TB V/v tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019

25/04/2019

        HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

          BCH TP. HỒ CHÍ MINH                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

                       -------

                   Số: 13/TB-BTK

THÔNG BÁO

V/v tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019

-------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TWHSV ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Hội Sinh viên các trường thông tin đến Hội viên, sinh viên đăng ký tham gia với nội dung cụ thể như sau:

 

I. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước; sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.

- Tác giả tham gia dự thi dạng cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm).

- Không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi tác giả.

2. Thời gian:

- Thời gian gửi ý tưởng dự thi: Từ 10/4/2019 đến hết ngày 10/5/2019.

- Thời gian vòng Sơ khảo:

+ Bình chọn trực tuyến: Từ 12/5/2019 đến hết ngày 19/5/2019.

+ Chấm sơ khảo: Từ 12/5/2019 đến hết ngày 19/5/2019.

- Thời gian diễn ra Vòng Bán kết: Ngày 25/5/2019.

- Thời gian diễn ra Vòng Chung kết, trao giải: Ngày 31/5/2019.

3. Nội dung, hình thức dự thi: Theo kế hoạch cuộc thi (văn bản đính kèm).

 

II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG:

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

  • Thường xuyên cập nhật và chia sẻ thông tin tại website www.hoisinhvien.com.vn, www.ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn, www.hoisinhvientphcm.com và fanpage Sinh viên Thành phố Bác đến hội viên, sinh viên tại đơn vị.
  • Tổ chức các buổi triển khai nội dung, phát động đông đảo hội viên, sinh viên tham gia cuộc thi. Triển khai, đặt hàng cụ thể các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tại đơn vị tham gia cuộc thi.
  • Rà soát hội viên, sinh viên của đơn vị tham gia các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo do các cấp tổ chức như Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo trẻ (www.ytuongsangtaohcm.vn), cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh”, cuộc thi lập trình Makerthon… từ đó thông tin và vận động các cá nhân/nhóm có ý tưởng, bài thi phù hợp tham gia cuộc thi.
  • Đối với các trường đã tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng tình nguyện tại đơn vị: thông tin và vận động các cá nhân/nhóm đạt giải trong cuộc thi tham gia nộp ý tưởng.
  •  Báo cáo số lượng đăng ký dự thi về Hội Sinh viên Thành phố (thông qua email vanphong@hoisinhvien.vn) chậm nhất ngày 03/5/2019 (Thứ sáu).

 

             Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Hội Sinh viên TP;

- Hội Sinh viên các trường;

- Lưu: VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Bùi Hữu Hồng Hải

 

 

TIN NỔI BẬT