Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 26.09.2017 08:51
Thông báo số 01 V/v triển khai tổ chức đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
03.05.2017 17:59

Xem hình
Hoạt động tình nguyện tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện nhân cách, bản lĩnh, trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, tạo cơ hội để đoàn viên, sinh viên chia sẻ, cống hiến sức trẻ của mình. Trên cơ sở phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được từ chiến dịch các năm trước, Ban chỉ huy chiến dịch triển khai kế hoạch chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017 với những nội dung chính sau:

ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2017 

------------------------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v triển khai tổ chức đăng ký tham gia

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017

-------------

 

Hoạt động tình nguyện tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện nhân cách, bản lĩnh, trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, tạo cơ hội để đoàn viên, sinh viên chia sẻ, cống hiến sức trẻ của mình. Trên cơ sở phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được từ chiến dịch các năm trước, Ban chỉ huy chiến dịch triển khai kế hoạch chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017 với những nội dung chính sau:

1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1.1. Thời gian:

+ Chặng 1 – Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh: Từ 27/06 - 25/07/2017

+ Chặng 2 – Tết Trung thu: Từ 30/09 - 01/10/2017

1.2. Địa điểm thực hiện:

1.2.1. Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh:

- Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh.

- Xã Hiệp Phước – Huyện Nhà Bè.

- Các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với các cơ sở học của nhà trường.

- Các nhà mở, mái ấm trên địa bàn thành phố, các khu chăm sóc bệnh nhi.

- Các đoàn phường, đoàn xã trên địa bàn thành phố.

- Các đội hình chuyên: Mái ấm, Thông tin chiến dịch, Biểu diễn Võ thuật, Dạy Anh văn, Phổ cập tin học…

- Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ huy cấp thành.

1.2.2. Mặt trận Tỉnh Bình Phước:

- Địa điểm: 09 xã thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước: Tân Lợi, Phước An, Thanh Bình, Tân Hưng, Thanh An, An Khương, Tân Hiệp, Tân Khai, Minh Đức

- Các đội hình chuyên thực hiện tại huyện Hớn Quản: Văn nghệ xung kích, Phổ cập tin học, Thông tin chiến dịch, Tuyên truyền pháp luật, Tuyên truyền Sức khỏe sinh sản – Bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1. Chặng 1 - CDTN Mùa hè xanh 2017:

-       Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

-       Các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

-       Công tác đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn.

-       Tổ chức các hoạt động giao lưu, giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân.

-       Công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản, phổ cập tin học, nông thôn mới…

-       Thực hiện công trình thanh niên: nhà tình bạn, cầu bê tông nông thôn, phòng máy tính, xây dựng hệ thống đèn nông thôn…

-       Hội thảo hướng nghiệp cho thanh niên lập nghiệp; hội thảo khuyến nông…tùy vào điều kiện thực tế của địa phương.

-       Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy cấp thành phố.

2.2. Chặng 2 - Chương trình “Vui hội trăng rằm”

-       Nghiệm thu công trình thanh niên chặng 1.

-       Tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại địa bàn công tác.

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

Dựa vào nguyện vọng của cơ sở cũng như phân công của BCH CDTN Sinh viên Kinh tế 2017 phân chia về các mặt trận như sau:

3.1. Mặt trận TP. Hồ Chí Minh:

3.1.1. Đội hình thường trực tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh:

+ Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

+ Viện Đào tạo Quốc tế ISB

3.1.2. Các đội hình chuyên tại TP. Hồ Chí Minh:

3.1.2.1. Đội hình chuyên mái ấm:

+ Khoa Tài chính công

+ Khoa Tài chính

+ Khoa Kế toán

+ Khoa Ngân hàng

+ Khoa Kinh tế

+ Khoa Quản Trị

+ Khoa Toán - Thống kê

+ Khoa Lý luận chính trị

+ Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

+ Viện Đào tạo Quốc tế ISB

+ Đội Công tác xã hội

+ Viện du lịch

 

+ Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing

3.1.2.2. Các đội hình chuyên khác:

+ Nhóm Truyền thông Sinh viên (phụ trách đội Thông tin chiến dịch)

+ CLB Võ thuật (phụ trách đội Biểu diễn Võ thuật)

+ CLB Anh văn (phụ trách đội Dạy Anh Văn)

+ Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (phụ trách đội Phổ cập tin học)

 

3.2. Mặt trận huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước: (trừ các Sinh viên K40, K41, K42 đăng ký học kỳ hè)

3.2.1. Đội hình thường trực:

+ Khoa Tài chính (xã Tân Hiệp)

+ Khoa Quản trị và khoa Toán - Thống kê (xã Tân Lợi)

+ Khoa Kế toán (xã Tân Hưng)

+ Khoa Ngân hàng (xã Thanh An)

+ Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (xã Phước An)

+ Khoa Kinh tế (xã Minh Đức)

+ KTX 135 THĐ và KTX 43-45 NCT (xã Tân Khai)

+ Đội Công tác xã hội (xã An Khương)

+ Khoa Tài chính công và Khoa Ngoại ngữ kinh tế (xã Thanh Bình)

3.2.2. Đội hình chuyên:

+ Nhóm Truyền thông Sinh viên (phụ trách đội Thông tin chiến dịch)

+ Đội Văn nghệ xung kích (phụ trách Đội Văn nghệ xung kích)

+ CLB Chuyện to nhỏ (phụ trách đội Sức khỏe sinh sản – Bảo vệ môi trường)

+ Khoa Luật (phụ trách đội Tuyên truyền pháp luật)

+ Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (phụ trách đội Phổ cập tin học)

 

IV. ĐÓNG GÓP KINH PHÍ 

Ban chỉ huy chiến dịch công khai dự toán các khoản kinh phí cơ bản trong chiến dịch:

STT

Nội dung

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

NGUỒN THU TỔNG CHIẾN DỊCH

01

Kinh phí từ nhà trường

 

110 triệu

 

KHOẢN CHI CỐ ĐỊNH SƠ BỘ CHO CHIẾN SĨ

340 triệu

 

01

Xe vận chuyển chiến sĩ đi và về (MT Bình Phước và Bình Chánh)

130.000 VNĐ/ chiến sĩ/lượt

130 triệu

 

02

Áo + nón chiến sĩ

1.000 bộ

90.000 VNĐ/Bộ

90 triệu

Phương án mỗi CS/ 1 bộ

03

Áo khoác chiến sĩ

1.000 bộ

120.000 VNĐ/áo

120 triệu

Phương án mỗi CS/ 1 áo khoác

 

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu cho nhiều sinh viên của trường hơn tham gia chiến dịch tình nguyện so với các năm trước, Ban Chỉ huy chiến dịch kêu gọi tất cả chiến sĩ cùng tham gia đóng góp cho chiến dịch để cùng Ban chỉ huy chia sẻ phần chi phí vận chuyển chiến sĩ trong chiến dịch, cụ thể:

-       Mỗi chiến sĩ tham gia đội hình thường trực và chuyên tại mặt mặt trận tỉnh Bình Phước sẽ đóng góp mức kinh phí là 200.000 đồng;

-       Mỗi chiến sĩ tham gia đội hình chuyên tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp mức kinh phí là 100.000 đồng.

-       Riêng chiến sĩ tham gia đội hình thường trực tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh sẽ không phải đóng góp kinh phí.

Với bảng dự toán cơ bản trên thì nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phải huy động nguồn lực rất lớn từ các cơ quan, doanh nghiệp trong xã hội để đảm bảo cho nội dung hoạt động chiến dịch được phong phú và chiến sĩ được trang bị tốt trong chiến dịch. Phát huy thành quả của những năm trước, với mong muốn tổ chức chiến dịch cho đông đảo sinh viên trường tham gia, một lần nữa, Ban Chỉ huy chiến dịch kêu gọi toàn thể sinh viên trường và nhất là từ các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch cùng chung tay tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017.

V. QUYỀN LỢI CHIẾN SĨ

- Tham gia đầy đủ thời gian và nội dung chiến dịch ở bất cứ đội hình, mặt trận nào đều được ghi nhận và cấp giấy chứng nhận của Hội Sinh viên TP.HCM, được ghi nhận vào chương trình quản lý rèn luyện đoàn viên, sinh viên bằng mã vạch.

- Các chiến sĩ tham gia tích cực sẽ được xét công nhận danh hiệu chiến sĩ giỏi của Hội Sinh viên TP.HCM, được xét khen thưởng giấy khen cấp xã, huyện, tỉnh đối với mặt trận Bình Phước và Bình Chánh; giấy khen Đoàn trường, Hội Sinh viên TP.HCM đối với mặt trận TP.HCM.

VI. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

Bước 1. Sinh viên tải mẫu đăng ký tại website: www.youth.ueh.edu.vn  và đồng thời phải đăng ký trực tuyến: Tại đây

a. Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh:

     - Đăng ký đội hình thường trực tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 01/TN-ĐK-TTBC

     - Đăng ký đội hình chuyên mái ấm tại TP. Hồ Chí Minh: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 02/TN-ĐK-CMA 

- Đăng ký đội hình chuyên Tin học: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 03/TN-ĐK-TTTHTP 

- Đăng ký đội hình chuyên Anh văn tại TP. Hồ Chí Minh: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 04/TN-ĐK-AV

- Đăng ký đội hình chuyên Võ thuật tại TP. Hồ Chí Minh: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 05/TN-ĐK-VT

b. Mặt trận tỉnh Bình Phước:

- Đăng ký đội hình thường trực cấp xã: Điền đầy đủ thông tin Mẫu 07/TN-ĐK-TTBP

- Đăng ký đội hình chuyên Tin học: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 08/TN-ĐK-TTTHBP

- Đăng ký đội hình chuyên Tuyên truyền Sức khỏe sinh sản – Bảo vệ môi trường: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 09/TN-ĐK-CTT

- Đăng ký đội hình chuyên Pháp luật: Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 10/TN-ĐK-PL

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký: trực tiếp tại VP Đoàn TN - Hội SV trường, phòng B.109 - 279 NTP Q.10. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 08/05/2017 đến hết 16h00 ngày 26/05/2017.

Bước 3. Đoàn - Hội các đơn vị tiến hành tổng hợp, xét chọn sơ bộ. Nộp danh sách chiến sĩ được tuyển chọn sơ bộ và toàn bộ danh sách không được chọn về VP Đoàn TN – Hội SV trường theo Mẫu 01/TN-DS-PV chậm nhất ngày 28/05/2017.

Bước 4. Ngày 29/05/2017, Ban Chỉ huy cấp trường thông báo trên website Đoàn – Hội trường danh sách các chiến sĩ tham gia buổi phỏng vấn:

Thời gian phỏng vấn đối với tất cả các đội hình: 30/05/2017

Bước 5. Ban Chỉ huy cấp trường thông báo trên website Đoàn – Hội danh sách chính thức được chọn tham gia chặng 1 của chiến dịch vào ngày 02/06/2017.

Bước 6. Sinh viên xác nhận tham gia chiến dịch và đóng góp kinh phí từ ngày 12/06 đến ngày 16/06/2017 tại VP Đoàn TN - Hội SV trường, Phòng B.109 - 279 NTP, P.5 Q.10

VII. TẬP HUẤN CHIẾN SĨ

Đối với tất cả chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN SVKT 2017:

- Lần 1 vào lúc 07h30 Chủ nhật, ngày 11/06/2017 tại hội trường A1.16 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3

- Lần 2 vào lúc 13h30 Thứ bảy, ngày 24/06/2017 tại hội trường A1.16 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3

Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến toàn thể đoàn viên, hội viên, sinh viên trường về Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2017. Đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội triển khai nội dung thông báo này đến tất cả đoàn viên, hội viên, sinh viên của trường.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại VP Đoàn TN – Hội SV trường và các Khoa/KTX/Viện. Email: youth@ueh.edu.vnĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , website: www.youth.ueh.edu.vn.

                                                       TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

                                                                  CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

                                                                            (đã ký)

 

                                                                    Dương Minh Mẫn

                                                                  Bí thư Đoàn trường

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
  Thực tập sinh tiềm năng - Công ty Bảo Việt Nhân thọ
  TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
  KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
  TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
  TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
  Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính công Nhiệm kỳ 2017 – 2020
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường