KH Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XX – Nhiệm kỳ 2019 - 2022

02/08/2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:211-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Lần Thứ XX – Nhiệm kỳ 2019 - 2022

----------

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

- Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên UEH trong giai đoạn 2019 - 2022.

- Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Tp. HCM lần thứ XX. 

- Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên UEH và sinh viên thành phố những đóng góp tích cực của sinh viên UEH, của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng.

- Tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI:

1. Đối tượng:

- Tất cả sinh viên UEH hệ ĐHCQ đang học tập tại trường. 

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. 

2. Thời gian, địa điểm dự thi:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 30/8/2019.

- Địa điểm nhận tác phẩm:

+ Email: banphongtrao@ueh.edu.vn , youth@ueh.edu.vn (file thiết kế và file .png)

+ VP Đoàn – Hội trường ĐH Kinh tế Tp. HCM (Phòng A.217 – cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

3. Hồ sơ dự thiGồm có

- Bản in tác phẩm trên giấy A4 không ghi tên, không có ký hiệu riêng.

- Bản thuyết minh về tác phẩm.

III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC - GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung:

- Mẫu thiết kế phải có logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XX, thể hiện rõ thông tin Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

- Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên thành phố anh hùng; năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu của sinh viên UEH trong sự nghiệp xây dựng, phát triển trường Đại học Kinh tế TP. HCM; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Hình thức:

- Thể hiện trên mặt giấy trắng dày, khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 05 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

- Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy.

- Mẫu thiết kế dự thi phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 14.

- Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.

- Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

3. Giải thưởng:

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Đoàn trường;

- 03 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải + Giấy khen Giấy khen Đoàn trường.

Trên cơ sở chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ lựa chọn biểu trưng chính thức cho Đại hội. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thành lập Ban tổ chức:

1. Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2. Đ/c Trần Nhật Hoàng     

Phó Bí thư Đoàn trường – Chủ tịch HSV

Phó Ban TT

3. Đ/c Nguyễn Thị Thương Nhớ     

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

4. Đ/c Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

5. Đ/c Bùi Nhựt Linh

UVTV Đoàn trường

Thành viên

6. Đ/c Trần Tuấn Minh

UVTV Đoàn trường

Thành viên

7. Đ/c Phạm Tô Thục Hân

UVTV Đoàn trường

Thành viên

8. Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Loan

UVTV Đoàn trường

Thành viên

9. Đ/c Trần Thiện Bình

UVTV Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí Ban Phong trào Đoàn trường cùng tham gia hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện cuộc thi.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 01/8/2019:

Phát động cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 01/8/2019 - 31/8/2019:

Nhận tác phẩm dự thi.

- Từ 31/8 - 07/9/2019:

Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi.

- Từ 07/9 - 10/9/2019:

Công bố các tác phẩm đạt giải.

- Ngày 14/10/2019:

Tổ chức lễ trao giải cuộc thi.

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 Trần Nhật Hoàng