Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên 17.08.2017 20:04
TB V/v chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017
12.05.2017 09:25

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn theo đuổi con đường học vấn ở bậc đại học, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can tổ chức Chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017 cho sinh viên UEH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

------------

Số: 47 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017

-------------------

         

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn theo đuổi con đường học vấn ở bậc đại học, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can tổ chức Chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-       Đối tượng:

+     Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch)

+     Là sinh viên hệ chính quy thuộc các khóa 40, 41, 42.

-       Số lượng: do Quỹ quyết định sau khi xét duyệt hồ sơ.

-       Trị giá học bổng: sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ trao các suất học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí, chi phí nâng cao năng lực tiếng Anh và sinh hoạt phí (mức phí cố định hàng tháng) cho đến khi sinh viên học hết đại học. 

Lưu ý: Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Sinh viên không đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can trong quá trình học (về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, sinh viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban thư ký tuyển sinh và Hội đồng quản lý Quỹ.

-       Điều kiện tham gia học bổng:

+     Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.5 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh 02 học kỳ gần nhất đạt từ 8.0 trở lên;

+     Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và quốc tế);

+     Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng đề hiện thực hóa ước mơ;

+     Ưu tiên các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,…).

Ghi chú:Với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, khuyết tật hoặc/ và thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về học lực nêu trên, vẫn có thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét.

-       Tiêu chí xét tuyển: Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên học lực, thành tích học tập, mục tiêu học tập và gia cảnh của ứng viên đáp ứng các tiêu chí đã nêu. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Cụ thể, một ứng viên thành công cần:

+     Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống;

+     Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra;

+     Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng;

+     Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn;

+     Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng và sau này.

-       Hồ sơ đăng ký:

1.   Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn)

2.   Bảng điểm quá trình học tập (tính đến học kỳ gần nhất) có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV.

3.   Thư trình bày nguyện vọng (không quá 02 trang giấy A4 đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Trong thư này, sinh viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận học bổng. Theo đó, sinh viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) những điểm sau:

§  Năng lực học tập của bản thân;

§  Các chương trình giáo dục Đại học mà bạn theo đuổi và lý do;

§  Mục tiêu nghề nghiệp tương lai;

§  Sự tham gia và/ hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện);

§  Ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;…

Lưu ý: Việc trình bày rõ ước mơ/ dự định của bản thân và những kế hoạch để có thể thực hiện được ước mơ/ dự định đóng vai trò quan trọng trong Thư trình bày nguyện vọng, và là cơ sở quan trọng để xét duyệt hồ sơ của ứng viên.

4.   Thư giới thiệu từ giáo viên (GVCN, Ban chủ nhiệm khoa, Ban giám hiệu hoặc giáo viên khác biết rõ sinh viên). Thư này cần làm rõ học lực và khả năng học tập của sinh viên (tải mẫu thư tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn).

Lưu ý: Thư giới thiệu từ giáo viên góp phần quan trọng vào việc xét cấp học bổng cho sinh viên. Thư càng trình bày rõ về sinh viên càng giúp sinh viên có cơ hội cao trong quá trình xét chọn.

5.   Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ chức trách địa phương (Tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực, UBND xã/phường, quận/huyện, …), trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của sinh viên, cho thấy sinh viên cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập (nếu có).

Lưu ý: Giấy xác nhận cần ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, email (nếu có) của Người giới thiệu để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết.


6.   Giấy xác nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, tình nguyện,… từ Ban chấp hành Đoàn Trường, hoặc Ban chấp hành Đoàn Khoa (hoặc đơn vị mà sinh viên tham gia sinh hoạt/ cộng tác).

7.   Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc (bản sao, không cần công chứng).

8.   Chứng chỉ tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) (nếu có) (bản sao, không cần công chứng).

-       Địa điểm nộp hồ sơ: sinh viên gửi hồ sơ về địa chỉ:

Quỹ Lương Văn Can

17-19-21 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký Học bổng Lương Văn Can 2017

-       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 09/07/2017 (tính theo ngày gửi trên dấu bưu điện).

-       Quy trình xét duyệt Học bổng:

+     09/05/2017:

 Bắt đầu nhận hồ sơ

+     09/07/2017:

 Kết thúc quá trình nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh bắt đầu xét duyệt

+     10/08/2017:

Thông báo danh sách sinh viên đậu vòng sơ tuyển

+     17-18/08/2017:

Bắt đầu vòng phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh

+     25/08/2017:

Thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng

+     12/09/2017:

Tổ chức Lễ trao học bổng

-       Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về Học bổng, vui lòng liên hệ qua email: info@lvcfund.org.vn

 

 

 

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị đối tác có liên quan (để phối hợp);

-       Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Phan Thị Thu Hằng

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  Cập nhật tình hình quyên góp ủng hộ đồng bào, nhân dân miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017
  Tb V/v chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” - Năm 2017
  Tb V/v mời Hội viên, sinh viên, học sinh tham gia “Ngày hội của những người tình nguyện năm 2017” và Lễ tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017
  Thử tài đầu tư cùng “TRADE PRO 2017”
  TB V/v chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu - Năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017
  NaMilux đồng hành cùng CDTN Sinh viên Kinh tế 2017
  TB V/v mời hội viên, sinh viên tham gia ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”
  TB V/v Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN...

- Căn cứ vào điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào nghị...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4632)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường