TB Số 3 Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1 Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2020

06/07/2020

ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2020

------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 3

Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2020

----------------

I. DANH SÁCH CHIẾN SĨ CHÍNH THỨC CỦA CHẶNG 1 CDTN SV KINH TẾ 2020:

- Danh sách chiến sĩ của các đội hình Bán thường trực tại TP. Hồ Chí Minh (tải tại đây)

II. THỜI GIAN TẬP HUẤN CHIẾN SĨ:

- Thời gian: 18g00 ngày 15/7/2020 (Thứ tư)

- Địa điểm: Hội trường A.116

- Trang phục: lịch sự

III. ĐÓNG GÓP KINH PHÍ THAM GIA CHIẾN DỊCH:

- Theo tinh thần của thông báo số 1 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ban chỉ huy CDTN SV Kinh tế 2020 mong muốn đáp ứng nhu cầu cho nhiều sinh viên của trường hơn tham gia chiến dịch tình nguyện so với các năm trước, Ban Chỉ huy chiến dịch kêu gọi tất cả chiến sĩ cùng tham gia đóng góp cho chiến dịch để cùng Ban Chỉ huy chia sẻ phần chi phí vận chuyển chiến sĩ trong chiến dịch, cụ thể:

+ Mỗi chiến sĩ tham gia đội hình bán thường trực và chuyên tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp mức kinh phí là 150.000 đồng.

Các đội hình xác nhận tham gia chiến dịch của chiến sĩ và đóng góp kinh phí theo đội hình từ ngày 07/7 đến ngày 14/7/2020 tạiVP Đoàn TN - Hội SV trường, Phòng A.217 – 59C NĐC, P.6 Q.3

Nếu chiến sĩ có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tại VP Đoàn TN - Hội SV trường A.217, các Khoa-KTX-Viện và các CLB-Đội-Nhóm hoặc qua email của Đoàn – Hội trường: chiendichtinhnguyen@ueh.edu.vn hoặc youth@ueh.edu.vn

 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

(Bí thư Đoàn trường)

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT