Trang chính
 
Tin tức » 22.08.2017 15:59
KH Tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện lần thứ 38 “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng”
19.03.2017 11:41

Xem hình
Hiến máu tình nguyện là được biết đến như một hành động giàu tính nhân văn, một nghĩa cử cứu người cao đẹp, tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM đó còn là một cách thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập, thông qua quỹ học bổng Điểm sáng tương lai. Nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua và thực hiện Phương hướng hoạt động Hội sinh viên trường nhiệm kỳ X đã đề ra, Ban Thư ký Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng” lần 1 năm học 2017 với nội dung như sau

HỘI SV VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

                     --------------------

              Số :  50 /KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03  năm 2017

                                   

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện lần thứ 38

 “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng” 

-------------------------------------

 

Hiến máu tình nguyện là được biết đến như một hành động giàu tính nhân văn, một nghĩa cử cứu người cao đẹp, tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM đó còn là một cách thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập, thông qua quỹ học bổng Điểm sáng tương lai. Nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua và thực hiện Phương hướng hoạt động Hội sinh viên trường nhiệm kỳ X đã đề ra, Ban Thư ký Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện “Mỗi đơn vị máu là một tấm lòng” lần 1 năm học 2017 với nội dung như sau :

       I.       MỤC ĐÍCH –Ý NGHĨA :

-          Góp phần giáo dục ý thức cộng đồng, khơi dậy tinh thần  biết sống vì mọi người, thực hiện lối sống đẹp trong sinh viên.

-          Là một trong những căn cứ để đánh giá “Sinh viên 5 tốt”, tham gia đánh giá kết quả rèn luyện SV, đánh giá đoàn viên – hội viên theo hệ thống mã vạch.

-          Là một trong những hoạt động tình nguyện nhằm gây quỹ học bổng cho các bạn sinh viên học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là học bổng “Điểm sáng tương lai”.

 

   II.            THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

1.      Thời gian:

-         Đợt 1: Từ 06h00 – 10h00 ngày 20/03/2017 – 21/03/2017

-         Đợt 2: Từ 06h00 – 10h00 ngày 27/03/2017

2.      Địa điểm:

-         Đợt 1: Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 03, TP. HCM

Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM

-         Đợt 2: Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 03, TP. HCM

Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM

3.      Đối tượng: Toàn thể Sinh viên ĐHCQ trường Đại học Kinh Tế TP. HCM

 

III.            NỘI DUNG:

-          Các bạn Sinh viên sau khi khám sức khỏe sẽ lần lượt được các bác sỹ hướng dẫn, hỗ trợ tham gia hiến máu tình nguyện vì nghĩa cử cao đẹp

-          Mỗi ca hiến máu sẽ đóng góp 80.000đ vào quỹ học bổng “Điểm sáng tương lai”

-          Mỗi bạn Sinh viên tham gia Hiến máu sẽ được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu, được 1 phần ăn sáng, 1 phần quà, giấy chứng nhận tham gia Hiến máu tình nguyện

 IV.            BIỆN PHÁP TỔ CHỨC :

1.      Nội dung thực hiện :

-          Các cơ sở thành lập Ban tổ chức và tiến hành tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia tuần lễ hiến máu tình nguyện và tổ chức hiến máu theo lịch cụ thể như sau:

 

STT

CƠ SỞ

CƠ SỞ PHỤ TRÁCH

NGÀY TỔ CHỨC

1

A

Liên chi hội SV khoa QT + HTKD

Thứ 2, ngày 20/03/2017

2

B

Liên chi hội SV khoa NH + KET

4

A

Liên chi hội SV khoa KQM+LUẬT

Thứ 3, ngày 21/03/2017

5

B

Liên chi hội SV khoa TC + KT+LLCT

7

A

Liên chi hội SV khoa TTK+KTX 135THĐ

Thứ 2, ngày 27/03/2017

8

E

Liên chi hội SV khoa TCC+KTX 43-45 NCT

 -          Mọi công tác tuyên truyền và vận động sinh viên tham gia hiến máu đều do các đơn vị tổ chức hiến máu thực hiện, Hội sinh viên trường sẽ hỗ trợ thêm tài liệu tuyên truyền, thông báo chung về tuần lễ hiến máu tình nguyện của trường.

-          Đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện phải nắm được các thông tin của người hiến máu về tên, lớp, khoa, MSSV, số lần hiến máu… để dễ dàng thực hiện việc phát thẻ hiến máu cho các bạn. Đồng thời ban tổ chức tại các địa điểm tổ chức hiến máu tuyên truyền về đội hiến máu dự bị và nhận đăng kí tham gia đội hiến máu dự bị cho những bạn đủ điều kiện (hiến máu từ 3 lần trở lên).

-          Công tác liên hệ trung tâm Hiến máu tình nguyện thành phố và nhận thẻ hiến máu tại trung tâm do BTK Hội sinh viên trường phụ trách.

2.      Thành Lập Ban Tổ Chức :

1.   Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch HSV trường

Trưởng ban

2.   Đ/c Đinh Thị Thu Thủy

UVTK Hội SV trường

Phó ban TT

3.   Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên

Phó Ban Tình nguyện – HTSV

Phó ban

4.   Đ/c Dương Trần Thảo Vy

TV Ban TN – HTSV

Thành viên

5.   Đ/c Nguyễn Thị Ngân

LCH trưởng LCHSV khoa NH

Thành viên

6.   Đ/c Trần Nữ Thy Luân

LCH trưởng LCHSV khoa Luật

Thành viên

7.   Đ/c Nguyễn Lê Chí Thành

LCH trưởng LCHSV khoa QT

Thành viên

8.   Đ/c Ngô Quốc Bảo

LCH trưởng LCHSV khoa KQM

Thành viên

9.   Đ/c Dương Quốc Anh

LCH trưởng LCHSV khoa TC

Thành viên

10. Đ/c Cao Tuấn Anh

LCH trưởng LCHSV khoa KT

Thành viên

11. Đ/c Võ Thành Long

LCH trưởng LCHSV khoa TCC

Thành viên

12. Đ/c Hoàng Thị Thu Hường

LCH trưởng LCHSV khoa KET

Thành viên

13. Đ/c Giàng Anhh Tú

LCH trưởng LCHSV KTX 43-45

Thành viên

14. Đ/c Nguyễn Thị Quyên

LCH trưởng LCHSV KTX 135

Thành viên

15. Đ/c Phạm Thị Mỹ Tiên

LCH trưởng LCHSV khoa HTKD

Thành viên

16. Đ/c Nguyễn Thị Như Hoa

LCH trưởng LCHSV khoa TTK

Thành viên

17. Đ/c Đoàn Văn Khanh

LCH trưởng LCHSV khoa LLCT

Thànhviên

  

            Cùng các đồng chí phụ trách công tác hiến máu của Liên chi hội sinh viên các khoa, ký túc xá, thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên là thành viên Ban Tổ Chức.

    V.            TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1.   20/02/2017 – 26/02/2017

-       Xây dựng kế hoạch Hiến máu tình nguyện lần thứ 38;

-       Liên hệ trung tâm Hiến máu Nhân đạo

2.   27/02/2017 – 05/03/2017

-      Xin ý kiến BTK HSV trường

3.   06/03/2017 – 12/03/2017

-      Triển khai kế hoạch đến các cơ sở

4.   14/03/2017

-      Họp kiểm tra tiến độ của cơ sở

5.   20/03/2017 – 27/03/2017

-      Hiến máu tình nguyện lần thứ 38

 

 

 

Nơi nhận:

-   Các đơn vị có tên trên;

-   Webside: Đoàn – Hội;

-   Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                               

                                                                                                       

                                                                                                                 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

Khoa Tài chính đồng hành cùng chương trình Siêu...

Thế là một mùa hè tình nguyện đã trôi qua và một năm học mới lại bắt đầu. Nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4846)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường