưởng

BT - CHT khoa KET

B215

 

Họp mảng Phong trào

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

17h00

Họp Ban Phong trào

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

 

Vòng 2 Cuộc thi CFA -  Passport to Professionalism

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

21h00

Tủ sách sẻ chia

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH SV KTX 43 - 45 NCT

BCH LCH SV KTX 43 – 45

Phòng LCH - 104, KTX 43 - 45

Thứ 5 (16/05/2019)

 

11h00

Họp ban tổ chức mùa hè xanh

Đoàn - Hội TCC

B213

 

Họp Mùa hè xanh 2019

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

11h30

Họp ban chấp hành cơ sở

Đoàn – Hội TCC

B213

17h30

Họp mảng Tổ chức

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

21h30

Họp BCH Lầu KTX 43 - 45

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV Lầu 3, KTX 43 - 45

Thứ 6 (17/05/2019)

11h00

Đăng bài truyền thông  “Chiến dịch Tình nguyện sinh viên kinh tế 2019”

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp ban chấp hành khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

17h30

Họp tiến độ Sinh viên 5 tốt

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 2, KTX 43 - 45

Thứ 7 (18/05/2019)

11h30

Họp mảng Học tập

Đoàn - Hội TC

Cơ sở B

 

Họp thường vụ - Thư ký khoa

Đoàn – Hội TCC

bobabop

13h00

Họp chuẩn bị “Chiến dịch Tình nguyện sinh viên kinh tế 2019”

Đoàn - Hội NNKT

Cơ sở A

17h00

Họp Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

18h00

Đá bóng giao lưu cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ

Đoàn - Hội TC

Sân bóng đá 367

21h00

Sinh hoạt CLB Ghitar

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 4, KTX 43 - 45

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT – CHT khoa KET

 

Chủ nhật (19/05/2019)

17h00

Họp Ban Truyền thông – Kỹ thuật

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Đêm chung kết Cuộc thi CFA  - Passport to Professionalism

Đoàn - Hội TC

A.103

19h00

Chủ nhật xanh

LCH SV KTX 43 - 45

Các lầu của KTX 43 - 45 NCT

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

BT – CHT khoa KET

 

 

 

 

 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 13/05/2019  đến ngày: 19/05/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13/05

19/03

15/05

16/05

17/05

18/05

19/05

A2C

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian:

11h30 – 12h30

Nội dung: Chuẩn bị cho các hoạt động tháng 5-6

Thành phần tham

dự: BCN

 

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian:

11h30 – 12h30

Nội dung: Chuẩn bị cho các hoạt động tháng 5-6

Thành phần tham

dự: BCN

 

BÓNG CHUYỀN

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Họp Ban Chủ Nhiệm.

Thời gian:

 18h00-21h00

Địa điểm: Flour No 8

Thành phần: Thành viên BCN

 

 

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

06h00 – 10h00

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Truyền

thông

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần:

Thành viên BTT

 

 

 

 

 

 

Họp Ban Kỹ năng

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BKN

 

Họp Ban Sự kiện

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên BSK

Họp Mảng Tổ chức

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Cơ sở B

Thành phần: Thành viên MTC

 

Họp Ban Điều hành             

Thời gian: 19h30     

Địa điểm: Lotteria Ngô Gia Tự, Q.10     

Thành phần: Thành viên Ban Điều hành

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

 

 

DÂN CA

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

Sinh hoạt CTV CLB Dân Ca

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Chủ nhiệm

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

 

HR

Họp Bộ phận Operations

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 20 TV/CTV

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00.

Địa điểm:Lotteria 3 tháng 2, Q10.

Tham dự: 11 TV.

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00.

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B.

Tham dự: 18 TV/CTV.

 

Họp Bộ phận ER

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 18 TV/CTV

Họp Bộ phận Communications

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm:Flour No.8, 59/4 Đào Duy Từ, P5, Q10

Tham dự: 15 TV/CTV

 

  •  

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 17h30.

Địa điểm: Cơ sở B.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Họp Ban Điều Hành định kì

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Trà sữa hoa hướng dương.

  •  

YoRE

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cơ sở B

 

 

 

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: BIT, KET, KQM, KT, KTX 43 - 45, LLCT, NNKT, QT, TC, TCC . CLB - Đội - Nhóm: A2C, BC, CTV, CTXH, DC, HR, SSG, TAXGROUP,YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.