KH Tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện lần thứ 43 “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng”

25/09/2019

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 31/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2019

 

                                   

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện lần thứ 43

“Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng”

-------------------------------------

 

Hiến máu tình nguyện là được biết đến như một hành động giàu tính nhân văn, một nghĩa cử cứu người cao đẹp, tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đó còn là một cách thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập, thông qua quỹ học bổng Điểm sáng tương lai. Nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua và thực hiện Phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI đã đề ra, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng” lần 2 năm học 2019 với nội dung như sau:

I.MỤC ĐÍCH –Ý NGHĨA :

 • Góp phần giáo dục ý thức cộng đồng, khơi dậy tinh thần biết sống vì mọi người, thực hiện lối sống đẹp trong sinh viên;
 • Là một trong những căn cứ để đánh giá “Sinh viên 5 tốt”, tham gia đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, đánh giá đoàn viên – hội viên theo hệ thống mã vạch;
 • Là một trong những hoạt động tình nguyện nhằm gây quỹ học bổng cho các bạn sinh viên học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là học bổng “Điểm sáng tương lai”.

II.THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

 1. Thời gian: Từ 06h30 – 10h00 ngày 07/10/2019 – 09/10/2019
 2. Địa điểm:
 • Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
 • Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Cơ sở G: 319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP.HCM
 1. Đối tượng: Toàn thể Sinh viên ĐHCQ trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh.

III.NỘI DUNG:

 • Các bạn sinh viên sau khi khám sức khỏe sẽ lần lượt được các bác sỹ hướng dẫn, hỗ trợ tham gia hiến máu tình nguyện vì nghĩa cử cao đẹp;
 • Mỗi ca hiến máu sẽ đóng góp 60.000đ vào quỹ học bổng “Điểm sáng tương lai”;
 • Mỗi bạn sinh viên tham gia Hiến máu sẽ được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu, được 1 phần ăn sáng, 1 phần quà và giấy chứng nhận tham gia Hiến máu tình nguyện.

IV.BIỆN PHÁP TỔ CHỨC :

1.Nội dung thực hiện :

 • Mọi công tác tuyên truyền và vận động sinh viên tham gia hiến máu đều do các đơn vị tổ chức hiến máu thực hiện, Hội Sinh viên trường sẽ hỗ trợ thêm tài liệu tuyên truyền, thông báo chung về Tuần lễ hiến máu tình nguyện của trường;
 • Đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện phải nắm được các thông tin của người hiến máu về tên, lớp, khoa, MSSV, số lần hiến máu… để dễ dàng thực hiện việc phát giấy chứng nhận hiến máu cho các bạn. Đồng thời ban tổ chức tại các địa điểm tổ chức hiến máu tuyên truyền về đội hiến máu dự bị và nhận đăng kí tham gia đội hiến máu dự bị cho những bạn đủ điều kiện (hiến máu từ 3 lần trở lên);
 • Công tác liên hệ trung tâm Hiến máu tình nguyện thành phố và nhận thẻ hiến máu tại trung tâm do BTK Hội sinh viên trường phụ trách;
 • Các cơ sở thành lập Ban tổ chức và tiến hành tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia Tuần lễ hiến máu tình nguyện và tổ chức hiến máu theo lịch cụ thể như sau:

 

STT

CƠ SỞ

CƠ SỞ PHỤ TRÁCH

NGÀY TỔ CHỨC

1

A

Liên chi hội SV khoa QT + KQM

Thứ 2, ngày 07/10/2019

2

B

Liên chi hội SV khoa LLCT + KTX 43-45

3

G

Liên chi hội SV khoa TCC + KET

4

A

Liên chi hội SV khoa NNKT +TC

 

Thứ 3, ngày 08/10/2019

5

B

Liên chi hội SV khoa NH + BIT

6

G

Liên chi hội SV khoaTTK + KQM

7

A

Liên chi hội SV khoa KT + KET

Thứ 4, ngày 09/10/2019

8

B

Liên chi hội SV khoa KTX 43-45 + QT

9

G

Liên chi hội SV khoa LUẬT + TC

 

2.Thành Lập Ban Tổ Chức :

 1. Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch HSV trường

Trưởng ban

 1. Nguyễn Văn Thành

UV Thư ký HSV trường

Phó ban TT

 1. Nguyễn Thị Yến Nhi

UV Thư ký HSV trường

Phó ban

 1. Dương Mỹ Hảo

Thành viên BTN – HTSV

Thành viên

 1. Nguyễn Tấn Đông

LCH trưởng LCHSV Khoa NH 

Thành viên

 1. Thới Ngọc Hằng

LCH trưởng LCHSV Khoa Luật

Thành viên

 1. Toàn

LCH trưởng LCHSV Khoa Quản trị

Thành viên

 1. Nguyễn Thị Hoàng Uyên

LCH trưởng LCHSV Khoa KQM

Thành viên

 1. Nguyễn Phương Nam

LCH trưởng LCHSV Khoa TC

Thành viên

 1. Trần Thị Thùy

LCH trưởng LCHSV Khoa KT

Thành viên

 1. Dương Công Quý

LCH trưởng LCHSV Khoa TCC

Thành viên

 1. Nguyễn Minh Tiến

LCH trưởng LCHSV Khoa KET

Thành viên

 1. Nông Văn  Lập

LCH trưởng LCHSV KTX 43-45

Thành viên

 1. Huỳnh Thị Giỏi

LCH trưởng LCHSV KTX 135

Thành viên

 1. Phan Lương Minh An

LCH trưởng LCHSV Khoa BIT

Thành viên

 1. Phạm Thị Loan

LCH trưởng LCHSV Khoa NNKT

Thành viên

 1. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

LCH trưởng LCHSV Khoa TTK

Thành viên

 1. Trung Kiên

LCH trưởng LCHSV Khoa LLCT

Thành viên

           

Cùng các đồng chí phụ trách công tác hiến máu của Liên chi hội sinh viên các khoa, ký túc xá, thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên là thành viên Ban Tổ Chức.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

10/08/2019 – 07/09/2019

Xây dựng kế hoạch Hiến máu tình nguyện lần thứ 43

Liên hệ trung tâm Hiến máu Nhân đạo

09/09/2019 – 13/09/2019

Xin ý kiến BTK HSV trường

16/09/2019 – 21/09/2019

Triển khai kế hoạch đến các cơ sở

30/09/2019

Kiểm tra tiến độ của cơ sở

7/10/2018 – 9/10/2018

Hiến máu tình nguyện lần thứ 43

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có tên trên;

- Website: Đoàn – Hội;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                               

                                                                                                       

                                                                                                                 

 

 

TIN NỔI BẬT