Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 20.08.2017 03:11
KH Tập huấn cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên năm 2017
08.04.2017 15:39

Xem hình
- Thời gian:
+ Buổi 1: Từ 7h30 đến 11h30, chủ nhật ngày 16/4/2017
+ Buổi 2: Từ 13h30 đến 16h30, chủ nhật ngày 16/4/2017

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

--------------

Số: 51/KH-ĐHKT-HSV

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tập huấn cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác Tổ chức – Xây dựng

Hội Sinh viên năm 2017

------------

       I.            MỤC TIÊU – YÊU CẦU:

1.      Mục tiêu.

-        Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

-        Giới thiệu cơ bản về kỹ năng nắm bắt tâm lý sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ về tư duy mới trong công tác Hội và phong trào Sinh viên.

-        Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Hội chuẩn bị nguồn nhân sự có chuyên môn bền vững cho các cơ sở Hội trực thuộc;

-        Mỗi cán bộ Hội sau khi được tập huấn phải chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.

2.      Yêu cầu.

-        Nội dung tập huấn sát thực, được xây dựng cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu thực tế công tác Hội của trường;

-        Tập huấn đúng đối tượng, tất cả các cơ sở Hội tham gia một cách nghiêm túc và có hướng áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại đơn vị;

-        Tổ chức lớp tập huấn quy củ, phương pháp mới kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có sự tương tác của các bên tham gia, có phương pháp kiểm tra, đánh giá mức độ sau khi hoàn hành các chuyên đề tập huấn.

   II.            THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG:

-         Thời gian:

+ Buổi 1: Từ 7h30 đến 11h30, chủ nhật ngày 16/4/2017

+ Buổi 2: Từ 13h30 đến 16h30, chủ nhật ngày 16/4/2017

-         Đối tượng:

 Cán bộ tham gia do đơn vị đăng ký, cụ thể:

+       Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra HSV trường: bắt buộc

+       Ban chuyên môn: 03 người.

+       Đối với LCH SV: 05-08 người, trong đó BCH LCH (03-04 người, tối thiểu 01 thường trực), BĐH/BCN CLB/Đ/N (02 người), BCH chi hội (01-02 người)

+       Đối với CLB/Đ/N cấp trường: BĐH/BCN (03-05 người)

Lưu ý:

-         Các chuyên đề bắt buộc phải có thường trực phụ trách mảng Tổ chức.

-         Cán bộ tham gia tập huẩn (phụ trách mảng Tổ chức – Xây dựng) là cán bộ nắm chính công tác Đại hội – Hội nghị của cơ sở trong thời gian tới.

-         Cán bộ đăng ký bắt buộc tham gia cả 2 buổi.

III.            NỘI DUNG CHI TIẾT:

1.      Tập huấn

Buổi

Chuyên đề

Nội dung báo cáo

Thời gian

1

Tổng quan công tác Tổ chức – Xây dựng HSV

-         Báo cáo tổng quan về công tác tổ chức.

-         Công tác tổ chức xây dựng Hội tại từng cơ sở.

16/4/2017

Công tác văn phòng và công tác Tổ chức – Xây dựng HSV

-         Công tác về tổ chức Đại hội – Hội nghị

-         Training báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua.

-         Giới thiệu mô hình quản lý nhân sự.

-         Công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức Hội

-         Công tác thông tin trong hệ thống tổ chức Hội.

-         Công tác lưu trữ văn bản.

-         Chương trình công tác năm, chương trình hoạt động của HSV trường.

-         Ứng dụng những công nghệ thông tin cơ bản trong công tác văn phòng và công tác tổ chức

-         Các lưu ý và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các thủ tục văn bản liên quan công tác văn phòng.

2

Hoạch định nhân sự

 

-         Hoạch định nhân sự là gì?

-         Vì sao phải hoạch định và quy hoạch nhân sự

-         Vai trò của người lãnh đạo trong tổ chức

-         Phương pháp để làm tốt công tác hoạch định nhân sự trong công tác Hội và phong trào Sinh viên trong môi trường học chế tín chỉ 

16/4/2017

 

Sinh viên trong xu thế hội nhập

-         Sinh viên trong quá trình hội nhập.

-         Sinh viên đang cần gì và mong muốn gì.

-         Định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên trong xu thế hội nhập.

Kỹ năng nắm bắt dư luận, tâm lý và tập hợp sinh viên trong thời kỳ mới

-         Vai trò của công tác nắm bắt tâm lý sinh viên

-         Làm thế nào để tiếp cận gần hơn với sinh viên và nắm bắt tâm lý sinh viên.

Tiếp nhận chia sẻ của các anh chị cựu (Nếu có)

2.      Kiểm tra kết quả và bài thu hoạch

Để đánh giá kết quả tập huấn Ban Tổ chức – Xây dựng Hội tổ chức thực hiện bài thu hoạch theo nội dung và hình thức như sau:

a.      Bài thu hoạch đối với chương trình tập huấn cấp trường

-         Nội dung: chuyên đề 1.

-         Hình thức: làm bài thu hoạch trắc nghiệm và tự luận ngay sau buổi tập huấn.

b.      Bài thu hoạch đối với chương trình tập huấn cấp khoa, CLB/Đ/N

-         Nội dung: chuyên đề 1

-         Hình thức:

+        Mỗi đơn vị cơ sở Hội sẽ tiến hành tổ chức tập huấn nội dung chuyên đề 1 cho cán bộ của cấp cơ sở của mình (muộn nhất là ngày 23/4/2017)

+        Sau đó, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sẽ tiến hành tổ chức làm bài thu hoạch riêng cho từng đơn vị cho tất cả các cán bộ, bao gồm cán bộ được cơ sở tập huấn cấp trường và cán bộ được tập huấn tại cấp cơ sở.

-         Đánh giá:

+        Cán bộ được cấp giấy chứng nhận là cán bộ đã tham gia lớp tập huấn cấp trường

+        Điều kiện:

§  Tổng số cán bộ có kết quả bài thu hoạch “Đạt’ chiếm từ 50% trở lên trên tổng số cán bộ làm bài thu hoạch tại đơn vị.

§  Bài thu hoạch cá nhân phải có kết quả Đạt

§  Tham gia đầy đủ 2 buổi.

 IV.            THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Phó Chủ tịch HSV trường

Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

Trưởng ban

Đ/c Lê Tuấn Hà

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Phó ban

Đ/c Hồ Thuỳ Dung

Phó Ban Kiểm tra HSV trường

Phó ban

Đ/c Lê Thanh Thông

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Hải

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Trương Kiều Diễm Khôi

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Phạm Ngọc Minh Thuý

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Lưu Ngọc Hiếu

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Võ Thị Tình

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Trần Thị Mĩ Trang

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Võ Trần Hằng Ni

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Bùi Lê Thanh Tú

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Đ/c Huỳnh Thảo Nguyên

Thành viên Ban TCXD Hội

Thành viên

Cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức – Xây dựng Hội đồng là ban tổ chức

    V.             TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-        Tháng 3/2017: Xây dựng đề án tập huấn.

-        25/3/2017 – 28/3/2017:            Trình Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

-        6/4/2017: Ban hành kế hoạch tập huấn.

-        30/3/2017 – 11/4/2017:            Nhận danh sách đăng ký tập huấn.

-        16/4/2017: Khai giảng và tập huấn.

-        23/4/2017 – 29/4/2017:            Thực hiện bài thu hoạch.  

 

 

 

 

Nơi nhận:

Các cơ sở Hội;

Website Đoàn – Hội;

-  Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

P. CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hồ Thị Huỳnh Na

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Luật
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Quản trị


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và...

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4760)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường