Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 27.07.2017 07:33
TB V/v tổ chức Vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - Năm 2017
27.06.2017 11:40

Xem hình
Thực hiện kế hoạch số 594-KH/TWĐTN-TNTH ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - năm 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - năm 2017, cụ thể như sau:

        HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

          BCH TP. HỒ CHÍ MINH

                        -----------                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2017

                   Số:  22/TB-BTK

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Vòng Chung kết cấp thành phố

 Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - Năm 2017

----------

 

Thực hiện kế hoạch số 594-KH/TWĐTN-TNTH ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - năm 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I - năm 2017, cụ thể như sau:

 - Thời gian: 08g30, ngày 29/6/2017 (thứ 5)

- Địa điểm: Phòng A.401, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3)

- Số lượng: 50 thí sinh có tổng số điểm cao nhất (danh sách đính kèm)

- Nội dung: Bài thi vòng chung kết cấp thành phố gồm ba phần thi:

+ Phần 1 - Khám phá tri thức: Thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm (theo dạng thức bài thi TOEIC thu gọn); thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Trả lời hết 30 câu sẽ chuyển sang phần 2. Điểm tối đa phần thi này là 300 điểm, thời gian dự thi tối đa là 15 phút.

+ Phần 2 - Hành trình hội nhập: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi (theo chủ đề và nhóm nội dung của Hội thi); thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở phần 1. Điểm tối đa phần thi này là 400 điểm, thời gian dự thi tối đa là 10 phút.

+ Phần 3 - Bản lĩnh sinh viên: Thí sinh làm một bài luận 450 - 600 từ trên máy tính trong vòng 45 phút theo chủ đề của Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. Bài luận của thí sinh sẽ do hội đồng giám khảo cấp thành phố chấm điểm. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.

              Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu cho đến khi kết thúc phần 3, tổng thời gian tối đa của vòng thi là 70 phút. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được trong vòng thi là 800 điểm.

             Kết thúc vòng Chung kết cấp thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố sẽ chọn 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thông tin đến các thí sinh lọt vào vòng chung kết cấp thành phố, đảm bảo tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Hội Sinh viên TP;

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường;

- Hội Sinh viên các trường;

- Lưu: VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Bùi Hữu Hồng Hải

 


----------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH THÍ SINH

Vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc

Lần thứ I - Năm 2017

 (Kèm Thông báo số 22/BTK ngày 26/6/2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố)

 

STT

Họ tên

Trường

Điểm thi

1

Võ Thị Hà Giang

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

200

2

Đào Thị Cẩm Vân

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

200

3

Phạm Thành Đạt

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

195

4

Đặng Bích Thuần

Trường Đại học Sài Gòn

195

5

Đỗ Mạnh Hùng

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

195

6

Nguyễn Quang Minh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

195

7

Nguyễn Lê Minh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

195

8

Nguyễn Hoàng Ái Vi

Trường Đại học Hoa Sen

195

9

Đoàn Thúy Hằng

Trường Đại học sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

190

10

Nguyễn Mạnh Cầm

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

190

11

Nguyễn Việt Khánh Duy

Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

185

12

Dương Mai Duyên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

185

13

Lê Thị Lan Anh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

185

14

Nguyễn Thanh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

185

15

Trần Thu Hà

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh

185

16

Nguyễn King Xon

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

180

17

Nguyễn Khánh Gia Bảo

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

180

18

Sẫm Hạ Thu

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

180

19

Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

180

20

Trương Mai Loan

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2)

175

21

Diệp Mỹ Duyên

Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

175

22

Nguyễn Võ Hữu Thức

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

175

23

Lê Nguyên Thái Trường

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

175

24

Hà Thị Thảo Nguyên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

25

Nguyễn Minh Hoà

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

26

Bùi Phạm Phương Loan

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

27

Lương Ngọc Hữu

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

175

28

Tú Hà Tính

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

175

29

Lý Kỳ Ân

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

30

Nguyễn Thị Tuyết Hân

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

31

Nguyễn Thị Chuyền

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

32

Vòng Minh Thùy

Trường Cao đẳng nghề Việt - Mỹ

175

33

Phan Vũ Ngọc Thiện

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

175

34

Trần Hoàng Hải

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

175

35

Trần Hoàng Đức

Trường Đại học Tài chính - Marketing

175

36

Lê Thảo Nhân

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

175

37

Nguyễn Đức Việt

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

170

38

Nguyễn Nữ Ngọc Hân

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

170

39

Ny Huỳnh San Trần

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2)

170

40

Lê Thanh Tài

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

170

41

Nguyễn Phan Đại Phúc

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2)

170

42

Hồ Vũ Minh Điền

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

170

43

Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

170

44

Nguyễn Lộc

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

170

45

Nguyễn Ngọc Thanh Tiến

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

170

46

Dương Quang Thọ

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2)

170

47

Vũ Thị Quỳnh Thơ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

170

48

Vân Long Thần

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

170

49

Trịnh Kim Ngọc

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

170

50

Phạm Hoài Nam

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

170

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017
  AIA Việt Nam - Văn phòng Exchange Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH (Life Planer)
  TB V/v mời hội viên, sinh viên tham gia Vòng Chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng dự án tình nguyện năm 2017 Chủ đề: “Vì biển đảo xanh”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017
  Thông tin tuyển dụng: Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố HCM tuyển dụng nhân sự
  TB V/v mời Hội viên, Sinh viên tham gia Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần 2 năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017
  CDTN Sinh viên Kinh tế 2017: Chiến sĩ Tình nguyện UEH sôi nổi hết mình trong buổi tập huấn đầu tiên
  Thông tin tuyển dụng: Cty Cổ phần BĐS Vạn An Phát tuyển dụng nhân sự


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v tổ chức Vòng Chung kết cấp thành...

Thực hiện kế hoạch số 594-KH/TWĐTN-TNTH ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Hội thi Olympic...   (Đã đọc:1599)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường