KH Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức, người lao động trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần IX - năm 2019

03/10/2019