Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 20.08.2017 03:08
TB thực hiện báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Hội và đánh giá thành viên CLB/Đ/N hoạt động tích cực HK Cuối 2016
08.12.2016 10:21

Xem hình
Nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong học kỳ cuối năm học 2016, qua đó sơ kết và làm cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội trong năm học 2016; phát hiện để nhân rộng các mô hình giải pháp hay, sáng tạo. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các LCH SV khoa/KTX, Ban điều hành/Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường thực hiện các nội dung sau

(MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ CUỐI NĂM 2016)

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-------------------

Số :  37/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên,

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Hội và đánh giá

thành viên CLB/Đ/N hoạt động tích cực

Học kỳ cuối năm học 2016

---------------

Nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong học kỳ cuối năm học 2016, qua đó sơ kết và làm cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội trong năm học 2016; phát hiện để nhân rộng các mô hình giải pháp hay, sáng tạo. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các LCH SV khoa/KTX, Ban điều hành/Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường thực hiện các nội dung sau:

I.     NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.      Thực hiện báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ cuối năm học 2016 (từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016): 

            - Báo cáo sơ kết học kỳ cuối:

                  + LCH SV khoa/KTX báo cáo theo một phong trào “Sinh viên 5 tốt” và một chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” (có ý kiến xác nhận của Chi ủy – BCH khoa/ BGD TTDV KT đối với KTX)

                  + CLB, Đội, Nhóm báo cáo theo chương trình hoạt động 

- Giới thiệu mô hình, giải pháp hay, sáng tạo (Tối đa 03 mô hình trên 1 đơn vị);

- Báo cáo sơ kết số liệu: theo mẫu 01(LCH SV), mẫu 03 (CLB/Đ/N);

- Giới thiệu công trình, phần việc tiêu biểu (nêu rõ cách làm và hiệu quả đạt được, theo phụ lục 02);

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 36/HD-ĐHKT-HSV ngày 07/12/2016 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

Lưu ý: Các chi hội, CLB/Đ/N trực thuộc LCH SV khoa/KTX sẽ được tổng hợp và báo cáo lồng vào nội dung báo cáo của LCH SV.

2. Thực hiện báo cáo khen thưởng: 

a. Chỉ tiêu khen thưởng:

STT

ĐƠN VỊ

Giấy khen hiệu trưởng

Giấy khen HSV trường

 

 

Cá nhân

Cá nhân

1

TC

1

13

2

KET

1

13

3

KQM 

1

13

4

QT 

1

11

5

TCC

1

11

6

NH

1

11

7

KTX135

1

11

8

KTX4345

1

11

9

LLCT

1

10

10

KT

1

8

11

HTKD

1

8

12

TTK

1

8

13

Luật

1

8

14

CLB, Đội, Nhóm cấp trường, cấp khoa

1

3

15

Ban chuyên môn

0

3

 

Đối với giấy khen cá nhân cấp Hội Sinh viên trường, yêu cầu ít nhất 40% dành cho khen thưởng các đồng chí hoạt động tại cấp Chi hội. Trường hợp cá nhân được khen thưởng giữ nhiều chức vụ trong tổ chức Hội, chỉ được đề xuất khen thưởng với chức vụ Hội cao nhất. 

b. Hướng dẫn thực hiện khen thưởng:

-  Thực hiện theo quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM theo quyết định số 129 /QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 của BTV Đoàn trường. (Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 1)

-  Hồ sơ khen thưởng:

+ Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân (theo  mẫu 02), sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

+ Công văn đề nghị khen thưởng (ghi rõ họ tên, lớp khóa, MSSV cá nhân được đề xuất, và có ý kiến của chi ủy khoa).

*Lưu ý:

  + Ban Thư ký LCH SV khoa/KTX có trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp báo cáo sơ kết, báo cáo khen thưởng các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc.

 + Đối với các file excel, khi nộp văn bản giấy phải chuyển sang file word.

3. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Hội:

Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với:

-         Ban Chấp hành HSV trường, Ban chuyên môn HSV trường

-         Ban Chấp hành LCH SV khoa/KTX, Ban Chấp hành Chi hội

-         Ban chủ nhiệm/ Ban điều hành CLB/Đ/N các cấp

Theo Thông báo số 231-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường.

4. Đánh giá thành viên CLB/Đ/N hoạt động tích cực

CLB/Đ/N các cấp tiến hành đánh giá thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (dựa trên kết quả đánh giá của các câu lạc bộ, đội, nhóm). (theo mẫu 04)

Lưu ý: HSV trường chỉ ghi nhận thành viên đối với những sinh viên đã được chuẩn y kết nạp thành viên (xem file tổng hợp QĐ đính kèm).

II.    TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1.      Đánh giá thành viên CLB/Đ/N

Gửi file đánh giá theo mẫu 04 đến địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn, cc: mangtochuc@gmail.com hạn chót 24h ngày 14/12/2016

2.      Báo cáo sơ kết và hồ sơ khen thưởng:

Gửi báo cáo sơ kết và hồ sơ khen thưởng đến địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn, cc: mangtochuc@gmail.com hạn chót 24h ngày 19/12/2016. Nộp văn bản giấy về VP Đoàn – Hội trường B109 vào ngày 23/12/2016.

Các trường hợp nộp trễ báo cáo sơ kết, đánh giá thành viên và hồ sơ khen thưởng sẽ không được xét khen thưởng. 

            Để thực hiện tốt công tác báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên của toàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chính xác và đầy đủ thông báo này.

 

 

 

Nơi nhận:

-    LCH SV các khoa, KTX;

-    CLB/ Đ/N trực thuộc khoa, Hội SV trường;

-    Website Đoàn – Hội;

-    Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

  

(MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ CUỐI NĂM 2016)

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XI (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và...

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4760)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường