TB V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2018

01/12/2018

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 166 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội

Học kỳ cuối năm 2018

---------------

           Nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ Đoàn – Hội trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2018, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng cần đánh giá:

a. Các cơ sở Đoàn – Hội cấp Khoa/Viện/KTX đánh giá:

 • Sinh viên Khóa 41, 42, 43, 44 thuộc BCH Đoàn khoa/viện, BCH Liên Chi hội SV khoa/KTX;
 • Sinh viên Khóa 41, 42, 43, 44 thuộc Tập thể BCH Chi đoàn; BCH Chi hội trực thuộc khoa/KTX;
 • Sinh viên Khóa 41, 42, 43, 44 thuộc Tập thể Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm cấp khoa.

           Lưu ý: file đánh giá được sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

           b. Các Ban chuyên môn và CLB/ Đội/ Nhóm cấp trường:

 • Sinh viên khóa 41, 42, 43, 44 là Trưởng ban, phó ban và thành viên các Ban chuyên môn cấp trường.
 • Sinh viên Khóa 41, 42, 43, 44 thuộc Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/ Đội/ Nhóm cấp trường (trực thuộc Đoàn và Hội SV trường).

2.     Thời gian đánh giá:

 • Từ ngày ra thông báo đến 12h00 ngày 31/12/2018
 • Các đơn vị trực thuộc Hội sinh viên trường vui lòng gửi kết quả đánh giá về email: thuyhangk42@gmail.com.
 • Các đơn vị trực thuộc Đoàn thanh niên trường vui lòng gửi kết quả đánh giá về email: bantochuc@ueh.edu.vn và nhi.luu.3914@gmail.com.

 

3.     Các lưu ý khi đánh giá:

 • Các đơn vị đánh giá theo mẫu đính kèm.
 • Đề nghị cán bộ phụ trách không dựa vào danh bạ Đoàn – Hội để đánh giá gây thiếu sót làm mất quyền lợi của sinh viên.
 • Đánh giá tất cả các cán bộ thuộc đối tượng đánh giá giữ chức vụ trong học kỳ cuối năm 2018 kể cả các cán bộ đã rời khỏi chức vụ sau Đại hội hoặc Hội nghị kiện toàn nhân sự và các trường hợp thay đổi nhân sự cấp cơ sở.

 

           Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cán bộ Đoàn – Hội, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

           Mọi thắc mắc liên quan công tác đánh giá cán bộ, các đơn vị vui lòng liên hệ đồng chí Lưu Trần Tuyết Nhi – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, điện thoại: 08.3741.1072 hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng –  Phó Ban kiểm tra Hội sinh viên trường, điện thoại: 03.3208.8877 để được hỗ trợ.

 

Nơi nhận:

- BCM cấp trường;

- BTV Đoàn khoa/viện;

- BTK LCH SV KTX;

- CLB/Đ/N các cấp;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký  )

 

Quan Hán Xương


VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

 

TIN NỔI BẬT