Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Kế hoạch - Hướng dẫn 26.09.2017 06:49
HD V/v công tác phát triển hội viên Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
05.10.2016 15:15

Xem hình
- Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
- Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm học.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                                     -----------------              

                          Số: 28 /HD-ĐHKT-HSV

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 10 năm 2016

 

 

HƯỚNG DẪN

V/v công tác phát triển hội viên

Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

----------------------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.  Mục đích

-     Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.

-     Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm học.

2.  Yêu cầu

-     Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

-     Công tác tuyên truyền phải được chú trọng sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển hội viên.

-     Đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội Sinh viên trường.

II.  QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.      Kết nạp mới :

v Bước 1: Hội Sinh viên trường, Liên Chi hội, Chi hội tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các đợt hoạt động lớn, các cuộc vận động của Hội, các phong trào tập hợp sinh viên . . . Khuyến khích các hoạt động mới, sáng tạo, chú trọng đến bề sâu của hoạt động tuyên truyền như công tác tổ chức hội trại kết hợp phát triển Hội viên.

v Bước 2: Sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam sẽ viết đơn xin gia nhập và nộp đơn tại chi hội mình kèm theo 1 ảnh 3 x 4 để làm thẻ, lệ phí làm hồ sơ, thẻ Hội là 5.000đ (năm ngàn đồng).

Phần 5.000 đồng thu từ Sinh viên, LCH giữ lại 2.000 cho công tác phát triển Hội, số tiền 3.000đ còn lại được giao cho BCH Chi hội giữ để tổ chức hoạt động chi hội (nghiêm cấm các Liên chi hội thu cao hơn mức quy định)

v Bước 3: Ban Chấp hành Chi hội họp xét chọn và lập danh sách sinh viên có nguyện vọng báo cáo lên Ban Chấp hành Liên Chi hội.

v Bước 4: Ban Chấp hành Liên Chi hội tổng hợp toàn bộ danh sách sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tại các Chi hội trực thuộc báo cáo lên Hội Sinh viên trường gồm danh sách sinh viên xin gia nhập và công văn đề nghị chuẩn y kết nạp hội viên mới của Liên Chi hội (yêu cầu gởi kèm file danh sách về địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn ) 

v Bước 5: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới theo đề xuất của Liên Chi hội trong vòng 3 – 7 ngày kể từ ngày chấp nhận hồ sơ hợp lệ của các đơn vị.

v Bước 6: Ban Chấp hành Liên chi hội hướng dẫn các chi hội trực thuộc hoàn tất hồ sơ hội viên mới (gồm: thẻ hội viên, thủ tục quản lý hội viên, lễ kết nạp và trao thẻ cho hội viên mới).

Quy định về việc cấp thẻ Hội viên:

Trên thẻ phải ghi đầy đủ thông tin của Hội viên được cấp thẻ, ảnh phải có đóng mộc huy hiệu Hội giáp lai, dưới ảnh phải có mã số thẻ.

Phần niên khóa trên thẻ Hội ghi theo khóa học (K39 ghi 2013 – 2017, K40 ghi 2014-2018, K41 ghi 2015-2019, K42 ghi 2016-2020…)

Phần số thẻ trên thẻ Hội phải ghi đầy đủ theo Mã số thẻ BCH Hội Sinh viên trường cấp. 

Ví dụ:  155/16

16: Kết nạp năm 2016.

155: Mã số thẻ Hội viên do Ban thư ký Hội SV trường cấp theo QĐ chuẩn y.

v  Bước 7: Ban Chấp hành Liên Chi hội và các Chi hội tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ Hội cho hội viên mới trong vòng 02 (hai) tuần sau khi nhận được nghị quyết kết nạp Hội viên mới.

2. Cấp lại thẻ Hội:

v Bước 1: Chi hội tiến hành khảo sát và lấy danh sách hội viên bị mất hoặc hư hỏng thẻ hội, gửi danh sách đề nghị BCH LCH SV khoa cấp lại thẻ hội. 

v Bước 2: BTK LCH SV khoa lập danh sách hội viên xin cấp lại thẻ hội của khoa mình kèm công văn gửi BTK HSV trường để làm thủ tục cấp lại thẻ. 

v Bước 3: BTK HSV tiến hành rà soát và cấp lại thẻ.

Lưu ý:

-         Chỉ cấp lại thẻ hội cho các đối tượng trên vào đợt kết nạp mới. (trừ một số trường hợp đặc biệt do BTK HSV trường quyết định)

-         Hội viên vẫn chịu mức chi phí thẻ hội được cấp lại là 1000đ/1 lần, và thẻ hội chỉ được cấp lại tối đa 2 lần/ 1 hội viên.

III.            CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

1. Chào cờ, quốc ca, Bài ca Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Công bố quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên và danh sách Hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ Hội viên.

4. Đại diện Hội viên mới và đại biểu phát biểu.

5. Bế mạc, chào cờ

(Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động Chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm như đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động tập huấn.. địa điểm không cố định, có thể tổ chức nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng...)

-     Trang trí: cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên, có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI”

IV.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đợt 1 : Chào đón Tân sinh viên – kỷ niệm ngày truyền thống Sinh Viên – Học Sinh

v Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy.

v Thời gian: Từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2016.

-     Từ ngày 01/10 – 21/10: Triển khai tuyên truyền đợt 1 và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.

Cao điểm tuyên truyền: tháng 10 (gắn với Đại hội, Hội nghị các cơ sở Hội)

-     Ngày 30/10: Hết hạn thực hiện công tác phát triển Hội viên mới đợt 1

-     Từ 10/11– 30/11: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên đợt 1.

Đợt 2:  Chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn và Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

v Đối tượng: Sinh viên năm nhất và năm hai hệ đại học chính quy.

v Thời gian: Từ ngày 01/3 đến ngày 30/4/2017.

-         Từ ngày 01/3 đến ngày 24/3: Triển khai tuyên truyền đợt 2 và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp

-         Ngày 02/4: Hết hạn thực hiện công tác phát triển Hội viên mới đợt 2

-         Từ 10/4 – 30/4: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên đợt 2

Lưu ý: Các Liên Chi Hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

 

 

 

Nơi nhận:

-  BTK HSV trường;                               

-  Cơ sở Hội;

- Website Đoàn-Hội;

-  Lưu VP.

 

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường