Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 21.08.2017 01:54
KH Kết nạp Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
13.03.2017 18:29

Xem hình
- Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
- Công tác tuyên truyền phải được chú trọng sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển hội viên trên tinh thần tự nguyện.
- Đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội Sinh viên trường.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-------------

Số: 49/KH-ĐHKT-HSV

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng  03  năm 2017

 

KH Kết nạp Hội viên

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM

--------------

I.   MUC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.  Mục đích

-     Thông báo đến các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

-     Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm học.

2.  Yêu cầu

-     Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

-     Công tác tuyên truyền phải được chú trọng sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển hội viên trên tinh thần tự nguyện.

-     Đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội Sinh viên trường.

II.               QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.      Tuyên truyền và lập danh sách

v Bước 1: Gửi thông báo đến Liên Chi hội, Chi hội lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các đợt hoạt động lớn, các cuộc vận động của Hội, các phong trào tập hợp sinh viên . . . Khuyến khích các hoạt động mới, sáng tạo, chú trọng đến bề sâu của hoạt động tuyên truyền như công tác tổ chức hội trại kết hợp phát triển Hội viên.

Đặc biệt lưu ý, cần phổ biến lợi ích của việc trở thành Hội viên: cần thiết cho việc xin học bổng, sinh viên 5 tốt, trở thành thành viên chính thức của các Clb/Đội/Nhóm cấp trường,...

LCH nộp lại Báo cáo kế hoạch tuyên truyền ( bao gồm: thời gian, địa điểm, nội dung, thông tin, ...) trong vòng một tuần sau khi nhận được thông báo này

Lập một file google drive để các LCH đăng kí lịch tuyên truyền, sẽ có những buổi kiểm tra đột ngột nhằm khảo sát tiến độ hoaatj động cũng như kiểm tra LCH có đảm bảo nội dung đã được đề ra hay không.

v Bước 2: Ban Chấp hành Liên Chi hội tổng hợp toàn bộ danh sách sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tại các Chi hội trực thuộc, nộp báo cáo lên Hội Sinh viên trường gồm danh sách sinh viên xin gia nhập và công văn đề nghị chuẩn y kết nạp hội viên mới của Liên Chi hội và danh sách xin cấp lại thẻ.(yêu cầu gởi kèm file danh sách về địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc qua email mangtochuchsv@ueh.edu.vn) một tuần sau khi nộp báo cáo

Báo cáo lí do vẫn còn những người không đăng kí

2.      Nhận thẻ

-         Tạo file ecxel để các đơn vị đăng kí nhận thẻ, bao gồm: đơn vị, số lượng thẻ nhận, ngày nhận, kí xác nhận.

-         Chỉ phát thẻ một lần và phát đúng số lượng theo danh sách đã đăng kí, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo và có đủ thẻ hỏng, và chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.

-         Yêu cầu hoàn thành trong vòng 1 tuần sau deadline nộp danh sách

3.      Đóng mộc

-         Tạo file drive để các LCH đăng kí thời gian đi đóng mộc

-         Thực hiện trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận thẻ

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

1. Chào cờ, quốc ca, Bài ca Hội Sinh viên Việt Nam

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Công bố quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên và danh sách Hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ Hội viên

4. Đại diện Hội viên mới và đại biểu phát biểu.

5. Bế mạc, chào cờ

(Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động Chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm như đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động tập huấn.. địa điểm không cố định, có thể tổ chức nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng...)

-     Trang trí: cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên, có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI”

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

v Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy

v Thời gian: Từ ngày 08/03 đến ngày 31/03 năm 2017

-     Từ ngày 08/03 – 16/03: Triển khai tuyên truyền đợt 1 và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp; kết thúc nhận hồ sơ phát triển Hội viên mới đợt 1

-     Từ ngày 19/03 – 21/03: Hoàn thành chỉnh sửa hồ sơ (nếu có).

-     Từ 22/03 – 31/03: Tiến hành tổ chức; tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên đợt 1.

Lưu ý: Các Liên Chi Hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

 

Nơi nhận:

-          BTK HSV trường;

-          Cơ sở Hội;

-          Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Luật
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Quản trị


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4779)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường