HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHÀ TRỌ SINH VIÊN ONLINE

CÔNG TR̀NH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ XVI (2009 – 2012)

 

   Hướng dẫn t́m nhà trọ:

 

 

 

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu t́m nhà trọ, xem danh sách nhà trọ cũng như các thông tin về nhà trọ trên hệ thống. (Nhấp vào đây)

*     Bước 2: Sau khi t́m được nhà trọ vừa ư, sinh viên lấy mă số của nhà trọ đó và liên hệ trực tiếp tại văn pḥng Đoàn - Hội trường Pḥng B.109 (279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10) gặp nhóm nhà trọ để nhận phiếu đăng kư nhà trọ, đóng tiền cọc 10.000đ/ 2 mă nhà và nhận địa chỉ nhà trọ. Lưu ư: Tiền đặt cọc sẽ hoàn lại sau khi sinh viên đă t́m nhà và nộp lại phiếu đăng kư nhà trọ tại B.109

*     Bước 3: Sinh viên thoả thuận với chủ nhà trọ về  điều kiện thuê pḥng trọ và các điều kiện khác.

*     Bước 4: Sau khi thoả thuận, nếu sinh viên đồng ư trọ, th́ sinh viên gọi điện cho nhóm nhà trọ để báo chỗ. Đồng thời trong ṿng 1 tuần, mang phiếu đăng kư nhà trọ trả lại tại pḥng B.109 (279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 để nhận tiền cọc ban đầu.

*     Nếu sinh viên không đồng ư trọ th́ sẽ được cung cấp một phiếu đăng kư nhà trọ khác hoặc cầm biên nhận lên văn pḥng và nhận lại tiền.

*     Trường hợp sinh viên sau khi tới nhà trọ mà không có điều kiện quay trở lại trường để trả lại phiếu đăng kư nhà trọ th́ gọi điện báo cho nhóm giới thiệu nhà trọ biết kết quả để xứ lư thông tin kịp thời.

 

* Liên hệ hỗ trợ nhà trọ: 08.3606.3090 (từ 7g30 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc email: nhatro@ueh.edu.vn (24h/7)

 

* Cung cấp thông tin nhà trọ:

Nếu quư vị có thông tin về nhà trọ dành cho sinh viên, xin vui ḷng liên hệ với:

NHÓM HỖ TRỢ NHÀ TRỌ

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số điện thoại: 08.3606.3090 (từ 7g30 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc email: nhatro@ueh.edu.vn (24h/7)

 

 Cập nhật dữ liệu nhà trọ (dành cho nhóm quản lư)