Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 22.08.2017 16:04
TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
06.08.2017 15:02

Xem hình
Thực hiện theo tinh thần hướng dẫn số: 52/HD-ĐHKT-HSV về việc tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường; nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp chi hội, Ban Thư ký Hội SV trường thông báo đến các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N tiến hành tổ chức Đại hội bao gồm những nội dung sau đây:

TẢI FILE ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

---------------

Số:  52/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường 

----------------------------

Thực hiện theo tinh thần hướng dẫn số: 52/HD-ĐHKT-HSV về việc tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường; nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp chi hội, Ban Thư ký Hội SV trường thông báo đến các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N tiến hành tổ chức Đại hội bao gồm những nội dung sau đây:

I.       NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.     Đối với chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa/KTX

-      LCH SV các khoa/KTX hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cho tất cả các chi hội giảng đường/chi hội lầu, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc đến kỳ Đại hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội – Hội nghị.

-      Số lượng BCH chi hội tối đa 03 – 05 thành viên, Ban điều hành/Ban chủ nhiệm CLB/Đ/N tối đa 05 – 07 thành viên (thường trực tối đa 1/3 số lượng BCH/BĐH/BCN).

2.     Đối với LCH SV khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội SV trường

-      LCH SV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm dựa theo phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường, tình hình sinh viên tại cơ sở để đưa ra dự thảo Phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017 – 2018 đảm bảo bám sát chủ đề năm học Sinh viên tình nguyện.

-      Nhằm đảm bảo tạo được môi trường cho nhân sự mới có điều kiện phát huy năng lực, BTK Hội SV trường đề nghị LCH SV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc không để cán bộ K40 nắm các vị trí thường trực, những trường hợp đặc biệt phải trình xin ý kiến của BTK Hội SV trường.

II.     TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.     Đối với chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa/KTX

1.1.    Thời gian tổ chức Đại hội

-      Tất cả các chi hội đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 07/08 – 01/09/2017.

-      Tất cả CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 01/09 – 22/09/2017 trừ một số trường hợp tổ chức trễ đã xin ý kiến BTK HSV trường.

1.2.    Hồ sơ sau Đại hội

Hoàn thành hồ sơ sau Đại hội bao gồm:

-      Công văn đề nghị chuẩn y kết quả đại hội tất cả các chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa. (theo mẫu)

-      Danh sách Ban Chấp hành, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành.

-      Danh bạ liên lạc của Ban Chấp hành, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành. (theo mẫu)

Gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vnmangtochuchsv@gmail.com trước 24g00 ngày 25/09/2017.

Gửi văn bản giấy chậm nhất 3 ngày sau khi được phản hồi qua mail tại VP Đoàn – Hội B.109 (279 Nguyễn Tri Phương Q.10).

2.     Đối với LCH SV khoa/KTX, CLB-Đ-N trực thuộc Hội SV trường:

2.1.    Thời gian tổ chức Đại hội

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác Tổ chức – Xây dựng, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở Hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 01/10 – 29/10/2017.

2.2.    Hồ sơ trước Đại hội

Hồ sơ trước Đại hội gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc email mangtochuchsv@gmail.com trước ngày 26/09/2017, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sẽ tiến hành xử lý hồ sơ trước khi đặt lịch liên tịch và Đại hội, hồ sơ bao gồm:

1)   Kế hoạch tổ chức Đại hội.

2)   Chương trình Đại hội.

3)   Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ vừa qua.

4)   Kiểm điểm hoạt động của BCH cấp triệu tập Đại hội.

5)   Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.

6)   Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ tới.

7)   Danh sách trích ngang BCH cũ và BCH dự kiến nhiệm kỳ tới (theo mẫu).

8)   Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội.

9)   Kịch bản Đại hội.

2.3.    Hồ sơ sau Đại hội

Hồ sơ sau Đại hội gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc qua email mangtochuchsv@gmail.com tối đa 03 ngày sau khi diễn ra Đại hội, bao gồm:

1)   Biên bản Đại hội (theo mẫu).

2)   Biên bản Hội nghị lần 1(theo mẫu).

3)   Nghị quyết Đại hội (theo mẫu).

4)   Công văn đề nghị công nhận kết quả Đại hội (theo mẫu).

5)   Danh sách trích ngang BCH nhiệm kỳ mới (theo mẫu).

6)   Danh bạ BCH mới với đầy đủ thông tin liên lạc (theo mẫu).

7)   Văn kiện Đại hội đã tiếp thu, chỉnh sửa.

Chỉ gửi văn bản giấy về văn phòng Đoàn – Hội B109 sau khi nhận được email phản hồi từ Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Thị Mĩ Trang – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, SĐT: 0968.955.926.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm tổ chức và ổn định cán bộ Hội cơ sở, Ban Thư ký HSV trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

 

 

 

 

Nơi nhận:

    - Các cơ sở Hội;

    - Website Đoàn – Hội;

    - Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Luật
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Quản trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Hệ thống Thông tin Kinh doanh


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

Khoa Tài chính đồng hành cùng chương trình Siêu...

Thế là một mùa hè tình nguyện đã trôi qua và một năm học mới lại bắt đầu. Nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4847)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường