Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 19 từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019

05/05/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 19 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 2 THÁNG 05 NĂM 2019

(Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

CẢ TUẦN

Thực hiện đồng phục áo khoa, dây đeo khoa

Thực hiện Áo trắng đầu tuần

Trực lầu học tự quản

Thực hiện Văn hoá UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH

Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

 

Trực tiếp sinh viên và dọn bàn vpđ Khoa KET

Đẩy mạnh văn hóa UEH.

Thực hiện chương trình Văn Hóa UEH trong Kế Toán  “ Đeo thẻ SV”.

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh Tế

Công tác chuẩn bị Hội diễn cấp trường

Phát động các phong trào và thông tin cho sinh viên trên youth.ueh.edu.vn

Phổ biến cách tổ chức các chương trình cấp Khoa và Trường

Làm thẻ hội viên cho sinh viên Khoa

Chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2019

BCH Khoa Kế toán

B109

 

Thực hiện CTTN “Bảng tin thanh niên”

Thực hiện Văn hóa UEH

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Thực hiện CTTN “Thẻ đeo - Người bạn đồng hành”

Thực hiện CTTN “Lớp học tiết kiệm điện”

Thực hiện CTTN “Lớp học không rác”

Hướng dẫn học viên UYLP thực tập các công tác tại đơn vị

Trực Văn phòng Đoàn - Hội Khoa

Tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch truyền thông phong trào Sinh viên 5 tốt
Chuẩn bị hội diễn trường
Đội múa tập luyện cho hội diễn trường

Thực hiên công tác Phát triển hội viên đợt 1 năm 2019

Triển khai chương trình tình nguyện 1.6 “Hậu Thành - Tô điểm tuổi thơ”

Đoàn - Hội khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

 

 

 

Các phòng tập và cs B

 

Đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn-Hội

Tổ chức chương trình Tìm hiểu Sinh viên 5 tốt 2019

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị

Tham gia chương trình Hội diễn truyền thống UEH 2019

Chuẩn bị Hôị nghị Tổng kết hoạt động Đoàn – Hội khoa Kinh Tế 2017 – 2019

Triển khai Văn hóa UEH

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực Văn phòng Đoàn – Hội khoa

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Tủ sách sẻ chia

Tủ sách Saigon Books

Bảng thông tin Đoàn-Hội khoa

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội khoa Kinh tế

 

 

Thực hiện KTX xanh -  sạch - đẹp.

Thực hiện hệ thống quét thẻ khi ra vào KTX

Thực hiện văn hóa UEH tại KTX

Thực hiện công trình thanh niên "Lầu học tự quản tại phòng tự học và TV lầu"

Thực hiện công trình thanh niên "Tiết kiệm điện tại TV lầu các tầng"

Thực hiện công trình thanh niên  "Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ"

Thực hiện công trình thanh niên "Bản tin KTX"

Thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng phòng ốc sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh"

Thực hiện công trình thanh niên "Nói không với tệ nạn xã hội"

Thực hiện công trình thanh niên " Bồn nước không bã mì"

Phát động phong trào “Giữ gìn trật tự KTX”

Tủ sách tự quản

Phát động chương trình cán bộ nghiêm túc, văn phòng sạch đẹp

Tủ sách sẻ chia

Truyền thông Sinh viên 5 tốt cấp trường

Đẩy mạnh công cuộc xây dựng KTX xanh-sạch-đẹp

Chuẩn bị hội diễn trường năm 2019

LCH SV KTX 43 - 45

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn – Hội khoa Lí luận chính trị

 

 

Thực hiện văn hóa UEH
Chuẩn bị hội diễn văn nghệ 2019

Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2019

Họp triển khai “Chiến dịch Tình nguyện sinh viên Kinh tế 2019”

Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

 

Chuẩn bị Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2019.

Chuẩn bị Hội diễn truyền thống UEH 2019.

Thực hiện Văn hóa UEH và quy tác ứng xử trong UEH.

Hướng dẫn học viên UYLP tham gia công tác tại đơn vị.

Thực hiện “Tủ sách sẻ chia”

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt khoa Quản trị.

Chuẩn bị Chuỗi tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và Ban chuyên môn cấp khoa 2019.

Đoàn – Hội khoa Quản trị

 

Thứ 2 (06/05/2019)

04h30

Duyệt văn nghệ Hội diễn truyền  thống 2019

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

10h00

Chạy thử sân khấu – Hội diễn UEH 2019

Đoàn - Hội QT

Cơ sở A

11h00

Họp BCH LCH Khoa

Đoàn - Hội BIT

Cơ sở B, UEH

11h30

Họp BCH Khoa

BCH Khoa KET

 

 

Họp ban tổ chức xây dựng

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

16h00

Tham dự hội diễn trường

Đoàn – Hội KET

 

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

18h00

Tham gia trình diễn Hội diễn UEH 2019

Đoàn - Hội KT

A.116

Thứ 3 (07/05/2019)

09h00

Hội ý các công việc chuẩn bị gặp gỡ sinh viên các lớp CLC Khóa 43, 44-ĐHCQ

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt P. A101
10h00

Họp về việc soạn thảo nội dung Sổ tay điện tử hệ ĐHCQ áp dụng từ Khóa 45-ĐHCQ

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt P. A101

11h00

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn – Hội KET

CsA

 

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

17h30

Talkshow cuộc thi Phong trào tìm hiểu Sinh viên 5 tốt 2019

Đoàn - Hội KT

A.103

 

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

 

Sơ kết Hội diễn UEH 2019

Đoàn - Hội QT

Cơ sở A

18h00

Họp TV - TK triển khai chiến dịch mùa hè xanh

Đoàn - Hội TCC

 

Thứ 4 (08/05/2019)

7h00

Tiền trạm Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 - Mặt trận huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Thương Nhớ (BTV);  Kim Anh (BTK), Hồng Quyên (TC-XD Đoàn); Đội trưởng , Đội phó các đơn vị: KT, QT, T-TK, ISB, KET.

Xe xuất phát lúc 7h00, cơ sở A UEH

Dương Minh Mẫn Huyện Bình Chánh

11h00

Họp ban học tập

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

11h30

Họp Bí Thư - Chi Hội Trưởng

Đoàn – Hội KET

B215

12h30

Tiền trạm Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2019 - Mặt trận huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Đ/c Thương Nhớ (BTV);  Dân Sinh (BTK), Hồng Quyên (TC-XD Đoàn); Đội trưởng , Đội phó các đơn vị: TCC, LLCT, VT, KQM, VDL.

Xe xuất phát lúc 12h30, cơ sở A UEH

Nguyễn Thị Thương Nhớ Huyện Củ Chi

17h00

Họp Ban Phong trào

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học Lầu 7

18h00

Hội diễn truyền thống 2019

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

21h00

Tủ sách sẻ chia

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21h30

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

BCH LCH SV KTX 43 – 45

Phòng LCH-104, KTX 43-45

Thứ 5 (09/05/2019)

 

11h00

Họp ban tổ chức mùa hè xanh

Đoàn- Hội TCC

B213

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn – Hội KET

CsA

 

Họp ban chấp hành cơ sở

Đoàn – Hội TCC

B213

 

Họp BCM Khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ Sở B

16h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong P. A101

21h30

Họp BCH Lầu KTX 43 – 45

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV Lầu 3, KTX 43-45

Thứ 6 (10/05/2019)

9h00

Gặp gỡ, trao đổi với sinh viên các lớp CLC Khóa 43, 44-ĐHCQ

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt HT.A116

11h00

Triển khai “Chiến dịch Tình nguyện sinh viên kinh tế 2019”

Đoàn – Hội NNKT

Cơ sở A

11h30

Họp ban chấp hành khoa

Đoàn – Hội TCC

Thư viện

14h00

Trao đổi với các viên chức tham gia phỏng vấn với chuyên gia AUN.

Thành phần: Đ/c Thương Nhớ

Cô Lý Thị Minh Châu P.A204
15h00

Họp Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021 (Phiên họp thứ 7).

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Trần Thế Hoàng A.205

17h00

Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

 

Họp Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

17h30

Công diễn và trao giải "Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH năm 2019"

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng, Thương Nhớ; Các đơn vị có tiết mục công diễn; Sinh viên quan tâm

Thầy Trần Anh Thanh Sơn

HT.A116

20h30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 2, KTX 43-45

Thứ 7 (11/05/2019)

11h30

Tập văn nghệ cho hội diễn trường

Đoàn – Hội KET

CsA

 

Họp thường vụ - Thư ký khoa

Đoàn – Hội TCC

bobabop

17h00

Họp Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

21h00

Sinh hoạt CLB Ghitar

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng TV lầu 4, KTX 43-45

Cả Ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

Đoàn – Hội KET

 

Chủ nhật (12/05/2019)

17h00

Họp Ban Truyền thông – Kỹ thuật

Đoàn - Hội KT

Trà sữa

19h00

Chủ nhật xanh

LCH SV KTX 43 - 45

Các lầu của KTX 43-45 NCT

Cả ngày

Thứ 7 tình nguyện - chủ nhật xanh

Đoàn – Hội KET

 


 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 06/05/2019  đến ngày: 12/05/2019)

Đơn vị

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

06/05

19/03

08/05

09/05

10/05

11/05

12/05

BÓNG CHUYỀN

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Họp Ban Chủ Nhiệm.

Thời gian:

 18h00-21h00

Địa điểm: Flour No 8

Thành phần: Thành viên BCN

 

 

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Tham gia giải bóng chuyền Tôn Đức Thắng mở rộng 2019

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian:

06h00 – 10h00

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

 

Tham gia giải bóng chuyền Tôn Đức Thắng mở rộng 2019

CTXH

 

Sinh hoạt định kì

Thời gian:

17g30 - 20g30

Địa điểm: Cơ sở A

Tham gia:

- Toàn Đội.

 

 

 

 

 

DÂN CA

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

 

 

 

 

 

Sinh hoạt CTV CLB Dân Ca

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Chủ nhiệm

 

Sinh hoạt đội Hát

Thời gian: 11h15 đến 12h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Hát - Phó Chủ nhiệm

- Sinh hoạt đội Múa

Thời gian: 17h15 đến 18h30

Địa điểm: Cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ trì: Trưởng đội Múa

 

 

HR

Họp Bộ phận Operations

Thời gian: 18h00-21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 20 TV/CTV

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 17h00-20h00

Địa điểm: Lotteria 3 tháng 2, Q10

Tham dự: 11 TV/CTV

Họp Bộ phận HR

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Sảnh thư viện lầu 2, cơ sở B

Tham dự: 18 TV/CTV

 

 

 

Họp Bộ phận ER

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Trà sữa GoGo MK - 54 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

Tham dự: 18 TV/CTV

 

Chương trình “Tham quan doanh nghiệp”

Thời gian: 14h00 – 17h00

Địa điểm: Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heniken Việt Nam – 170 Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự: 80 sinh viên

 

 

MARGROUP

Họp BĐH Margroup

 Địa điểm: Betea Coffee, 97L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

Thời gian:18h30.

Số lượng: 12 BĐH.

Nội dung: Báo cáo hoạt động. Chuẩn bị cho các chương trình sắp tới.

Họp thương hiệu SMAG

Địa điểm: Crush coffee, 173/10 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

 

Thời gian: 18h30.

Số lượng: 17 bạn.

Nội dung: Cập nhật và thông báo các hoạt động sắp tới.

Họp bộ phận R&D

Địa điểm: Sweet Home Bakery.

  Thời gian: 18h30

Số lượng: 8 CTV

Nội dung: Cập nhật tiến độ các hoạt động các dự án.

Họp thương hiệu CMO

 

Địa điểm: Crush coffee, 173/10 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

 

Thời gian: 18h30.

Số lượng: 17 bạn.

Nội dung: Cập nhật và thông báo các hoạt động sắp tới.

 

Họp BĐH Margroup

Địa điểm: Betea Coffee, 97L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

Thời gian: 18h30.

Số lượng: 13 BĐH.

Nội dung: Chuẩn bị cho các chương trình sắp tới.

Họp bộ phận ER

Địa điểm: Sweet Home Bakery.

Thời gian: 18h30

Số lượng 12 CTV

Nội dung: Cập nhật tiến độ các hoạt động các dự án.

SCUE

 

 

 

 

Họp CTV:
Thời gian: 17h30 – 21h
Địa điểm: cơ sở B
Nội dung: Họp lên KH chương trình sắp tới
Chủ trì: CTV
Thành phần tham dự: Tất cả CTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp BĐH:

Thời gian: 17h30-21h00

Địa điểm: Happy Life Coffee – 7A/54 Thành Thái

Nội dung: Công tác chuẩn bị chặng 2: Đấu trường Vietstock; Góp ý chỉnh sửa chương trình sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

Thành phần tham dự: BĐH

 

SSG

Họp BTC FBA 2019

Thời gian:

17h30 - 19h30

Địa điểm:

cơ sở B

Số lượng: 20

Chủ trì: Trưởng ban Event

 

 

 

Gala FBA 2019

Thời gian: 17h30 - 21h30

Địa điểm: Hội trường A116

Số lượng BTC: 35

Họp BĐH định kỳ

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

cơ sở B

Số lượng: 07

Chủ trì: Trưởng Nhóm

Họp toàn nhóm rút kinh nghiệm sau chương trình

Thời gian:

17h30 - 19h

Địa điểm:

Lup coffee

Chủ trì: Trưởng Nhóm

 

TAXGROUP

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 17h30.

Địa điểm: Cơ sở B.

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Cơ sở B

 

 

Hộp thư tư vấn thuế online.

Thời gian: 19h.

Địa điểm: https://www.facebook.com/tuvanthue.taxgroup

 

Họp Ban Điều Hành định kì

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Trà sữa hoa hướng dương.

 

 

TRAVEL

Họp ban truyền thông

Thời gian:

14h00 - 16h30

Địa điểm:

The tea garden 149 Nguyễn Duy Dương, quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban  Truyền Thông

 

Họp coreteam dã ngoại tháng 5

Thời gian:

18h00 - 21h00

Địa điểm:

Ba Lá Trà, 515A Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng ban tổ chức

 

Họp team trò chơi dã ngoại tháng 5

Thời gian:

 13h30 - 17h

Địa điểm:

Thư viện cơ sở B

Chủ trì:

Trưởng team trò chơi dã ngoại tháng 5

Họp core team ban sự kiện

Thời gian:

18h00 - 20h30

Địa điểm:

LAVIDA 509 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng ban Sự kiện

 

 

Họp bộ phận truyền thông dã ngoại tháng 5

Thời gian:

18h30-21h30

Địa điểm:

Comebuy 682 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Tổ Chức

Họp ban điều hành

Thời gian:

17h30 – 21h00

Địa điểm:

HUI Lau Shan 680 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì:

Trưởng Nhóm

 

 

 

Họp bộ phận hậu cần dã ngoại tháng 5

 Thời gian:

13h30-15h30

Địa điểm:

The garden tea 149 Nguyễn Tri Phương, quận 10

 

Họp toàn thể travel

Thời gian:

11h30-12h30

Địa điểm:

CƠ SỞ B, PHÒNG B111

Chủ trì:

Trưởng phó nhóm

 

 

 

Họp ban nhân sư

Thời gian:

17h30-21h30

Địa điểm:

Flour No.8 59 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

Chủ trì:

Trưởng Ban Nhân Sự

 

Họp team địa điểm dã ngoại tháng 5

Thời gian:

8h00 -11h00

Địa điểm:

LAVIDA 509 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì: Trưởng team địa điểm dã ngoại tháng 5

 

 

Họp feedback travel photo run 2019

Thời gian:

18h00 -21h00

Địa điểm:

LAVIDA 509 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Chủ trì: Trưởng ban tổ chức

 

VT

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A 

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

18h00 - 20h00

Địa điểm:

Sảnh A 

 

Luyện tập võ thuật

Thời gian:

8h00 - 10h00

Địa điểm:

Sảnh A

YoRE

 

 

 

 

 

 

Họp Ban chủ nhiệm.

Thời gian: 11h30

Địa điểm: cơ sở B

 

 

 

 

 

 

Vòng 2 – Chương trình thử tài Kinh tế Vĩ mô

Thời gian: 07h00

Địa điểm: cơ sở B

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: BIT, KET,KQM,KT,KTX 43 – 45, LLCT, NNKT, QT, TCC . CLB - Đội - Nhóm: BC, CTXH, DÂN CA, HR, MARGROUP, SCUE, SSG, TAXGROUP, TRAVEL, VT, YoRE. Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 23h59 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B.411, B.412, B.415, B.416, B.417, B.311, B.312, B.315, B.316), cơ sở D (D.202, D.204), cơ sở H (H.101, H.104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.