Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 21.08.2017 02:02
TB v/v tổ chức Đại hội – Hội nghị các cơ sở Đoàn tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019
13.01.2017 18:34

Căn cứ vào chương trình công tác năm và Kế hoạch số 200-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 28/09/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH  ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 242-TB/ĐHKT-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội – Hội nghị các cơ sở Đoàn

tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019

---------------------

Căn cứ vào chương trình công tác năm và Kế hoạch số 200-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 28/09/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn tổ chức công tác Đại hội, hội nghị theo các nội dung sau:

1/ ĐỐI VỚI ĐOÀN KHOA – VIỆN, CHI ĐOÀN CBVC KHỐI QUẢN LÝ:

- Đồng loạt tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới đối với các Đoàn khoa/Viện và bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn trường theo đúng cơ cấu của đơn vị được phân bổ theo đề án phân bổ đại biểu của Đoàn trường (ban hành sau).

            - Đối với chi đoàn CBVC khối quản lý tiến hành Đại hội chi đoàn và bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn trường.

2/ ĐỐI VỚI CLB/ĐỘI/NHÓM TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG:

- Tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới đối với: CLB Chuyện to nhỏ, Đội SISE; Nhóm Diễn đàn sinh viên kinh tế và bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường.

- Hội nghị đại biểu và bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường đối với các đơn vị: CLB Lý luận trẻ.

3/ ỚNG DẪN ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐOÀN CƠ SỞ: (www.youth.ueh.edu.vn mục “Sổ tay Đoàn – Hội”, “Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị Đoàn các cấp”)

- Nội dung Đại hội:

            + Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2017.

            + Đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới .

            + Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành.

            + Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2014 – 2017 (nếu có).

            + Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

           + Bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường nhiệm kì XIX (2017 – 2019) theo đề án phân bổ đại biểu của Đoàn trường (ban hành sau).

- Nội dung hội nghị: 

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm học 2016, triển khai chương trình công tác năm học 2017 và thảo luận giải pháp thực hiện.

+ Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019 theo thành phần và số lượng theo đề án phân bổ đại biểu của Đoàn trường (ban hành sau).

+ Tổ chức trao giấy khen các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm học 2016 (nếu có).

4/ CÁC VĂN BẢN NỘP SAU ĐẠI HỘI – HỘI NGHỊ:

-  Đối với Đoàn khoa, Viện, chi đoàn CBVC khối quản lý:

+ Danh sách đại biểu và lý lịch đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường;

+ Biên bản Đại hội;

+ Công văn đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội có xác nhận của chi ủy khoa/Viện (nếu có);

+ Lý lịch trích ngang của BCH Đoàn khoa/Viện đương nhiệm.

            -  Đối với CLB, đội nhóm trực thuộc:

+ Danh sách đại biểu và lý lịch đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường;

+ Biên bản Đại hội hoăc biên bản hội nghị đại biểu câu lạc b, đội nhóm;

+ Công văn đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội, kiện toàn nhân sự Ban điều hành, Ban Chủ nhiệm (nếu có);

+ Lý lịch trích ngang của Ban điều hành, Ban Chủ nhiệm đương nhiệm.

5/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

+ Từ ngày 10/01 - 13/01/2017: 

Đoàn trường triển khai thông báo, hướng dẫn cho cơ sở.

+ Ngày 15/01/2017: 

Các đơn vị hoàn thành:

- Kế hoạch Đại hội, Hội nghị;

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới;

- Đề án phân bổ đại biểu;

- Danh sách ứng viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Hồ sơ gửi về mail: bantochuc@ueh.edu.vn.

+ Ngày 15/01/2017: 

Hoàn tất đăng ký lịch liên tịch giữa BTV Đoàn trường, chi ủy và BTV Đoàn khoa, đăng ký TẠI ĐÂY. 

+ Từ ngày 16/01 – 20/01/2017:

Hoàn tất công tác liên tịch.

+ Từ ngày 21/01 – 08/02/2017:

Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội các đơn vị.

+ Từ ngày 09/02 – 19/02/2017:

Hoàn tất công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị.

+ 16h00 ngày 23/02/2017:

Hạn chót các đơn vị gửi hồ sơ chuẩn y kết quả đại hội theo mục 4 thông báo này.

-  File mềm gửi về mail: bantochuc@ueh.edu.vn 

-  File giấy gửi về văn phòng Đoàn trường: B1.09.

 

Đây là những nội dung quan trọng trong công tác Đại hội, hội nghị các cơ sở Đoàn nhằm tiến tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019), Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này và đảm bảo tiến độ chung.

  

 

Nơi nhận: 

-  Đảng uỷ

-   Chi uỷ các khoa

-   Các cơ sở Đoàn;

-   Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XI (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4779)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường