Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 21.08.2017 01:53
HD V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ 2016 – 2017
11.03.2017 17:04

Xem hình
Thực hiện theo tinh thần Thông báo số 47/TB-ĐHKT-HSV ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về việc tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2016 – 2017, nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp chi hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hướng dẫn các LCH SV khoa/KTX, CLB-Đ-N tiến hành tổ chức Hội nghị, bao gồm những nội dung sau đây:

TẢI FILE TẠI ĐÂY


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------

Số: 48 /HD-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

Nhiệm kỳ 2016 – 2017

-------------------------

Thực hiện theo tinh thần Thông báo số 47/TB-ĐHKT-HSV ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về việc tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2016 – 2017, nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp chi hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hướng dẫn các LCH SV khoa/KTX, CLB-Đ-N tiến hành tổ chức Hội nghị, bao gồm những nội dung sau đây:

I.       NỘI DUNG THỰC HIỆN HỘI NGHỊ

1.      Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành LCH SV các khoa/KTX, CLB-Đ-N

Dựa trên tình hình thực tế, để đảm bảo tính kế thừa, tăng cường rèn luyện phẩm chất, tạo điều kiện cho cán bộ Hội khóa sau phát huy khả năng, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu LCH SV các khoa/KTX, CLB-Đ-N tiến hành kiện toàn tất cả các vị trí K39 và K41 chuyển chuyên ngành bằng các nhân sự K40, K41, K42 trực thuộc khoa. Đối với những trường hợp đặc biệt, phải xin ý kiến Ban Thư ký.

II.   QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1.      Yêu cầu đại biểu tham dự Hội nghị (đối với đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu)

a.      Thành phần đại biểu

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả của Hội nghị và đúng theo nguyên tắc tổ chức Hội nghị, BTK LCH SV các khoa/KTX, CLB-Đ-N triệu tập các thành phần sau:

Đối với LCH SV khoa:

-         Đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành đương nhiệm.

-         Đại biểu hiệp thương là đại diện các chi hội, CLB-Đ-N  trực thuộc khoa được chi hội, CLB-Đ-N hiệp thương chọn cử theo phân bổ số lượng của LCH SV khoa.

-         Đại biểu chỉ định là các đại biểu được giới thiệu hiệp thương tham dự Hội nghị, có uy tín và ảnh hưởng tích cực đến công tác Hội và phong trào sinh viên; là sinh viên tiêu biểu tại khoa/KTX, CLB-Đ-N. Đại biểu được chỉ định không quá 5% số lượng đại biểu Hội nghị.

Đối với CLB-Đ-N:

-         Đại biểu đương nhiên là Ban chủ nhiệm, Ban điều hành đương nhiệm.

-         Đại biểu được triệu tập là thành viên/đội viên CLB-Đ-N được Ban chủ nhiệm/Ban điều hành triệu tập.

Hội nghị đại biểu chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự. Khi hiệp thương bầu cử đại biểu phải có quá nửa (1/2) số người có mặt tán thành thì người được đề cử, ứng cử mới trúng cử.

b.      Số lượng đại biểu

Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị cần xem xét kỹ để quyết định số lượng đại biểu trên cơ sở ít hơn và bằng tối thiểu 50% số lượng đại biểu triệu tập trong Đại hội đại biểu cùng nhiệm kỳ.

2.      Quy trình tổ chức Hội nghị

2.1 Bước 1: Xây dựng và trình hồ sơ Hội nghị về Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

-  Kế hoạch tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự.

-  Hồ sơ Hội nghị kiện toàn nhân sự, bao gồm:

+ Chương trình Hội nghị.

+ Báo cáo kết công tác Hội và phong trào sinh viên nửa nhiệm kỳ vừa qua (nếu có).

+ Tờ trình thay đổi nhân sự (theo mẫu).

+ Đề án nhân sự đầu nhiệm kỳ.

+ Danh sách trích ngang BCH cũ và BCH dự kiến nửa nhiệm kỳ tới (theo mẫu).

2.2 Bước 2: Tiến hành họp liên tịch với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường dựa vào thời gian, nội dung kế hoạch đã được BTK HSV trường thông qua (đối với trường hợp thay đổi vị trí thường trực)

Thành phần tham dự họp Liên tịch bao gồm:

Đại diện Chi y – Ban chủ nhiệm khoa

Ban Thường vụ Đoàn khoa.

Đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Ban Thư ký LCH SV khoa/Ban chủ nhiệm, Ban điều hành CLB-Đ-N đương nhiệm.

Lưu ý : không có sự trùng lặp thành phần tham dự Liên tịch. Ví dụ: nhân sự vừa thuộc Ban Thường vụ Đoàn khoa, vừa thuộc Ban thư ký LCH SV khoa thì chỉ tham gia với tư cách Ban Thư ký LCH SV khoa.

2.3 Bước 3: Tổ chức Hội nghị

Chương trình Hội nghị đại biểu:

-   Chào cờ: Hát quốc ca; Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam.

-   Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-   Hiệp thương bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

-   Báo cáo kết quả tư cách đại biểu.

-   Công bố và hiệp thương thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Hội nghị. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

-   Đoàn chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Hội nghị.

-   Công bố chương trình Hội nghị, quy chế làm việc tại Hội nghị.

-   Trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên nửa nhiệm kỳ vừa qua (nếu có).

-   Trình bày tình hình nhân sự (tờ trình), đề án nhân sự.

-   Hiệp thương nhân sự rời khỏi BCH.

-   Hiệp thương nhân sự mới tham gia vào BCH.

-   BCH sau kiện toàn ra mắt toàn thể Hội nghị, phát biểu (nếu có).

-   Chia tay các đồng chí rời khỏi BCH (nếu có).

-   Phát biểu chỉ đạo của Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa (nếu có).

-   Tổng kết và bế mạc Hội nghị.

-   Chào cờ.

2.4 Bước 4: Hồ sơ sau Hội nghị

Sau Hội nghị, đơn vị gửi file văn bản và văn bản giấy của Hội nghị cho Ban Thư ký Hội Sinh viên trường bao gồm:

-   Hồ sơ sau Hội nghị phục vụ công tác kiện toàn nhân sự:

+  Biên bản Hội nghị (theo mẫu).

+  Công văn đề nghị công nhận kết quả Hội nghị (theo mẫu).

+  Danh sách trích ngang BCH sau kiện toàn (theo mẫu).

+ Danh bạ BCH mới với đầy đủ thông tin liên lạc theo mẫu danh bạ.

III.      Tiến độ thực hiện:

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác Hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở đồng loạt tiến hành tổ chức Hội nghị từ 10/3 – 09/4/2017.

-         Hồ sơ trước Hội nghị gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc email mangtochuchsv@gmail.com ít nhất 05 ngày trước khi diễn ra Hội nghị hoặc ít nhất 07 ngày trước khi liên tịch.

-         Hồ sơ sau Hội nghị gửi về email mangtochuchsv@gmail.com tối đa 03 ngày sau khi diễn ra Hội nghị. Chỉ gửi văn bản giấy về văn phòng Đoàn – Hội B109 sau khi nhận được email phản hồi từ Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Thị Mĩ Trang – Thành viên Ban Tổ chức – xây dựng Hội Sinh viên trường, SĐT: 0968955926.

Trên đây là những nội dung vô cùng quan trọng, đề nghị các cơ sở Hội nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    Các cơ sở Hội trực thuộc;

-    Ban TC-XD Hội;

-    Website Đoàn – Hội;

-    Lưu: VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  HD Quy trình tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường
  QĐ V/v thành lập các chi hội khóa 42 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý
  Phân công Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2017 - 2018
  TB V/v giới thiệu chữ ký của Thường trực Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ X (2015 – 2018)
  QĐ chuẩn y kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2015-2018)
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Tài chính công
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lý luận chính trị
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Luật
  QĐ V/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam khoa Quản trị


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4779)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường