TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 40 - ĐHCQ (2014 – 2018)

23/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 154-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 40 - ĐHCQ (2014 – 2018)

---------------

 

          Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên khóa 40 chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thời gian và quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn như sau:

          1. Đối với Đoàn viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2018:

          Văn phòng Đoàn trường tiến hành chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên K40 – ĐHCQ (2014-2018), cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 24/09/2018 đến 24/10/2018
  • Địa điểm: VP Đoàn TN – Hội SV trường (Phòng B.109 - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, quận 10)

          Sau thời gian đã thông báo, Đoàn trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan đến hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn khóa 40 – ĐHCQ (2014-2018).

          2. Đối với các trường hợp Đoàn viên chưa tốt nghiệp đợt tháng 6/2018:

          Đoàn trường yêu cầu phải chuyển sinh hoạt đoàn về nơi cư trú hoặc cơ quan làm việc trong thời hạn nêu trên.

          3. Đối với các trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ Đoàn:

          Đối với các trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ Đoàn do việc lưu trữ của Đoàn trường bị sai sót (đoàn viên vẫn còn giữ biên nhận sổ đoàn) hoặc sổ đoàn cần phải điều chỉnh, đoàn viên sẽ được giải quyết trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

          Yêu cầu các đoàn viên gửi email trước về địa chỉ: bantochuc@ueh.edu.vn để người phụ trách giải quyết; khi nhận sổ đoàn mang theo biên nhận sổ đoàn, thẻ Đoàn hoặc Nghị quyết Đoàn (nếu có) khi đến văn phòng Đoàn trường.

          Lưu ý:

          - Các trường hợp Khóa 40 đang trong giai đoạn chuyển khóa học phải liên hệ với văn phòng Đoàn trường để điều chỉnh việc quản lý hồ sơ đoàn viên.

          - Khi đến nhận sổ đoàn, đoàn viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân. Đối với các trường hợp đoàn viên ở xa, văn phòng Đoàn có thể giải quyết cho người thân hoặc bạn bè đến nhận thay. Khi đến văn phòng Đoàn, người nhận thay xuất trình thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy ủy quyền của Đoàn viên ủy quyền.

          Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ VP Đoàn TN – Hội SV trường - B.109, cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 – ĐT: 08.3957.2300, hoặc email trực tiếp về: bantochuc@ueh.edu.vn.

          Vì tính chất quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/viện, Chi đoàn có trách nhiệm thông báo đến các đoàn viên khóa 40 về thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đến toàn thể đoàn viên.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Bí thư chi đoàn khóa 40;

- Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

TIN NỔI BẬT