Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuần 40 từ ngày 30/09/2019 - 05/10/2019

29/09/2019

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

 

TUẦN LỄ THỨ 40 NĂM  2019

TUẦN LỄ THỨ 01 THÁNG 09 NĂM 2019

(Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)

 

Thời gian

Nội dung và thành phần tham dự

Đơn vị

Địa điểm

Thứ 2 - 30/09/2019

Cả ngày

Đặt bàn tuyển Cảm tình viên
Thành phần: Thành viên và Cảm tình viên Đội CTV

CTV

Trước P. B008

11:00

Liên tịch LCH SV khoa Kế Toán
Thành phần: chi ủy khoa, thường trực khoa, ủy viên thường vụ hội sinh viên trường

Đoàn - Hội khoa KET

Phòng họp khoa Kế toán CS D

 

Tổ chức Đại hội chi hội ICB01 - K45 khoa KQM
Thành phần: Đại hiện BCH Liên chi hội sv khoa, chi hội IBC01 - k45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E602

 

Tổ chức ĐH chi Hội KM003 – K45 khoa KQM
Thành phần: đại diện BCH LCH sinh viên khoa, chi hội KM003

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B412

11:15

Buổi giới thiệu Đội Cộng tác viên
Thành phần: Thành viên và Cảm tình viên của Đội CTV

CTV

P. B115

 

Tổ chức Đại hội chi đoàn IBC03 khoa KQM
Thành phần: đại diện BCH đoàn khoa, chi đoàn IBC03

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E302

11:45

Họp Ban Học tập khoa KQM

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thang máy lầu 3 cơ sở B

15h00

Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm “Tăng cường đổi mới dạy và học trong bối cảnh công nghệ số tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Bùi Quang Việt

P.A204

16:30

Đại hội chi Đoàn 57-58
Thành phần: Toàn bộ sinh viên lớp 57-58. Đại diện BCH Đoàn khoa TTK

Đoàn - Hội khoa TTK

Phòng học cơ sở B

 

Đại hội Chi đoàn TK1 - K45
Thành phần: Toàn bộ sinh viên lớp TK1. Đại diện BCH Đoàn Khoa TTK

Đoàn - Hội khoa TTK

Phòng học cơ sở B

 

Tổ chức Đại hội chi hội IBC02 khoa KQM
Thành pnần: BCH LCH sv khoa, chi hội IBC02

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E204

 

Tổ chức Đại hội chi hội MR002
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội MR002

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B312

17:30

Sinh hoạt CLB Taekwondo
Thành phần : Thành viên CLB Taekwondo KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

20:30

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC
Thành phần : Thành viên CLB ESC KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tivi lầu 2

Thứ 3 - 01/10/2019

Cả ngày

Đặt bàn tuyển Cảm tình viên
Thành phần: Thành viên và Cảm tình viên Đội CTV

CTV

Trước P. B008

11:00

Phỏng vấn ban chấp hành tập sự khoa Kế toán
Thành phần: BCH Đoàn khoa KET

Đoàn - Hội khoa KET

Cơ sở B

 

Tổ chức Đại hội chi đoàn DC021 – K45
Thành phần: BCH Đoàn khoa, chi đoàn DC021 K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B615

 

Tổ chức Đại hội chi hội DC023-DC024 K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội DC023-DC024 K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B616

 

Đại hội chi đoàn DC037

Đoàn - Hội khoa NH

B115

11:30

Họp Ban Chấp Hành Đoàn Hội NNKT
Thành phần: Nguyễn Trí Tín (Phó bí thư đoàn khoa), Huỳnh Ngọc Đan Thanh (LCH Trưởng HSV khoa), các ủy viên ban chấp hành đoàn hội

Đoàn - Hội khoa NNKT

Sảnh Cơ sở A

16:30

Tổ chức Đại hội chi hội MR001
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội MR001

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B316

17:00

Đại hội Đại biểu LCH SV khoa TTK lần thứ XV nhiệm kỳ (2019-2020).
Thành phần: Đai diện BCH HSV trường; Chi ủy- Ban chủ nhiệm khoa; BCH LCH SV khoa; Đại biểu được triệu tập.

Đoàn - Hội khoa TTK

B417

18:00

Họp BĐH
Thành phần: Thành viên BĐH
Chủ trì: Trưởng nhóm

SSG

Trà sữa Gogo

 

Họp rút kinh nghiệm sau chương trình Hành trình Lịch sử
Thành phần: Xuân Vĩ, Lý Huyền; tất cả các bạn BTC chương trình

Đoàn - Hội khoa LLCT

Betea

Thứ 4 - 02/10/2019

Cả ngày

Đặt bàn tuyển Cảm tình viên
Thành phần: Thành viên và Cảm tình viên Đội CTV
Đặt bàn từ lúc 6h30 cho tới 17h00, cơ sở B UEH

CTV

Trước P. B008

11:00

Dọn CTTN hồ cá
Thành phần: BCH khoa Kế toán

Đoàn - Hội khoa KET

Hồ cá cơ sở B

 

Tổ chức Đại hội chi hội KMC01 - K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội KMC01 - K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E304

 

Tổ chức Đại hội chi hội KM001 - K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội KM001 - K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B615

 

Tổ chức Đại hội chi hội KM004 - K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội KM004 - K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. B614

 

Đại hội chi đoàn DC039

Đoàn - Hội khoa NH

B313

 

Đại hội chi Hội NHC01

Đoàn - Hội khoa NH

B216

15h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường

Thành phần: Đ/c Minh Mẫn

Thầy Nguyễn Đông Phong

A.101

16:30

Đại hội chi hội TK1 - K45
Thành phần: Tất cả sinh viên lớp TK1. Đại diện BCH LCH SV khoa TTK

Đoàn - Hội khoa TTK

Phòng học cơ sở B

 

Tổ chức Đại hội chi hội IBC04 - K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội IBC04 - K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E304

 

Tổ chức Đại hội chi hội MRC01 - K45
Thành phần: BCH LCH sv khoa, chi hội MRC01 - K45

Đoàn - Hội khoa KQM

P. E501

21:00

Tủ sách sẻ chia
Thành phần : Sinh viên KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

21:30

Họp BCH LCH SV KTX 43-45 NCT
Thành phần : BCH LCH SV KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng LCHSV KTX 43-45 NCT

Thứ 5 - 03/10/2019

8h30

Tọa đàm “Tăng cường đổi mới dạy và học trong bối cảnh công nghệ số tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”. 

Thành phần: đ/c Minh Mẫn, Nhật Hoàng

Thầy Bùi Quang Việt

P. A103

11:00

Đại hội chi đoàn DC040

Đoàn - Hội khoa NH

B210

 

Họp BCH cơ sở
Thành phần: đ/c Minh Phong (Phó bí), đ/c Quốc Bảo (Liên trưởng)

Đoàn - Hội khoa NH

B212

 

Đại hội chi Hội DC041

Đoàn - Hội khoa NH

B309

11:15

Đại hội chi đoàn TK2-K45.
Thành phần: Toàn bộ sinh viên lớp TK2. Đại diện BCH Đoàn khoa TTK.

Đoàn - Hội khoa TTK

Phòng học cơ sở B

11:30

Họp Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn - Hội
Thành phần: Trưởng phó ban và các thành viên.

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thang máy tầng 3 cơ sở B

13:00

Đại hội chi hội TK2-K45.
Thành phần: Toàn bộ sinh viên lớp TK2. Đại diện BCH LCH SV khoa TTK

Đoàn - Hội khoa TTK

Phòng học cơ sở B

14:00

Họp ban chủ nhiệm

CTN

Phòng tự học Cơ sở B

17:00

Công chiếu KQM-TV - Chín Chín Hai Ngàn
Thành phần: Ban Chấp hành khoa; Ban Điều hành khoa; Ban Tổ chức chương trình; sinh viên tham gia và khách mời

Đoàn - Hội khoa KQM

A116

17:30

Họp Ban Điều hành
Thành phần: Phó Bí thư, trưởng phó ban các ban

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng 2 cơ sở B

21:30

Họp BCH lầu KTX 43-45 NCT
Thành phần : BCH lầu KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tivi lầu 3

Thứ 6 - 04/10/2019

7:00

Khảo sát địa điểm tổ chức Liên Giảng đường K45
Thành phần: Ban Điều hành và Ban Tổ chức Liên Giảng đường

Đoàn - Hội khoa KQM

Bình Phước

10:00

Tiền tramh hội trại chào đón tân sinh viên khoa Kế toán 2019
Thành phần: BCH Đoàn khoa
Xe xuất phát lúc 10h00, cơ sở B UEH

Đoàn - Hội khoa KET

Vũng Tàu, Hồ Tràm camping

11:00

Đại hội chi đoàn DC041

Đoàn - Hội khoa NH

B616

 

Đại hội chi Hội DC39 - DC40

Đoàn - Hội khoa NH

B615

 

Đại hội chi Hội DC037 - DC038

Đoàn - Hội khoa NH

B413

11:15

Họp Nhóm định kỳ thứ sáu
Thành phần: Ban Điều Hành, CTV/TV Nhóm

TRAVEL

B.213

11:30

Họp Ban Kĩ năng Đội Cộng tác viên
Thành phần: Thành viên Ban Kĩ năng

CTV

Cơ sở B UEH

17:30

Sinh hoạt CLB Taekwondo
Thành phần : Thành viên CLB Taekwondo KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

18:00

Họp BĐH
Thành phần: Thành viên BĐH
Chủ trì: Trưởng nhóm

SSG

Trà sữa Gogo

Thứ 7 - 05/10/2019

13:00

Đại hội đại biểu LCHSV Khoa Kế toán
Thành phần: BCH chi hội trực thuộc khoa Kế toán, hội sinh viên trường, BCH khoa Kế toán, chi hủy khoa, CLB A2C, đơn vị bạn

Đoàn - Hội khoa KET

B215

17:30

Buổi gặp mặt trainee Travel Group - Vòng 2 Đợt tuyển CTV tháng 9
Thành phần: BTC Tuyển CTV, Ban Điều Hành, Trainee Travel Group

TRAVEL

Phòng học cơ sở B

17:30

Họp BCH Khoa nhiệm kỳ mới
Thành phần: Anh Thu ( LCHT), Lý Huyền (PBT); cùng các bạn BCH Khoa Lý luận Chính trị

Đoàn - Hội khoa LLCT

Cơ sở B

17:50

Họp Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế
Thành phần: Teamcore CBL

Đoàn - Hội khoa KQM

Sảnh thư viện tầng 2 cơ sở B

Chủ nhật - 06/10/2019

Cả ngày

Phỏng vấn để tuyển Cảm tình viên
Thành phần: Cựu thành viên, Thành viên và Cảm tình viên Đội CTV

CTV

Cơ sở B UEH

7:00

Diễn ra Ngày hội Sắc Cam khoa KQM
Thành phần: Ban Chấp hành, Ban Điều hành, Ban Tổ chức, sinh viên tham gia, khách mời,...

Đoàn - Hội khoa KQM

Trường THPT Hùng Vương

8:00

Chủ nhật xanh
Thành phần : sinh viên KTX 43-45 NCT

LCH SV KTX 43 - 45

Phòng tự học lầu 7

12:00

Vòng 1.2: WIZARDS UNITE của Cuộc thi "Du lịch và Cuộc sống 2019: WANDERLAND"
Thành phần: BTC Cuộc thi, Ban Điều Hành, Thầy cô cố vấn, CTV/TV Nhóm

TRAVEL

G.401

18:00

Sinh hoạt định kì CLB Chuyện to nhỏ

CTN

Floor No 8

 

 

TIN NỔI BẬT