KH Tổ chức lớp tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội năm học 2019

27/02/2019

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:180-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội năm học 2019

-----------

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 • Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
 • Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;
 • Mỗi cán bộ Đoàn – Hội sau khi được tập huấn phải chủ động gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.
 1. NỘI DUNG
 1. Đối tượng tham gia:
 • Thành viên BCN CLB - Đội - Nhóm trực thuộc khoa;
 • Thành viên BCN CLB/Đ/N cấp trường;
 • Ủy viên BCH Đoàn Khoa/Viện - Liên chi hội Sinh viên Khoa/Ký túc xá;
 • Thành viên Ban chuyên môn trực thuộc Đoàn – Hội trường;
 • Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường.
 1. Nội dung tập huấn:
 • Tập huấn kỹ năng lý thuyết;
 • Tập huấn kỹ năng tổ chức các trò chơi: teambuilding, tập hợp thanh niên;
 • Tập huấn kỹ năng tổ chức lửa trại;
 • Gala dinner với các tiết mục đặc sắc từ các cụm.
 1. Thời gian – Địa điểm:
  • Thời gian: 06g00 ngày 09/03/2019 → 12h00 ngày 10/03/2019
  • Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Thành lập Ban tổ chức:
 1.  

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

 1.  

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

 1.  

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Phó Bí thư Đoàn trường -

Chủ tịch Hội Sinh viên

Phó ban

 1.  

Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

 1.  

Nguyễn Thị Diễm Phương

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thị Thương Nhớ

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

 1.  

Lê Thiện Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

 1.  

Trần Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thị Cẩm Loan

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

 1.  

Trần Thị Mĩ Trang

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

 1.  

Phạm Nguyễn Khánh Linh

UVTK HSV Trường

Thành viên

 1.  

Nguyễn Lê Nhã Trúc

UVTK HSV Trường

Thành viên

 1.  

Bùi Nhựt Linh

UVBTK HSV trường

Thành viên

 1.  

Nguyễn Trần Dân Sinh

UVBTK HSV trường

Thành viên

 1.  

Lê Thị Kim Anh

UVBTK HSV trường

Thành viên

 

            Cùng các đồng chí là thành viên Ban TCXD Đoàn, Ban PT-TN Đoàn trường và các đồng chí phụ trách các đơn vị tham gia cũng là thành viên ban tổ chức.

 1. Thành lập cụm lớp tập huấn:

Cụm trưởng: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế - Marketing

CỤM

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Khoa KQM, TCC, Du lịch,

 

2

Khoa Tài Chính, LLCT, BIT

 

3

Khoa Kế toán, ISB, KTX 43-45,CLB/Đội/Nhóm cấp trường

 

4

Khoa Kinh Tế, NNKT, KTX 135, Ban Chuyên môn.

 

5

Ngân hàng, Toán-Thống Kê, Luật, Quản trị

 

 

 1. Tiến độ thực hiện:
 • 01/02 – 14/02/2019

Hoàn thành dự thảo kế hoạch

 • 14/02 –21/02/2019

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội

 • 21/02/2019

Khảo sát và lên chương trình tập huấn dã ngoại

 • 24/02 – 05/03/2019

Nộp danh sách cán bộ tham dự chương trình tập huấn

 • 01/03 – 09/03/2019

Các đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung tập huấn dã ngoại theo yêu cầu của ban tổ chức.

 • 09/03 – 10/03/2019

Tổ chức tập huấn

 
 1. Hình thức đăng ký:
 • Thành viên BCN câu lạc bộ - đội - nhóm trực thuộc khoa, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa/Viện - Liên chi hội Sinh viên khoa/ Ký túc xá đăng ký cho Khoa/Viện/KTX hạn chót ngày 05/03/2019.
 • Thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ - đội - nhóm cấp trường; UVBCH Chi đoàn CBCC, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường, thành viên ban chuyên môn Đoàn trường đăng ký trực tiếp về VP Đoàn – Hội trường hạn chót 05/03/2019.
 • Các Khoa/KTX tổng hợp danh sách và kinh phí nộp về VP Đoàn – Hội trường hạn chót 06/03/2019 (theo mẫu) – gặp Đ/c Nguyễn Thị Thương Nhớ – Chuyên viên VP Đoàn - Hội trường.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

 

 

Trần Nhật Hoàng