Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 20.08.2017 03:00
KH Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017
18.03.2017 23:17

Xem hình
- Tạo kênh trao đổi, tiếp nhận, phản hồi thông tin trực tiếp giữa Hội Sinh viên trường với các Liên Chi hội và giữa các Liên Chi hội Sinh viên;
- Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội các khoa/KTX, chi hội, CLB/Đ/N thông qua đó có sự đánh giá, chỉ đạo kịp thời, tạo động lực cho công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý, hỗ trợ Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------

Số: 58/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

                                           

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017

------------

I. MỤC ĐÍCH:

-   Tạo kênh trao đổi, tiếp nhận, phản hồi thông tin trực tiếp giữa Hội Sinh viên trường với các Liên Chi hội và giữa các Liên Chi hội Sinh viên;

-   Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội các khoa/KTX, chi hội, CLB/Đ/N thông qua đó có sự đánh giá, chỉ đạo kịp thời, tạo động lực cho công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý, hỗ trợ Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1.    Thời gian: từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

2.    Địa điểm:

(đính kèm lịch cụ thể của các đơn vị).

III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1.    Nội dung làm việc:

-       Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn của đối với chi hội và CLB/Đội/Nhóm trực thuộc.

-       Phương thức triển khai, tổ chức Phong trào Sinh viên 5 tốt và quản lý Sinh viên 5 tốt của các khoa/KTX:  hướng dẫn, sổ quản lý, kế hoạch hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn.

-       Tình hình đăng ký tham gia Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác tổng hợp và quản lý hồ sơ đăng ký Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác, kế hoạch chuẩn bị tuyên dương và công tác hậu tuyên dương Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác định hướng nhân sự phụ trách Sinh viên 5 tốt năm 2017.

 

 

2.    Nội dung cần chuẩn bị:

-       Hồ sơ về Phong trào Sinh viên 5 tốt gồm : Sổ quản lý Sinh viên 5 tốt, hướng dẫn triển khai Sinh viên 5 tốt cấp khoa, kế hoạch tuyên dương và hậu tuyên dương (nếu có);  hồ sơ khác của đơn vị.

-       Báo cáo tiến độ thực hiện và hỗ trợ Sinh viên 5 tốt, các mô hình giải pháp mới trong công tác triển khai, tuyên truyền, thực hiện.

3.    Chương trình làm việc :

-   Đoàn làm việc giới thiệu thành phần tham dự và đặt yêu cầu nội dung làm việc.

-   Đại diện cơ sở giới thiệu thành phần tham dự của đơn vị mình và trình bày các nội dung yêu cầu của đoàn làm việc (lưu ý: trình bày tóm tắt, ngắn gọn, đủ các ý chính, đúng yêu cầu).

-   Đoàn làm việc trao đổi với các cơ sở.

-   Phát biểu chỉ đạo của Trưởng đoàn.

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1.    Ban tổ chức Phong trào Sinh viên 5 tốt cấp trường – cấp khoa thành lập 03 đoàn làm việc với cơ sở như sau:

Đoàn 1:

-       Đ/c Trần Nhật Hoàng                      Chủ tịch HSV trường                       Trưởng đoàn      

-       Đ/c Hồ Thùy Dung                          Phó Ban Kiểm tra HSV trường       Phó đoàn

-       Đ/c Trần Thị Mĩ Trang                    Thành viên BKT HSV trường        Thư ký

Đoàn 2:

-       Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na                     Phó chủ tịch HSV trường                Trưởng đoàn

                                                            Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

-       Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên      UV BTK HSV trường                       Phó đoàn

-       Đ/c Phạm Ngọc Minh Thúy           Thành viên Ban TCXD Hội            Thư ký

Đoàn 3:

-     Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim          Phó chủ tịch HSV trường                Trưởng đoàn

-   Đ/c Đinh Thị Thu Thủy                    UV BTK HSV trường                       Phó đoàn 

-   Đ/c Dương Bá Dũng                          Thành viên BKT HSV trường        Thư ký

 

 

2.    Thành phần của cơ sở tham dự:

-       Liên trưởng Liên Chi hội Sinh viên khoa/KTX;  

-       Thường trực phụ trách công tác Phong trào Sinh viên 5 tốt

-       Phụ trách chính Sinh viên 5 tốt, 1 CTV phụ trách Sinh viên 5 tốt

-       Đại diện mỗi khóa 40, 41, 42 ít nhất 01 Chi hội trưởng

-       01 sinh viên thuộc khoa (không giữ chức vụ trong BCH LCH SV khoa, BCH Đoàn khoa). (danh sách phân bổ đính kèm)

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1.

Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV trường

Trưởng ban

2.

Hồ Thị Huỳnh Na

Phó Chủ tịch Hội SV trường   Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

Phó ban

3.

Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó ban

4.

Đinh Thị Thu Thủy

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

5.

Nguyễn Hồng Tố Nguyên

UV BTK HSV trường

Thành viên

6.

Hồ Thùy Dung

Phó Ban Kiểm tra Hội SV trường

Thành viên

7.

Dương Bá Dũng

Thành viên Ban Kiểm tra HSV trường

Thành viên

8.

Trần Thị Mĩ Trang

Thành viên Ban Kiểm tra HSV trường

Thành viên

* Cùng các đồng chí là thành viên Ban chuyên môn phụ trách mảng TN - HTSV, thường trực các cơ sở Hội.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 23/02  09/03/2017       : Xây dựng kế hoạch, trình Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

- 10/03/2017                     : Triển khai kế hoạch đến cơ sở.

- 20/03 – 23/03/2017        : Đoàn làm việc tiến hành gặp gỡ, trao đổi với cơ sở

- 24/03/2017                     : Họp các đoàn làm việc thống nhất nhận xét.

 

 

 

 

Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt là nội dung quan trọng, Ban Thư ký HSV trường, Ban Kiểm tra HSV trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX nghiêm túc thực hiện. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Hồ Thùy Dung – Phó Ban Kiểm tra HSV trường (0978148387).

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Hội trực thuộc;

- Thành viên các tổ kiểm tra;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Courier New"; panose-1:2 7 3 9 2 2 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page WordSection1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:72.0pt 54.0pt 72.0pt 54.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:462356735; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-996482726 -766594658 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:normal;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1 {mso-list-id:811142320; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-309547626 -766594658 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:normal;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:126.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l1:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:234.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l1:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:342.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l1:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:378.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2 {mso-list-id:1095596692; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1788411926 -766594658 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:normal;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l2:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l2:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l2:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l3 {mso-list-id:1182745967; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-261826338 -501813770 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l4 {mso-list-id:1523350161; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-454924244 2133991352 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l4:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l4:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l5 {mso-list-id:1766489370; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1220718132 2133991352 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l5:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l5:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l6 {mso-list-id:2011251691; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1722720038 -766594658 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:normal;} @list l6:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:126.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l6:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l6:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l6:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:234.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l6:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l6:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l6:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:342.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New";} @list l6:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:378.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

LỊCH LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN KIỂM TRA VỚI LIÊN CHI HỘI

(Đính kèm kế hoạch số 58 /KH – ĐHKT – HSV  ngày 13/02/2017của Ban Thư ký HSV trường )

Lưu ý: Mỗi đơn vị tự chuẩn bị phòng vào ngày kiểm tra.

 

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐOÀN LÀM VIỆC

Khoa Luật

23/3/2017 lúc 11h30

B116

Đoàn 2

Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing

23/3/2017 lúc 11h30

B616

Đoàn 1

Khoa Tài chính công

24/3/2017 lúc 11h30

B215

Đoàn 1

Khoa Toán-Thống kê

23/3/2017 lúc 11h 30

B417

Đoàn 3

Khoa Kinh Tế

22/3/2017 lúc 11h30

B212

Đoàn 3

Khoa Quản trị

29/3/2017lúc 11h30

B412

Đoàn 3

Khoa Tài Chính

22/3/2017 lúc 11h30

B415

Đoàn 2

Khoa Kế Toán

24/3/2017 lúc 11h30

B612

Đoàn 2

Khoa Ngân hàng

24/3/2017 lúc 11h30

B313

Đoàn 3

KTX135 THĐ

22/03/2017 lúc 11h30

Phòng LCH, lầu 9, KTX135

Đoàn 1

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh doanh

29/3/2017 lúc 11h00

B315

Đoàn 1

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Luật
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Quản trị


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và...

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4760)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường