Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp 17.08.2017 20:17
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019)
22.03.2017 11:00

- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 11/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Kinh tế ngày 28/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:112 -QĐ/ĐHKT-ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu

Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019)

______________

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

-         Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

-         Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 11/02/2017;

-         Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Kinh tế ngày 28/02/2017;

-         Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công nhận danh sách Ban chấp hành Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019) gồm các đồng chí có tên sau:

       1.            Nguyễn Kim Đức - Giảng viên

       2.            Mai Thị Hương Giang - AE002 K42

       3.            Nguyễn Trung Hậu - NS002 K41

       4.            Văn Viết Hùng - DT001 K40

       5.            Nguyễn Đức Huy - BS001 K41

       6.            Nguyễn Thị Hồng Ngọc - AE002 K42

       7.            Lý Huỳnh Tố Như - TG001 K40

       8.            Trương Quỳnh Như - DT002  K40

       9.            Viên Minh Quang - TG001 K41

  10.            Đào Duy Thắng - AG001 K42

  11.            Phạm Minh Thuận - TG002 K40

  12.            Lê Thị Anh Thư - DT002 K41

  13.            Đoàn Bảo Trân - DT002 – K40

  14.            Phạm Trần Thanh Vy - AE002 K42

  15.            Trần Thị Thanh Xuân - NS002 K41

Điều 2.

Công nhận danh sách Ban Thường vụ Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019) gồm các đồng chí có tên sau:

      1.            Nguyễn Kim Đức - Giảng viên

      2.            Văn Viết Hùng - DT001 K40

      3.            Trương Quỳnh Như - DT002 K40

      4.            Phạm Minh Thuận - TG002 K40

      5.            Trần Thị Thanh Xuân - NS002 K41

Điều 3.

Công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019) như sau:

      1.            Đồng chí Nguyễn Kim Đức đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019).

      2.            Đồng chí Văn Viết Hùng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 – 2019).

      3.            Đồng chí Trương Quỳnh Như đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ X (2017 - 2019).

Điều 4.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Đoàn Khoa Kinh tế và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

           

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Đoàn khoa KT;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu : VT-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Phan Ngọc Anh

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIX (2017 - 2019)
  TB V/v điều chỉnh thời gian nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016-2017
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành
  TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu
  TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN...

- Căn cứ vào điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào nghị...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4632)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường