Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 22.08.2017 16:03
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành
04.08.2017 17:13

Căn cứ vào nhiệm vụ ổn định công tác tổ chức Đoàn giai đoạn chuyên ngành, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn Viện ổn định và tiến hành công tác tổ chức đại hội đối với các Chi đoàn Khóa 42 giai đoạn chuyên ngành theo các nội dung sau

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:   305-TB/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020)
Giai đoạn chuyên ngành
--------------- 

            Căn cứ vào nhiệm vụ ổn định công tác tổ chức Đoàn giai đoạn chuyên ngành, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn Viện ổn định và tiến hành công tác tổ chức đại hội đối với các Chi đoàn Khóa 42 giai đoạn chuyên ngành theo các nội dung sau:

            1/ Thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 giai đoạn chuyên ngành lâm thời:

            - Ban Chấp hành Đoàn Khoa/ Viện dựa vào danh sách thành lập Chi đoàn và phân Đoàn khoa/ Viện quản lý Chi đoàn Khóa 42 theo Quyết định số 141-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường để tiến hành tiếp xúc với các Chi đoàn Khóa 42 mới thành lập.

            - Tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời (gồm 3 đồng chí), trong đó chỉ định chức danh 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư Chi đoàn lâm thời. Lưu ý: Chỉ tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời với các Chi đoàn mới thành lập.

            - BCH Chi đoàn lâm thời có thời gian hoạt động trong 01 tháng.

            - BCH Chi đoàn lâm thời có trách nhiệm:

            + Tổ chức quản lý đoàn viên trong Chi đoàn theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

            + Triển khai và tổ chức cho đoàn viên chi đoàn tham gia các hoạt động do Đoàn trường, các Đoàn khoa/ Viện tổ chức.

            + Tiến hành đánh giá chất lượng đoàn viên, thống kê đoàn viên khi có yêu cầu.

            + Chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

            2/ Hướng dẫn Đại hội chi đoàn:

            Truy cập website www.youth.ueh.edu.vn, mục “Sổ tay Đoàn – Hội”, chọn “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”.

            3/ Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Công việc thực hiện

04/08/2017

Đoàn trường triển khai thông báo cho Đoàn cơ sở

05/08 – 08/08/2017

Đoàn khoa/Viện hoàn thành chỉ định BCH Chi đoàn Khóa 42 lâm thời, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi đoàn chính thức và báo cáo tiến độ (theo mẫu đính kèm) về email bantochuc@ueh.edu.vn trước 16g00 ngày 09/08/2017.

* Chỉ tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời với các Chi đoàn mới thành lập.

09/08 – 05/09/2017

Tiến hành Đại hội chi đoàn Khóa 42 (có Đoàn cấp trên tham dự) và hoàn chỉnh hồ sơ sau Đại hội.

BCH Chi đoàn Khóa 42 gửi hồ sơ cho BCH Đoàn khoa/ Viện để tổng hợp gửi về Đoàn trường.

16g00 – 09/09/2017

Hạn chót các Đoàn khoa/ Viện nộp hồ sơ đề nghị chuẩn y Đại hội Chi đoàn Khóa 42 bằng file về bantochuc@ueh.edu.vn, bằng giấy về văn phòng Đoàn – Hội trường (B1.09).

15/09/2017 (dự kiến)

Đoàn trường ra quyết định chuẩn y Đại hội chi đoàn Khóa 42.

            4/ Hồ sơ sau Đại hội chi đoàn:

            Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội chi đoàn (Đoàn khoa/ Viện gửi về Đoàn trường) bao gồm:

            a. Hồ sơ giấy:

            + Công văn đề nghị chuẩn y có ý kiến của cấp ủy (lưu ý: Các Đoàn khoa/ Viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Danh sách trích ngang BCH Chi đoàn Khóa 42 (từng chi đoàn – file word) theo mẫu “trichngangBCHCD.doc” (www.youth.ueh.edu.vn mục “Sổ tay Đoàn-Hội”, “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”).

            b. Hồ sơ file (gửi về email bantochuc@ueh.edu.vn):

            + Công văn đề nghị chuẩn y (lưu ý: Các Đoàn khoa/ Viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Lý lịch BCH Chi đoàn Khóa 42 tổng hợp (file excel) theo mẫu “lylichBCHCD.xls” (www.youth.ueh.edu.vn mục “Sổ tay Đoàn – Hội”, “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”).

 

            Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Tuấn Minh – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (số điện thoại: 0169.3366.9493, email: mrminhtran97@gmail.com).

            Trên đây là những nội dung quan trọng trong công tác Đại hội chi đoàn Khóa 42 nhằm tổ chức và ổn định cán bộ tại Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

 

  

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 Quan Hán Xương

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017
  QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIX (2017 - 2019)
  TB V/v điều chỉnh thời gian nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016-2017
  TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu
  TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

Khoa Tài chính đồng hành cùng chương trình Siêu...

Thế là một mùa hè tình nguyện đã trôi qua và một năm học mới lại bắt đầu. Nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4846)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường