KH Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Ý tưởng “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”

25/04/2019

 

(FILE ĐÍNH KÈM)

 

THÀNH ĐOÀN - CÔNG TY  ĐƯỜNG SÁCH  TP. HỒ CHÍ MINH

-----------

Số:         /KHPH-TĐTN-ĐSHCM

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Ý tưởng

“Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”

-----------------

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 6 năm Ngày Sách Việt Nam 21/4.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch số 15/KHPH-TĐTN-ĐSHCM ngày 20/4/2018 về việc phối hợp tổ chức hoạt động năm 2018 giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đường sách TP. Hồ Chí Minh.

- Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp để xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ; tạo sân chơi lành mạnh cho các cá nhân, tập thể có ý tưởng cộng đồng về sách có cơ hội được giới thiệu trước công chúng bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng; qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách đối với cuộc sống, dần tạo thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Thông tin về cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả, thu hút nhiều cơ sở Đoàn - Hội Sinh viên - Hội LHTN Việt Nam Thành phố, các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc có dự án dự thi.

- Phối hợp tốt với các đơn vị tổ chức, truyền thông.

- Dự án dự thi phải đảm bảo yêu cầu về ý tưởng và tính sáng tạo.

 

II. ĐỐI TƯỢNG - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ - THỜI GIAN DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi: Các cá nhân, tập thể đến từ các cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh -  Hội Sinh viên Việt Nam - Hội LHTN Việt Nam Thành phố, các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp trên toàn quốc có dự án về sách.

 

2. Đăng ký dự thi: Các cá nhân, tập thể đăng ký dự thi phải thực hiện hồ sơ đăng ký gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu tại shorturl.at/mLUY8)

+ Thuyết minh dự án dự thi bằng các hình thức sáng tạo như: clip, vlog, inforgraphic, graphic motion, …

Toàn bộ hồ sơ gửi về Hộp thư điện tử: ytuongxaydungthoiquendocsach@gmail.com  và gửi 03 bản in về Phòng C4 Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1- Đồng chí phụ trách Lê Đức Đạt - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn - SĐT: 0334.319.379.

 

3. Thời gian thi: Thời gian nhận các ý tưởng dự thi từ ngày ban hành kế hoạch đến 17g00 ngày 21/8/2019 (nếu gửi đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện).

 

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tên gọi: Cuộc thi tìm kiếm Ý tưởng “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”.

 

2. Nội dung dự thi:

Là các ý tưởng cộng đồng về sách dưới các hình thức như: dự án Câu lạc bộ - Đội - Nhóm đọc sách, ý tưởng các hành trình kết nối về sách và những người yêu sách, dự án thực hiện tủ sách, thư viện sách… được thực hiện trong trường học, tại các cơ sở Đoàn, các không gian văn hóa công cộng (thư viện, công viên, không gian công cộng, đường sách, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…) có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện với mục tiêu chung là xây dựng thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 

 3. Một số quy định về nội dung:

- Thí sinh (là cá nhân hoặc tập thể) là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm với ý tưởng dự thi, không sao chép ý tưởng của người khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tác quyền cũng như nội dung của ý tưởng.

- Ý tưởng dự thi phải được gửi đúng thời hạn do Ban Tổ chức quy định.

 

IV. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI:

1. Lễ ký kết liên tịch nội dung hoạt động năm 2019 và phát động cuộc thi“Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”

- Thời gian: 08g00 ngày 21/4/2019 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn (Số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).

2. Vòng Sơ khảo:

- Thời gian nhận ý tưởng dự thi: Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 21/8/2019 (Thứ tư).

- 06 ý tưởng tốt nhất sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn để tham gia Vòng chung kết (số lượng dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng dự án).

- Thời gian công bố kết quả: ngày 09/9/2019 (Thứ hai).

 

3. Vòng chung kết:

3.1. Phần bình chọn:

+ Thời gian bình chọn: ngày 09/9/2019 đến hết 24g00 ngày 21/9/2019 (Thứ bảy).

+ 06 ý tưởng tốt nhất sẽ được thiết kế và trưng bày tại đường sách TP. Hồ Chí Minh và trên trang mạng xã hội facebook.

+ Đoàn viên, thanh niên và người dân Thành phố sẽ tham gia bình chọn cho các ý tưởng thông qua các phiếu bình chọn do Ban Tổ chức cung cấp và trên trang mạng xã hội facebook.

3.2. Phần thi thuyết minh và trao giải cuộc thi:

+ Thời gian dự kiến: 08g00 ngày 10/10/2019 (Chủ nhật).

+ Địa điểm: Đường sách TP. Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1).

+ 06 ý tưởng vào Chung kết sẽ được trình bày và thuyết minh trước các chuyên gia và nhà tài trợ (nhà đầu tư) của cuộc thi.

+ Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích và 01giải thưởng cho ý tưởng có số lượng bình chọn lớn nhất từ cộng đồng (số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng ý tưởng dự thi), cụ thể:

STT

GIẢI THƯỞNG

SỐ LƯỢNG

TRỊ GIÁ

1

Giải nhất

01

30.000.000đ

2

Giải nhì

01

20.000.000đ

3

Giải ba

01

10.000.000đ

4

Giải khuyến khích

03

5.000.000đ

5

Giải thưởng dành cho phần bình chọn

01

10.000.000đ

 

4. Chuỗi tọa đàm “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”:

4.1. Diễn đàn “Sinh viên và thói quen đọc sách”:

+ Thời gian: 08g00 ngày 18/5/2019 (Thứ bảy)

+ Địa điểm: Hội trường trường Đại học Hoa Sen

4.2. Tọa đàm “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”:

+ Thời gian: 08g00 ngày 22/6/2019 (Thứ bảy)

+ Địa điểm: Quận Đoàn 10

 

 

 

4.3. Tọa đàm “Văn hóa đọc trong thanh niên công nhân - Thực trạng và giải pháp”:

+ Thời gian: 08g00 ngày 20/7/2019 (Thứ bảy)

+ Địa điểm: Hội trường Khách sạn Viễn Đông - Đoàn Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Trưởng ban:

+ Đ/c Vương Thanh Liễu - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

+ Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP. Hồ Chí Minh.

- Phó ban:

+ Bà Quách Thu Nguyệt - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP. Hồ Chí Minh.

+ Đ/c Trương Minh Tước Nguyên - UVBTV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

+ Đ/c Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ.

- Thành viên:

+ Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân - UVBCH, Phó Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn;

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung - UVBCH, Phó Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn;

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - UVBCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn;

+ Đ/c Trần Thị Thúy An - Phó Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn;

+ Đ/c Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

+ Đ/c Trần An Phong - Phó Phòng tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ;

+ Bà Lê Tuyết Thanh - Cán bộ Bộ phận Sự kiện Công ty TNHH MTV Đường sách TP. Hồ Chí Minh;

+ Đ/c Lê Đức Đạt - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

+ Đ/c Châu Tiến Lộc - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

 

2. Trách nhiệm của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Các Ban - Văn phòng Thành Đoàn:

+ Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức; xây dựng phương án tuyên truyền, vận động kinh phí liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi (Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu thực hiện).

+ Vận động các cá nhân, tập thể đến từ các cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội LHTN Việt Nam Thành phố, các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc tham gia (Cán Ban - Văn phòng Thành Đoàn tham mưu thực hiện).

- Đối với Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ:

+ Hỗ trợ mời chuyên gia tham gia Hội đồng Ban giám khảo cho các vòng thi của cuộc thi.

+ Chịu trách nhiệm vận động nguồn lực cho các phần thưởng phụ của cuộc thi.

- Báo Tuổi Trẻ; Báo Khăn Quàng Đỏ; Trang tin điện tử Thành Đoàn; Chương trình Truyền hình Thanh niên:

+ Xây dựng các tuyến bài giới thiệu về cuộc thi và phản ánh việc xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ.

+ Giới thiệu các hoạt động phong trào, những giải pháp, sáng kiến, đề xuất tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn thực hiện hiểu quả “Văn hóa đọc” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn:

+ Có giải pháp phát động, tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên của đơn vị và xã hội.

+ Giới thiệu các cá nhân và tập thể tại đơn vị có những ý tưởng xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ tham gia cuộc thi. Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 ý tưởng tham gia cuộc thi.

 

3. Trách nhiệm của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Thành Đoàn xây dựng kế hoạch cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm vận động nguồn lực cho giải thưởng chính của cuộc thi.

- Phối hợp với Thành Đoàn mời chuyên gia tham gia Hội đồng Ban giám khảo cho các vòng thi của cuộc thi.

- Tạo các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức các vòng thi và triển lãm ý tưởng xuất sắc của cuộc thi.

­­

4. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 01/02 - 20/4/2019: Xây dựng và ký kết Kế hoạch, phối hợp thực hiện.

- Ngày 21/4/2019: Tổ chức họp thông tin giới thiệu về cuộc thi.

- Ngày 21/4 - 21/8/2019: Tổ chức Vòng Sơ loại cuộc thi.

- Ngày 18/5; 22/6; 20/7/2019: Tổ chức tọa đàm “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ” tại các khu vực.

- Ngày 09/9/2019: Công bố Top 6 ý tưởng tốt nhất vào Vòng Chung kết.

- Ngày 09/9 - 21/9/2019: Tổ chức Phần bình chọn.

- Ngày 10/10/2019: Tổ chức Phần thi thuyết minh, tổng kết và trao giải cuộc thi.

 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng đưa sách lan tỏa đến cộng đồng giữa Thành Đoàn và công ty TNHH MTV Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

 

CÔNG TY TNHH MTV

ĐƯỜNG SÁCH TP. HỒ CHÍ MINH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Quách Thu Nguyệt

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Vương Thanh Liễu

                           

 

TIN NỔI BẬT